Lời chúa

Thứ Sáu 03/06/2022 – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Cơ hội thứ hai. (02/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,602)

Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Các bài hát gợi ý lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (01/06/2022 18:43:02 - Xem: 843)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Năm 02/06/2022 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. – Sức mạnh của hiệp nhất. (01/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,495)

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Tư 01/06/2022 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ. – Xin Cha gìn giữ họ. (31/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,892)

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (30/05/2022 11:18:43 - Xem: 1,129)

ƠN CHÚA THÁNH THẦN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG NĂM C (30/05/2022 10:34:18 - Xem: 707)

VÂNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG NĂM C (30/05/2022 10:31:08 - Xem: 546)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (30/05/2022 10:24:12 - Xem: 528)

7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN

SCĐ CHÚA NHẬT CHÚA TT HIỆN XUỐNG (30/05/2022 09:29:25 - Xem: 0)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

Thứ Ba 31/05/2022 – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. – Nhận ra dấu chỉ của Chúa. (30/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,597)

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CTT HIỆN XUỐNG NĂM C (30/05/2022 07:10:04 - Xem: 356)

7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Thứ Hai 30/05/2022 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (29/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,361)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 29/05/2022 – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH Năm C. – CHÚA THĂNG THIÊN. – Chúa Giêsu lên trời. (28/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,012)

CHÚA THĂNG THIÊN. – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH Năm C.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 06/2022 (27/05/2022 17:25:05 - Xem: 274)

Thứ Bảy 28/05/2022 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (27/05/2022 08:00:00 - Xem: 3,893)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 27/05/2022 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (26/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,663)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật Chúa Giesu lên trời (25/05/2022 17:57:29 - Xem: 646)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Năm 26/05/2022 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (25/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,972)

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Tư 25/05/2022 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (24/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,763)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C (23/05/2022 13:53:15 - Xem: 1,399)

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA


Tổng số: 885
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7