Tin bài liên quan

  Các bài viết
  Đề tài 5. Giáo xứ: Cộng đoàn hội thánh tông truyền được dưỡng nuôi bằng LỜI

  Hội Thánh (Ecclesia) là một sự tập hợp những người được Lời Chúa triệu tập, hợp thành Dân Thiên Chúa và được nuôi dưỡng ...

  ĐỒNG HÀNH VỚI CHÍNH MÌNH (3)

  Nó được sinh ra ngày 02 tháng 02 năm 1970, trong một gia đình có sáu anh em, bốn trai hai gái. Nó là con thứ ba trong gia đình (một anh, ...

  Lời Thánh Kinh ứng nghiệm - Lễ Lá (Lm Giuse Nguyễn Hữu An)

  Cuốn sách “Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu qua tấm khăn liệm Turin”(*) viết thật hấp dẫn, tái dựng lại cuộc khổ nạn dựa trên ...

  CHÚC TỤNG TRIỀU ĐẠI ĐANG ĐẾN TỪ VUA ĐA-VÍT, CHA CHÚNG TA - CN Lễ Lá

  Để chuẩn bị vào Giê-ru-sa-lem, Ngài sai hai môn đệ đi mượn cho Ngài ‘một con lừa con chưa ai cưỡi’ (Mc 11:2). Thời Cựu Ước ...

  Màu của kitô hữu trong năm “Thánh hiến” - Lưu Hành (Lê Vũ)

  Đức thánh cha Phanxicô đã quyết định mở ra một Năm Đời sống thánh hiến, bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, Chúa Nhật thứ ...

  ĐẪ ĐẾN GIỜ CON NGƯỜI ĐƯỢC TÔN VINH - CN 5 MC B

  Vào dịp lễ Vượt Qua, có mấy người Hi-Lạp ‘muốn được trông thấy Đức Giê-su’ (Ga 12:21). Đáp lại ý của họ, Đức Giê-su ...

  Video
  MỘT NIỀM PHÓ THÁC - NHƯ Ý
  Đang online:
  17
  Tổng truy cập:
  31603137