Lời chúa

Thứ Bảy 28/05/2022 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (27/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,524)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 27/05/2022 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (26/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,368)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật Chúa Giesu lên trời (25/05/2022 17:57:29 - Xem: 1,275)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Năm 26/05/2022 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (25/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,523)

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Tư 25/05/2022 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (24/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,477)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C (23/05/2022 13:53:15 - Xem: 1,703)

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA LÊN TRỜI NĂM C (23/05/2022 11:01:54 - Xem: 1,285)

CHÚA LÊN TRỜI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI (23/05/2022 10:55:19 - Xem: 928)

SỐNG CHỨNG NHÂN CHO CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C (23/05/2022 10:20:23 - Xem: 1,436)

SỨ VỤ MỚI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C (23/05/2022 08:55:53 - Xem: 1,111)

HIỆN DIỆN MỚI

SCĐ LỄ CHÚA GIESU LÊN TRỜI NĂM C (23/05/2022 08:00:35 - Xem: 801)

CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

Thứ Ba 24/05/2022 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (23/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,349)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 23/05/2022 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (22/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,342)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 22/05/2022 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C. – Bình an của Thầy. (21/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,688)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 21/05/2022 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (20/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,630)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 6 Phục sinh năm C (19/05/2022 18:04:49 - Xem: 2,056)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Sáu 20/05/2022 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (19/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,394)

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 19/05/2022 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (18/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,617)

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 18/05/2022 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (17/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,170)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 15:37:09 - Xem: 1,811)

YÊU THƯƠNG


Tổng số: 1072
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7