Lời chúa

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI (24/05/2021 09:07:03 - Xem: 1,587)

HỢP NHẤT

Thứ Hai 24/05/2021 – Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Này là Mẹ con.  (23/05/2021 11:00:00 - Xem: 8,190)

Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (23/05/2021 10:33:28 - Xem: 2,056)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG (23/05/2021 08:03:14 - Xem: 1,730)

LỬA TÌNH YEU

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG (22/05/2021 22:46:53 - Xem: 1,607)

LỬA YÊU MẾN

+ Chúa Nhật 23/05/2021 – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (22/05/2021 11:00:00 - Xem: 4,834)

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG (22/05/2021 09:53:30 - Xem: 1,505)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG BÌNH AN ĐÍCH THỰC

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CTT HIỆN XUỐNG (22/05/2021 07:56:38 - Xem: 1,630)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

Thứ Bảy 22/05/2021 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. – Làm chứng cho Chúa. (21/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,409)

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Sáu 21/05/2021 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. – Cơ hội thứ hai. (20/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,355)

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Năm 20/05/2021 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. – Sức mạnh của hiệp nhất. (19/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,475)

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Tư 19/05/2021 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Xin Cha gìn giữ họ. (18/05/2021 11:00:00 - Xem: 6,614)

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Ba 18/05/2021 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – Ngưỡng cửa vào sự sống. (17/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,801)

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.

SCĐ CHÚA NHẬT CHÚA TT HIỆN XUỐNG (17/05/2021 07:59:14 - Xem: 1,270)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

Thứ Hai 17/05/2021 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (16/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,692)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật CTT hiện xuống năm B (16/05/2021 10:32:16 - Xem: 1,768)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI NĂM B (16/05/2021 00:00:00 - Xem: 1,640)

HIỆN DIỆN MỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI (15/05/2021 22:43:56 - Xem: 1,875)

HIỆN DIỆN MỚI

+ Chúa Nhật 16/05/2021 – CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. (15/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,297)

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA LÊN TRỜI (15/05/2021 08:57:38 - Xem: 1,797)

GIAI ĐOẠN MỚI


Tổng số: 372
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7