Lời chúa

Thứ Ba 12/10/2021 – Thứ Ba tuần 28 thường niên. – Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu. (11/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,617)

Thứ Ba tuần 28 thường niên.

Thứ Hai 11/10/2021 – Thứ Hai tuần 28 thường niên. – Dấu lạ Gio-na. (10/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,133)

Thứ Hai tuần 28 thường niên.

+ Chúa Nhật 10/10/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu và thanh niên giàu có. (09/10/2021 08:00:00 - Xem: 5,769)

CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 09/10/2021 – Thứ Bảy tuần 27 thường niên. – Ưu tiên là tuân giữ lời Chúa. (08/10/2021 08:00:00 - Xem: 5,053)

Thứ Bảy tuần 27 thường niên.

Thứ Sáu 08/10/2021 – Thứ Sáu tuần 27 thường niên. – Quyền năng của Chúa. (07/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,256)

Thứ Sáu tuần 27 thường niên.

Thứ Năm 07/10/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên. – ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Lễ nhớ. – Xin vâng. (06/10/2021 08:00:00 - Xem: 5,576)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên.

Thứ Tư 06/10/2021 – Thứ Tư tuần 27 thường niên. – Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện. (05/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,735)

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 28 thường niên năm B (04/10/2021 17:04:02 - Xem: 2,649)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN NĂM B (04/10/2021 10:56:43 - Xem: 1,863)

TIỀN BẠC

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 28 TN NĂM B (04/10/2021 09:53:51 - Xem: 2,226)

SỰ NGUY HIỂM CỦA TIỀN BẠC

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B (04/10/2021 09:52:21 - Xem: 1,546)

GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 28 THƯỜNG NIÊN (04/10/2021 09:50:18 - Xem: 1,999)

SỰ NGUY HIỂM CỦA TIỀN BẠC

SCĐ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B (04/10/2021 08:47:22 - Xem: 2,277)

NGUY HIỂM CỦA TIỀN BẠC CỦA CẢI

Thứ Ba 05/10/2021 – Thứ Ba tuần 27 thường niên. – Con đường yêu Chúa. (04/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,794)

Thứ Ba tuần 27 thường niên.

Thứ Hai 04/10/2021 – Thứ Hai tuần 27 thường niên. – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.– Người Samaritanô nhân hậu. (03/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,267)

Thứ Hai tuần 27 thường niên. – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 03/10/2021 – CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN năm B. – Kính trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI. – Tôi tớ Chúa xin vâng. (02/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,738)

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN năm B. – Kính trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

Thứ Bảy 02/10/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 26 thường niên. – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. – Thiên thần bảo trợ. (01/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,929)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 26 thường niên.

Thứ Sáu 01/10/2021 – THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo. – Con đường thơ ấu thiêng liêng. (30/09/2021 08:00:00 - Xem: 7,915)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ MÂN CÔI (29/09/2021 09:07:37 - Xem: 1,515)

LẦN CHUỖI

Thứ Năm 30/09/2021 – Thứ Năm tuần 26 thường niên. – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Sai bảy mươi hai người rao giảng. (29/09/2021 08:00:00 - Xem: 6,297)

Thứ Năm tuần 26 thường niên.


Tổng số: 794
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7