Lời chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C (20/06/2022 11:26:36 - Xem: 1,038)

CHÂN TÍNH NGƯỜI MÔN ĐỆ

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 13 TN NĂM C (20/06/2022 11:09:44 - Xem: 541)

ĐÓN TIẾP CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C (20/06/2022 10:49:40 - Xem: 302)

TRUNG THÀNH THEO CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 13 TN NĂM C (20/06/2022 09:46:19 - Xem: 402)

TRẢ GIÁ VÌ CHÚA

SCĐ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C (20/06/2022 09:41:48 - Xem: 292)

TRẢ GIÁ VÌ CHÚA

Thứ Ba 21/06/2022 – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ. – Thi hành điều muốn người khác làm cho mình. (20/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,616)

Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

Thứ Hai 20/06/2022 – Thứ Hai tuần 12 thường niên. – Phương thế tốt để tự biết mình. (19/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,187)

Thứ Hai tuần 12 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 13 TN NĂM C (19/06/2022 06:32:12 - Xem: 379)

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN TÍN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH TÂM CGS (18/06/2022 11:38:50 - Xem: 412)

TÌNH YÊU

+ Chúa Nhật 19/06/2022 – CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ năm C. Lễ Trọng. Lễ HỌ. – Với năm chiếc bánh và hai con cá. (18/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,811)

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ năm C. Lễ Trọng. Lễ HỌ.

Thứ Bảy 18/06/2022 – Thứ Bảy tuần 11 thường niên. – Hãy làm tôi tớ Thiên Chúa. (17/06/2022 08:00:00 - Xem: 3,800)

Thứ Bảy tuần 11 thường niên.

Thứ Sáu 17/06/2022 – Thứ Sáu tuần 11 thường niên. – Kho tàng trên trời. (16/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,453)

Thứ Sáu tuần 11 thường niên.

Thứ Năm 16/06/2022 – Thứ Năm tuần 11 thường niên. – Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. (15/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,392)

Thứ Năm tuần 11 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIESU (15/06/2022 06:33:21 - Xem: 434)

TÌNH YÊU

Thứ Tư 15/06/2022 – Thứ Tư tuần 11 thường niên. – Đạo đức thực sự vì Chúa. (14/06/2022 08:00:00 - Xem: 4,626)

Thứ Tư tuần 11 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM C (13/06/2022 11:24:06 - Xem: 1,217)

TÌNH YÊU TẬN HIẾN

BÀI GIẢNG THIẾU NHI LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITO (13/06/2022 11:06:00 - Xem: 753)

CỦA ĂN CHO LINH HỒN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA NĂM C (13/06/2022 10:37:03 - Xem: 399)

SỐNG TÌNH YÊU TRAO BAN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MMT CHÚA NĂM C (13/06/2022 10:34:39 - Xem: 492)

LƯƠNG THỰC CHO LOÀI NGƯỜI

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITO NĂM C (13/06/2022 09:33:12 - Xem: 286)

LƯƠNG THỰC THẦN LINH


Tổng số: 885
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7