Lời chúa

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 16 THƯỜNG NIÊN (17/07/2021 12:25:57 - Xem: 2,409)

THIÊN CHÚA CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN NGÀI

+ Chúa Nhật 18/07/2021 – CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B. – Động lòng thương với Nhóm 12 và dân chúng. (17/07/2021 11:00:00 - Xem: 5,917)

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B (17/07/2021 08:28:59 - Xem: 2,253)

GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Thứ Bảy 17/07/2021 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên. – Người tôi tớ hiền lành và khiêm tốn. (16/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,346)

Thứ Bảy tuần 15 thường niên.

Thứ Sáu 16/07/2021 – Thứ Sáu tuần 15 thường niên. – Con Người là chủ ngày Sabbat. (15/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,364)

Thứ Sáu tuần 15 thường niên.

Thứ Năm 15/07/2021 – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ách của Ta êm ái. (14/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,379)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 14/07/2021 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (13/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,789)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 13/07/2021 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (12/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,601)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/07/2021 08:24:10 - Xem: 2,737)

THIÊN CHÚA CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN NGÀI

Thứ Hai 12/07/2021 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (11/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,113)

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B (11/07/2021 09:45:48 - Xem: 2,229)

BÀI SAI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 16 thường niên năm B (11/07/2021 05:18:35 - Xem: 2,594)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B (10/07/2021 14:08:32 - Xem: 3,184)

SIÊU THOÁT

+ Chúa Nhật 11/07/2021 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B. – Lệnh sai đi Nhóm 12. (10/07/2021 11:00:00 - Xem: 5,619)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 15 THƯỜNG NIÊN (10/07/2021 08:59:25 - Xem: 3,007)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B (10/07/2021 08:57:47 - Xem: 2,491)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ

Thứ Bảy 10/07/2021 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (09/07/2021 11:00:00 - Xem: 5,431)

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Thứ Sáu 09/07/2021 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (08/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,304)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 08/07/2021 – Thứ Năm tuần 14 thường niên. – Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (07/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,833)

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Thứ Tư 07/07/2021 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. – Chọn gọi 12 tông đồ. (06/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,093)

Thứ Tư tuần 14 thường niên.


Tổng số: 1072
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7