Lời chúa

+ Chúa Nhật 13/06/2021 – Chúa Nhật tuần 11 Thường Niên năm B. – Nước Thiên Chúa phát triển. (12/06/2021 11:00:00 - Xem: 5,366)

Chúa Nhật tuần 11 Thường Niên năm B.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH TÂM CGS (12/06/2021 08:58:32 - Xem: 3,165)

YÊU ĐẾN CÙNG

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 11 THƯỜNG NIÊN (12/06/2021 07:54:35 - Xem: 3,822)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/06/2021 06:16:48 - Xem: 3,074)

GIÚP NGƯỜI TRẺ TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN

Thứ Bảy 12/06/2021 – Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. – Mẫu mực trong đời sống đức tin.  (11/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,151)

Thứ Bảy tuần 10 thường niên

Thứ Sáu 11/06/2021 – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.– Tình yêu. (10/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,775)

Thứ Sáu tuần 10 thường niên

Thứ Năm 10/06/2021 – Thứ Năm tuần 10 thường niên. – Phải sống công chính hơn. (09/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,118)

Thứ Năm tuần 10 thường niên.

Thứ Tư 09/06/2021 – Thứ Tư tuần 10 thường niên. – Kiện toàn lề luật. (08/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,531)

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

Thứ Ba 08/06/2021 – Thứ Ba tuần 10 thường niên. – Muối và Ánh Sáng. (07/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,845)

Thứ Ba tuần 10 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B (07/06/2021 07:53:12 - Xem: 2,994)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 11 TN B + lễ Thánh Tâm (06/06/2021 11:41:52 - Xem: 3,842)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Hai, 07/06/2021 – Thứ Hai tuần 10 thường niên. – Phúc thay !!!.  (06/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,890)

Thứ Hai tuần 10 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM B (06/06/2021 10:48:54 - Xem: 2,919)

GIAO ƯỚC MỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (05/06/2021 14:46:59 - Xem: 3,055)

GIAO ƯỚC MỚI

+ Chúa Nhật 06/06/2021 – CHÚA NHẬT tuần 10 Thường Niên năm B – MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. – Bàn tiệc Thánh Thể. (05/06/2021 11:00:00 - Xem: 5,968)

CHÚA NHẬT tuần 10 Thường Niên năm B

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN MÌNH MÁU CHÚA KITÔ (05/06/2021 10:38:44 - Xem: 3,903)

GIAO ƯỚC MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CN MÌNH MÁU THÁNH CHÚA (05/06/2021 08:56:54 - Xem: 4,583)

GIÚP NGƯỜI TRẺ YÊU MẾN THÁNH THỂ

Thứ Bảy 05/06/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Ðồng xu bà góa nghèo.  (04/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,926)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Sáu 04/06/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Con vua Ðavít? (03/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,959)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Năm 03/06/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Giới răn trọng nhất.  (02/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,736)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.


Tổng số: 986
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7