Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 21/05/2021 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. – Cơ hội thứ hai. (20/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,355)

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Năm 20/05/2021 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. – Sức mạnh của hiệp nhất. (19/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,475)

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Tư 19/05/2021 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Xin Cha gìn giữ họ. (18/05/2021 11:00:00 - Xem: 6,614)

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Ba 18/05/2021 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – Ngưỡng cửa vào sự sống. (17/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,801)

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Hai 17/05/2021 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (16/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,692)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 16/05/2021 – CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. (15/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,297)

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B.

Thứ Bảy 15/05/2021 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (14/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,251)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 14/05/2021 – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. – Ðược sai đi. (13/05/2021 11:00:00 - Xem: 6,226)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh

Thứ năm 13/05/2021 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (12/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,284)

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

Thứ tư 12/05/2021 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (11/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,715)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 11/05/2021 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (10/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,567)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 10/05/2021 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (09/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,101)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 09/05/2021 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B. – Tình yêu cao cả. (08/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,122)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 08/05/2021 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (07/05/2021 11:00:00 - Xem: 4,696)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 07/05/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (06/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,312)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 06/05/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (05/05/2021 11:00:00 - Xem: 4,908)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 05/05/2021 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (04/05/2021 11:00:00 - Xem: 4,836)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba 04/05/2021 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (03/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,509)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh

Thứ Hai 03/05/2021 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,552)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh

+ Chúa Nhật 02/05/2021 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm B. – Cây nho nối kết cành nho. (01/05/2021 11:00:00 - Xem: 4,529)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH năm B.


Tổng số: 196
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7