Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN B

Mc 1,29-39

 

1,29 Vừa ra khỏi  hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

CỐT ĐỂ LÀM

Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." (Mc 1,38)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

 

ĐỂ được viết dạng chữ NÔM: 底 , 抵 (C1)*

Mượn âm chữ Hán ĐỂ (底: Đáy, trôn, gầm, đế.)= ĐỂ:  Lưu giữ lại. Đặt vào vị trí nào đó.

几安慰㐌变𪠞: Kẻ an ủi đã biến đi, 古改每事庄別 底朱埃: của cải mọi sự chẳng biết để cho ai. (Bà Thánh, 3a)

LÀM được viết dạng chữ NÔM: 爫; 

Mượn chữ Hán VI 爲 → 爫 (C2 → G1) =LÀM; LẠM 濫 → 滥 → 𪵯 → 爫. 𪵯 =LÀM: Thực hiện, tiến hành, theo đòi việc gì.   Lao động, tạo ra sản phẩm đi.

爫𤾓𠦳斫: Làm trăm ngàn chước 朱特別信昆於󰠲: cho được biết tin con ở đâu.

ĐỂ LÀM (CỐT ĐỂ LÀM) là một xác quyết, nó vượt trên nội dung chính từ ngữ này chuyển tải. Cốt Để Làm là lý do để tồn tại, để hiện diện; nếu không vì lý do này thì Chúa Giêsu đã không giáng thế, tạm ví như tình yêu mẫu tử: vì muốn con mình được chào đời bình an, mà người mẹ chấp nhận tất cả mọi kiêng cữ mọi thứ có thể gây hại cho sinh linh thai nhi bé bỏng suốt thai kỳ và cả đời chịu vất vả chỉ vì mong cho con được hạnh phúc.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy học Chúa Giêsu luôn nhiệt thành thực hiện Ý Chúa Cha trong đời mình

1,29 Vừa ra khỏi  hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Như chính Chúa Giêsu đã nhiều lần đã khẳng định "lương thực của Thầy là thi hành thánh ý Chúa Cha."  Chúa Giêsu đã tận dụng mọi hoàn cảnh để thực hiện sứ mạng Thiên Sai, thi hành ý Cha.

 

Muốn nhận ra và thi hành đúng ý Chúa, phải siêng năng cầu nguyện như Chúa Giêsu

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện là thưa chuyện cùng Chúa Cha, để hiểu ý Chúa Cha. Khi có và thực hiện ý Chúa Cha con người sẽ có được sự cảm thông 'chạnh lòng thương' như Chúa Giêsu.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết theo Chúa học thực thi ý Chúa Cha, luôn trung thành và nhiệt tâm sống làm chứng nhân Tin Mừng.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Năm Thường Niên hôm nay là: “HÃY HỌC CHÚA TRUNG THÀNH THI HÀNH SỨ MẠNG”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Vừa ra khỏi  hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt thành gắn bó với Thiên Chúa, là luôn theo sát Chúa Giêsu thực hiện lời dạy của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết tin nhận quyền năng của Chúa hơn, mà phục vụ Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa luôn yêu thương và giải thoát con người khỏi mọi ám ảnh, sự khống chế của ma quỷ và sự dữ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết cầu nguyện và trung thành thực hiện công việc bổn phận của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết theo Chúa học thực thi ý Chúa Cha, luôn trung thành và nhiệt tâm sống làm chứng nhân Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Phục sinh năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 Phục sinh B
Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 2 Phục sinh năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Phục sinh năm B
Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa Phục sinh Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Chúa Phục sinh năm B
Suy niệm Chúa nhật Chúa Phục sinh năm B
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật lễ Lá, Năm B
Page 1 of 53 (526 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
51
52
53
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 966
Tất cả: 70,829,851