Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

Mt 22,1-14

 

22,1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

 

THỰC KHÁCH

Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. (Mt 22, 10)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

THỰC được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn chữ Hán THỰC食: Thức ăn. Như: nhục thực 肉食 món ăn thịt, tố thực 素食 thức ăn chay. Động từ là Ăn.

 

KHÁCH được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn trọn chữ Hán KHÁCH 客: Người từ nơi khác, nhà khác đến. Trỏ nơi xa lạ.

客陀𫴋馭: Khách đà xuống ngựa,  細尼叙情: tới nơi tự tình. (Truyện Kiều, 3b)

船客制秋各[挒]掉: Thuyền khách chơi thu các lướt chèo. (Ức Trai, 35a)

 

THỰC KHÁCH là hai chữ mượn nguyên nghĩa chữ Hán để chỉ những người được mời đến để ăn tiệc. Thực là Ăn, Khách là người không thuộc về nhà mình.

Gợi ý từ chiết tự Hán: KHÁCH (người đến dưới mái nhà mình, người không thuộc về mái nhà mình, đôi khi tự đến chứ không phải là người được mời như TÂN 賓) được ghép bởi hai chữ MIÊN (mái nhà) và CÁC (các, mỗi). Được hiểu là người đến dưới mái nhà mình, và được đọc theo âm CÁC. KHÁCH  khác với TÂN. TÂN cũng là khách nhưng là người đến dưới mái nhà mình có lời mời, báo trước. Như: Tân Chí Như Quy 賓至如歸 (cũng viết là: Tân Nhập Như Quy , Tân Lai Như Quy ) Khách đến thấy như về chính nhà mình. Ý nói được tiếp đãi thân thiết chu đáo, người khách có cảm giác như ở nhà mình. Vì TÂN được ghép bởi bốn chữ BỐI (vỏ sò, tiền), MIÊN (mái nhà), NHẤT (một), THIỂU (một ít). Được hiểu là một người đến dưới mái nhà mình có mang theo một chút tiền, đưa lợi lộc đến cho mình, KHÁCH thuộc bộ Miên còn TÂN thuộc bộ Bối.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

KHÁCH , đối lại với chủ nhân . Tiếng xưng hô của người bán (hoặc cung cấp dịch vụ) đối với người mua (người tiêu thụ): khách hàng. Như: thừa khách  khách đi (tàu, xe).

KHÁCH phiếm chỉ người hành nghề hoặc có hoạt động đặc biệt. Như: thuyết khách  nhà du thuyết, chánh khách  nhà chính trị, châu bảo khách  người buôn châu báu.

KHÁCH Người ở xa nhà. Phiếm chỉ người nào đó. Như: quá khách  người qua đường. Ngoài, ngoài xứ. Như: khách tử  chết ở xứ lạ quê người.

KHÁCH Có tính độc lập không tùy thuộc vào ý muốn hoặc cách nhìn sự vật của mỗi người. Như: khách quan .

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Được vua mời dự tiệc là hạnh phúc. Dân mãi mãi là Khách đối với Nhà Vua.

22,1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.

Đối với nhà vua, mọi thần dân chỉ luôn là khách. Được Vua vời vào là hạnh phúc, hãy biết tự trọng để được tôn trọng. Những người được nhà vua mời trong câu chuyện này đã không nhận biết đúng về hạnh phúc và quyền lợi lớn lao cùng sự tôn trọng của nhà vua. Mỗi Kitô hữu chúng ta có nhận biết ‘được làm con Chúa’ là ơn ban, là hạnh phúc Chúa đang dành cho chúng ta không?

 

Chúa mãi mãi nhân từ và kiên nhẫn mời gọi và mong những vị Khách đến với Chúa trở thành những vị Tân gần gũi như người nhà.

8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

Hình ảnh nhà vua trong câu chuyện là hình bóng của Thiên Chúa. Người sẵn sàng mở rộng cửa mời đón tất cả mọi người “bất luận xấu tốt”, chỉ cần họ biết sám hối, là tôn trọng “mặc y phục lễ cưới” đồng nghĩa với việc tuân hành điều răn Chúa truyền.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tôn trọng và tuân hành điều răn Chúa dạy để mãi là vị khách được Chúa mời và được dự tiệc Chúa đãi. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: HÃY MÃI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI VÀ ĐƯỢC DỰ TIỆC. Trong tâm tình khiêm tốn và yêu mến chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn khôn ngoan nhận biết giá trị cao cả là được thuộc về Chúa, để không từ chối lời mời gọi của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Nhà vua phán: Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa rất nhân từ và muốn mời gọi hết mọi người vào hưởng hạnh phúc của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết tôn trọng và sống những điều Chúa truyền dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết tôn trọng và tuân hành điều răn Chúa dạy để mãi là vị khách được Chúa mời và được dự tiệc Chúa đãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để vào thiên đàng?
Suy nghĩ và cầu nguyện lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa lễ các Thánh Nam Nữ
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 30 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A
Suy niệm và cầu nguyện Chúa nhật 28 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 Thường niên A
Page 1 of 46 (460 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
44
45
46
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 982
Tất cả: 67,659,673