Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B

Ga 2,13-25

2,13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" 19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." 20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. 23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

 

BIẾT RÕ

24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người. (Mc 2, 24-25)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

BIẾT được viết dạng chữ NÔM: (C2*), (F1*),

Mượn nguyên chữ Hán BIỆT 別; BIẾT 󱩲 = TRI 知 biết+BIỆT別 phân biệt: Nhận rõ được, đã hay, đã rõ được.

㝵仍哭祿嘆咀: Người những khóc lóc than thở 庄別買吝: chẳng biết mấy lần. (Bà Thánh, 2b)

 

RÕ được viết dạng chữ NÔM: 𤍊; 𤑟 (F2*);

Cách tạo chữ RÕ𤍊=HOẢ 火 lửa+TỐ素tơ trắng, nguyên; RÕ𤑟= HOẢ 火lửa+ LỖ 魯đần độn: Minh bạch, sáng sủa, không mập mờ.

沛𠊛𣋚怒: Phải người hôm nọ 𤑟𤉜[差]: rõ ràng chẳng sai. (Truyện Kiều, 7b)

Theo: “Giúp đọc Nôm và Hán Việt” của Cha Anthony Trần Văn Kiệm.

BIẾT 別 (Hv biệt)

- Nhận thức: Biết mùi - Khéo xử: Biết điều - Tiếng than về số lượng: Biết bao.

RÕ 𤑟 󰌡 (Hv hoả+lỗ; hoả+tố)

Tỏ tường: Rõ ràngHai năm rõ mười

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Hãy luôn xác định mục đích và bổn phận của mình để biết cư xử hành động cho đúng.

2,13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."

Chúa Giêsu luôn ý thức: “Này con đây, con đến để thực thi ý Cha” ( Dt 10,9). Ên những gì không làm sáng danh Chúa, không đúng thánh ý Chúa Cha thì Người sẽ sửa trị đến nơi đến chốn. Lợi dùng tôn giáo, lợi dụng thần thánh để trục lợi là mại thánh là trọng tội. Chỉ khi hiểu đúng tinh thần của Chúa Giêsu, chúng ta mởi hiều được vì sao Chúa Giêsu chửi những người kinh sư, luận sĩ giả hình nặng nề đế thế, trong khi Người mời gọi: “Các con hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).

 

Biết chưa phải là đủ, mà còn phải can đảm thực hiện điều mình đã biết và đôi khi vì ích lợi chung mà mình chấp nhận’thiệt thân’.

17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" 19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." 20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. 23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

Chúa Giêsu đã làm tất cả vì Người biết rõ Ý Chúa Cha là ước mơ (ý muốn) của Chúa Cha dành cho Người. Mỗi chúng ta cũng thế, Chúa có chương trình và ước mơ riêng cho mỗi người, hãy tìm hiểu ý Chúa và can đảm cương quyết thực hiện, bằng chính việc chu toàn bổn phận hằng ngày.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết trung thành cầu nguyện và can đảm thực hiện ý Chúa.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay hôm nay là: “HÃY CAN ĐẢM THỰC HIỆN Ý CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống tôn trọng những nơi thánh thiêng, để gặp gỡ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng ‘mại thánh’, lợi dụng tôn giáo là trọng tội, để luôn bảo vệ sự linh thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." … Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết vâng lời Chúa Giêsu dạy, vì Chúa là Thầy dạy Sự Thật, là Sự Thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa biết rõ mọi sự để luôn biết sống chân thành với Chúa và thành thực với anh chị em hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết trung thành cầu nguyện và can đảm thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Phục sinh năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 Phục sinh B
Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 2 Phục sinh năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Phục sinh năm B
Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa Phục sinh Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Chúa Phục sinh năm B
Suy niệm Chúa nhật Chúa Phục sinh năm B
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật lễ Lá, Năm B
Page 1 of 53 (526 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
51
52
53
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 805
Tất cả: 70,830,849