Lời chúa

Thứ Bảy 08/10/2022 – Thứ Bảy tuần 27 thường niên. – Ưu tiên là tuân giữ lời Chúa. (07/10/2022 08:00:00 - Xem: 1,173)

Thứ Bảy tuần 27 thường niên.

Thứ Sáu 07/10/2022 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 27 thường niên. – Lễ Đức Mẹ Mân Côi. – Quyền năng của Chúa. (06/10/2022 08:00:00 - Xem: 3,731)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 27 thường niên. – Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Thứ Năm 06/10/2022 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên. – Hiệu Lực Của Lời Cầu Nguyện. (05/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,309)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên.

Thứ Tư 05/10/2022 – Thứ Tư tuần 27 thường niên. – Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện. (04/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,523)

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN NĂM C (03/10/2022 09:22:29 - Xem: 600)

TÂM TÌNH TẠ ƠN

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 28 TN NĂM C (03/10/2022 09:12:37 - Xem: 224)

LÒNG BIẾT ƠN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C (03/10/2022 08:51:28 - Xem: 241)

LÒNG BIẾT ƠN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 28 TN NĂM C (03/10/2022 08:49:02 - Xem: 211)

TÂM TÌNH BIẾT ƠN

Thứ Ba 04/10/2022 – Thứ Ba tuần 27 thường niên. – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. – Con đường yêu Chúa. (03/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,667)

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

SCĐ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C (03/10/2022 07:45:16 - Xem: 168)

TÂM TÌNH BIẾT ƠN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 28 TN NĂM C (03/10/2022 07:14:46 - Xem: 164)

LÒNG BIẾT ƠN

Thứ Hai 03/10/2022 – Thứ Hai tuần 27 thường niên. – Người Samaritanô nhân hậu. (02/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,148)

Thứ Hai tuần 27 thường niên.

+ Chúa Nhật 02/10/2022 – CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN năm C. – Đầy tớ vô dụng. (01/10/2022 08:00:00 - Xem: 5,749)

Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Thứ Bảy 01/10/2022 – Thánh TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo. – Con đường thơ ấu thiêng liêng. (30/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,807)

Thánh TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ Sáu 30/09/2022 – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Lắng nghe và sám hối. (29/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,720)

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Năm 29/09/2022 – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính. – Bước vào Nước Trời. (28/09/2022 08:00:00 - Xem: 6,298)

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 10/2022 (28/09/2022 05:43:33 - Xem: 125)

Thứ Tư 28/09/2022 – Thứ Tư tuần 26 thường niên. – Điều kiện theo Chúa Giêsu. (27/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,660)

Thứ Tư tuần 26 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ MÂN CÔI (26/09/2022 10:37:13 - Xem: 996)

HOA MÂN CÔI DÂNG MẸ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 TN NĂM C (26/09/2022 10:18:46 - Xem: 849)

ĐỨC TIN BẰNG HẠT CẢI


Tổng số: 1090
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7