Lời chúa

Thứ Tư 19/01/2022 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. – Cần làm việc lành. (18/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,603)

Thứ Tư tuần 2 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C (17/01/2022 11:07:28 - Xem: 2,035)

XÓA NỢ CHO NHAU

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C (17/01/2022 10:34:27 - Xem: 2,140)

THÁNH THẦN CHÚA NGỰ TRÊN TÔI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 TN NĂM C (17/01/2022 09:50:37 - Xem: 1,703)

SỨ VỤ MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CN 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C (17/01/2022 09:47:17 - Xem: 1,459)

CHÚA THÁNH THẦN SỨC MẠNH CỦA VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 TN NĂM C * (17/01/2022 09:32:31 - Xem: 1,159)

TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO

SCĐ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C (17/01/2022 08:38:50 - Xem: 1,200)

TIN MỪNG ĐƯỢC LOAN BÁO CHO NGƯỜI NGHÈO

Thứ Ba 18/01/2022 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.– Cốt lõi của Lề Luật. (17/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,560)

Thứ Ba tuần 2 thường niên.

Thứ Hai 17/01/2022 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. – Rượu mới trong bầu da mới. (16/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,059)

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/01/2022 – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C. – Hóa nước thành rượu ở Cana. (15/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,774)

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C.

Thứ Bảy 15/01/2022 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. – Thày thuốc cho người đau yếu. (14/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,184)

Thứ Bảy tuần 1 thường niên.

Thứ Sáu 14/01/2022 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. – Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác. (13/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,008)

Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 2 thường niên C (12/01/2022 16:54:56 - Xem: 2,358)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Năm 13/01/2022 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. – Chữa người phong cùi. (12/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,131)

13/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên.

Thứ Tư 12/01/2022 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. – Tiếp tục rao giảng. (11/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,267)

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/01/2022 13:05:22 - Xem: 2,198)

PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/01/2022 11:32:28 - Xem: 2,140)

HẾT RƯỢU RỒI

CHẦU THÁNH THỂ CN 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/01/2022 11:04:45 - Xem: 2,217)

HẠNH PHÚC KHI CÓ CHÚA HIỆN DIỆN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM C (10/01/2022 09:02:01 - Xem: 2,413)

HÔN ƯỚC GIỮA THIÊN CHÚA VỚI LOÀI NGƯỜI

SCĐ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/01/2022 08:59:53 - Xem: 1,688)

HÔN ƯỚC GIỮA THIÊN CHÚA VỚI LOÀI NGƯỜI


Tổng số: 986
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7