Lời chúa

DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 33 TN B * (08/11/2021 09:35:01 - Xem: 1,720)

NGÀY PHÁN XÉT

Thứ Ba 09/11/2021 – Thứ Ba tuần 32 thường niên – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. – Ðền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ. (08/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,587)

Thứ Ba tuần 32 thường niên

Thứ Hai 08/11/2021 – Thứ Hai tuần 32 thường niên. – Bổn phận với đồng loại. (07/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,028)

Thứ Hai tuần 32 thường niên.

+ Chúa Nhật 07/11/2021 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hai đồng tiền của bà góa nghèo. (06/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,776)

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 06/11/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Trung tín việc nhỏ, trung tín trong việc lớn. (05/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,861)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Sáu 05/11/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Khôn ngoan để tích cực xây dựng Nước Trời. (04/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,951)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 32 thường niên năm B (03/11/2021 13:51:34 - Xem: 2,106)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Năm 04/11/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ. – Lòng thương xót vô biên của Chúa. (03/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,848)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Tư 03/11/2021 – Thứ Tư tuần 31 thường niên. – Dứt khoát đi theo Chúa. (02/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,739)

Thứ Tư tuần 31 thường niên.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 32 TN B (01/11/2021 09:52:36 - Xem: 1,803)

TẤM LÒNG BÀ GÓA

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN NĂM B (01/11/2021 09:51:37 - Xem: 1,964)

TẤM LÒNG

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 32 TN B (01/11/2021 09:46:39 - Xem: 1,953)

TẤM LÒNG

DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 32 TN B (01/11/2021 09:39:47 - Xem: 1,736)

TẤM GƯƠNG BÀ GÓA

CHẦU THÁNH THỂ CN 32 THƯỜNG NIÊN B (01/11/2021 09:11:34 - Xem: 1,639)

GIÚP NGƯỜI TRẺ CẬY TRÔNG VÀO CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM B (01/11/2021 08:48:37 - Xem: 1,590)

TẤM GƯƠNG BÀ GÓA

Thứ Ba 02/11/2021 – Thứ Ba tuần 31 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. – Bên kia sự chết. (01/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,569)

Thứ Ba tuần 31 thường niên

Thứ Hai 01/11/2021 – Thứ Hai tuần 31 thường niên – CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân. – Phúc thay!!!!. (31/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,952)

Thứ Hai tuần 31 thường niên

+ Chúa Nhật 31/10/2021 – CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm B. – Giới răn trọng nhất. (30/10/2021 08:00:00 - Xem: 5,577)

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 30/10/2021 – Thứ Bảy tuần 30 thường niên. – Khiêm tốn hạ mình. (29/10/2021 08:00:00 - Xem: 5,656)

Thứ Bảy tuần 30 thường niên.

Thứ Sáu 29/10/2021 – Thứ Sáu tuần 30 thường niên. – Yêu thương là linh hồn của lề luật. (28/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,115)

Thứ Sáu tuần 30 thường niên.


Tổng số: 793
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7