Lời chúa

+ Chúa Nhật 08/05/2022 – CHÚA CHIÊN LÀNH. – Chiên Ta được sống đời đời. (07/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,631)

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 07/05/2022 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. – Biết chọn lựa phải theo ai (06/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,048)

07/05 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Sáu 06/05/2022 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (05/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,626)

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Năm 05/05/2022 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (04/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,713)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 04/05/2022 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (03/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,931)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C (02/05/2022 15:33:19 - Xem: 1,797)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 4 PHỤC SINH NĂM C (02/05/2022 15:24:11 - Xem: 1,602)

CHÚA CHIÊN LÀNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 PHỤC SINH NĂM C (02/05/2022 09:17:38 - Xem: 1,574)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C (02/05/2022 09:12:32 - Xem: 1,891)

VUN TRỒNG ƠN THIÊN TRIỆU

SCĐ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C (02/05/2022 09:04:27 - Xem: 1,301)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Thứ Ba 03/05/2022 – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,589)

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 PS NĂM C (02/05/2022 06:55:46 - Xem: 1,466)

CHÚA CHIÊN LÀNH

Thứ Hai 02/05/2022 – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (01/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,353)

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 01/05/2022 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH Năm C. – Chăn dắt chiên mẹ, chiên con của Thầy. (30/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,351)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 30/04/2022 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (29/04/2022 08:00:00 - Xem: 4,611)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 29/04/2022 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (28/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,632)

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Năm 28/04/2022 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. – Tình yêu thương. (27/04/2022 08:00:00 - Xem: 6,020)

Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Tư 27/04/2022 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. – Đi rao giảng Tin Mừng. (26/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,840)

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 3 Phục sinh năm C (25/04/2022 19:29:25 - Xem: 2,319)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM C (25/04/2022 11:30:16 - Xem: 1,788)

CHÚA ĐÓ


Tổng số: 1090
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7