Lời chúa

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 24 TN NĂM B (06/09/2021 12:02:03 - Xem: 2,203)

NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B (06/09/2021 11:00:49 - Xem: 2,505)

GIÚP NGƯỜI TRẺ CAN ĐẢM VÁC THÁNH GIÁ

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 24 THƯỜNG NIÊN (06/09/2021 10:58:50 - Xem: 3,396)

NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

SCĐ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B (06/09/2021 09:57:51 - Xem: 2,911)

NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

Thứ Ba 07/09/2021 – Thứ Ba tuần 23 thường niên. – Chọn Nhóm Mười Hai. (06/09/2021 08:00:00 - Xem: 7,104)

Thứ Ba tuần 23 thường niên.

Thứ Hai 06/09/2021 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. – Làm việc tốt ngày Sabbat. (05/09/2021 08:00:00 - Xem: 6,374)

Thứ Hai tuần 23 thường niên.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 23 TN NĂM B (04/09/2021 16:23:11 - Xem: 2,977)

CHỮA LÀNH

+ Chúa Nhật 05/09/2021 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hãy mở ra. (04/09/2021 08:00:00 - Xem: 6,006)

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM B (04/09/2021 06:21:11 - Xem: 3,690)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG PHẨM GIÁ LÀM CON CHÚA

Thứ Bảy 04/09/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Ý nghĩa ngày Sabbat. (03/09/2021 08:00:00 - Xem: 7,687)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 22 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 TN NĂM B (03/09/2021 05:45:21 - Xem: 2,579)

CHỮA LÀNH

Thứ Sáu 03/09/2021 – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Vui tươi vì Chúa đồng hành. (02/09/2021 08:00:00 - Xem: 8,406)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên.

Thứ Năm 02/09/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Kẻ chinh phục con người. (01/09/2021 08:00:00 - Xem: 7,629)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

Thứ Tư 01/09/2020 – Thứ Tư tuần 22 thường niên. – Tiếp tục rao giảng Tin Mừng. (31/08/2021 08:00:00 - Xem: 8,174)

Thứ Tư tuần 22 thường niên.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 23 THƯỜNG NIÊN (30/08/2021 21:13:32 - Xem: 3,147)

CHÚA CỨU CHỮA NHỮNG KHUYẾT TẬT CỦA CHÚNG TA

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 23 thường niên năm B (30/08/2021 09:08:45 - Xem: 3,915)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Ba 31/08/2021 – Thứ Ba tuần 22 thường niên. – Đấng Thánh của Thiên Chúa (30/08/2021 08:00:00 - Xem: 7,782)

Thứ Ba tuần 22 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM B (30/08/2021 06:11:47 - Xem: 3,642)

CHÚA CỨU CHỮA NHỮNG KHUYẾT TẬT CỦA CHÚNG TA

Thứ Hai 30/08/2021 – Thứ Hai tuần 22 thường niên. – Tin mừng của Chúa Giêsu. (29/08/2021 08:00:00 - Xem: 6,884)

Thứ Hai tuần 22 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 TN NĂM B (29/08/2021 07:17:15 - Xem: 2,313)

GIẢ HÌNH


Tổng số: 1211
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7