Lời chúa

Thứ Ba 14/06/2022 – Thứ Ba tuần 11 thường niên. – Yêu thương kẻ thù, để nên trọn lành. (13/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,455)

Thứ Ba tuần 11 thường niên.

Các bài hát gợi ý lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C (12/06/2022 19:46:17 - Xem: 1,060)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MMT CHÚA NHẬT NĂM C (12/06/2022 19:09:55 - Xem: 311)

TÌNH YÊU TRAO HIẾN

Thứ Hai 13/06/2022 – Thứ Hai tuần 11 thường niên. – Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ðừng báo thù. (12/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,560)

Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 12/06/2022 – CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI năm C. Lễ Trọng. – Biết tất cả sự thật. (11/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,957)

CHÚA BA NGÔI năm C. Lễ Trọng.

Thứ Bảy 11/06/2022 – Thứ Bảy tuần 10 thường niên – Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ. – Người con có biệt tài khuyên nhủ.  (10/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,127)

Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm C (09/06/2022 18:49:53 - Xem: 767)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Sáu 10/06/2022 – Thứ Sáu tuần 10 thường niên. – Quyết liệt xa tội. (09/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,360)

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

Thứ Năm 09/06/2022 – Thứ Năm tuần 10 thường niên. – Phải sống công chính hơn. (08/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,607)

Thứ Năm tuần 10 thường niên.

Thứ Tư 08/06/2022 – Thứ Tư tuần 10 thường niên. – Kiện toàn lề luật. (07/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,419)

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C (06/06/2022 11:20:37 - Xem: 1,173)

TÌNH YÊU HỢP NHẤT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM C (06/06/2022 10:28:59 - Xem: 640)

SỐNG TÌNH YÊU HIỆP NHẤT

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CHÚA BA NGÔI NĂM C (06/06/2022 10:27:32 - Xem: 621)

TÌNH YÊU TRỌN VẸN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA BA NGÔI NĂM C (06/06/2022 10:24:52 - Xem: 986)

Vai trò Ba Ngôi Thiên Chúa trong ĐỜI SỐNG TÍN HỮU

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C (06/06/2022 08:23:18 - Xem: 334)

VAI TRÒ CỦA CHÚA BA NGÔI

Thứ Ba 07/06/2022 – Thứ Ba tuần 10 thường niên. – Muối và Ánh Sáng. (06/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,728)

Thứ Ba tuần 10 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM C (06/06/2022 06:58:19 - Xem: 374)

HIỆP NHẤT

Thứ Hai 06/06/2022 – Này là Mẹ con. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. (05/06/2022 08:00:00 - Xem: 5,209)

Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 05/06/2022 – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ Trọng. Lễ HỌ. – Hãy nhận lấy Thánh Thần. (04/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,950)

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ Trọng. Lễ HỌ.

Thứ Bảy 04/06/2022 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. – Làm chứng cho Chúa. (03/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,025)

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.


Tổng số: 885
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7