Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 13 TN A

Mt 10,37-42

 

10,37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

 

VÁC LẤY

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. (Mt 10,38)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

VÁC được viết dạng chữ NÔM: 扒, 博 (C2*)

Mượn trọn chữ Hán BÁT 扒 (C2*): Đặt vật gì lên vai mà khuân chuyển đi.

𠊚𠊚𫀅体傷喂: Người người xem thấy thương ôi.  呌饒扒𨫵調𨆢𪞷塘: Kêu nhau vác cuốc đều lui ra đàng. (Vân Tiên C, 24a)

LẤY được viết dạng chữ NÔM: 禮 → 礼 (C2*)

Mượn trọn chữ Hán LỄ 禮 → 礼 (C2*): Thu nhận về mình.

𤽗侃礼力士撟礼帝: Ngươi Khản lấy lực sĩ kéo lấy đấy,  轉移庄動: chuyển dời chẳng động. (Cổ Châu, 13b)

 

Theo chiết tự Hán BỐI (vai, cõng, vác) được ghép bởi hai chữ NHỤC (thịt, cơm, cùi) và BẮC (phương bắc, thua trận, ngang trái) được hiểu là phần thịt phía sau (vai, lưng) là phần phải gánh vác; với nghĩa cõng vác, khi nó không làm đúng bổn phận thì có nghĩa là làm trái, mặt trái với âm là BỘI, như trong từ bội-phản (背反), bội-ước (背約). Và theo lục-thư đây là phép hài thanh ‘Bối=Bắc; bèi’.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-BỐI với nghĩa là lưng, phần thân người phía sau ngang với ngực: chuyển bối () xoay lưng, ý nói rất mau chóng, khoảnh khắc. Một nghĩa khác là mặt sau, mặt trái. Như: chỉ bối () mặt trái giấy. Mỗi một cá thể, cơ quan đều có những nhiệm vụ riêng phải được hoàn thành, đó chính là lý do để tồn tại. Lưng không chấp nhận vác, BỐI sẽ thành BỘI vậy.

-Một âm là BỘI. Có nghĩa là quay lưng, bỏ đi. Như: li hương bội tỉnh () bỏ làng bỏ nước mà đi.

- BỘI là làm trái, làm ngược lại. Như: bội minh () trái lời thề, bội ước () trái lời hứa, không giữ đúng lời hẹn.

 

Gợi ý VÁC LẤY từ Bài Tin Mừng:

Gánh Vác là chấp nhận đánh đổi để được cái có giá trị hơn.

10,37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Khi chấp nhận vác lấy là đồng nghĩa với mình biết mình sẽ được điều gì đó. Một người bình thường thì đã chẳng dại gì làm một việc mà có sinh ích, không có lợi; huống hồ là người khôn ngoan. Chỉ người thiếu khôn ngoan mới làm một việc có lợi ích hơn có lợi, đôi bị lừa vì cái lợi trước mắt.

Gánh Vác là sống sự công chính.

40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

Gánh vác còn là thể hiện người sống sự công chính. Người công chính thì không nhận cái không thuộc về mình, và còn tìm cách giúp người khác hưởng được quyền lợi của họ. Vì thế, người công chính sẽ đón nhận người khác như chính họ là trong sự tôn trọng và thân thiện.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết chấp nhận vác thập giá bổn phận và đón nhận anh chị em mình trong tình Chúa.  

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: HÃY VÁC THẬP GIÁ BỔN PHẬN, VÀ ĐÓN TIẾP THA NHÂN”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết đặt Chúa vào ví trí ưu tiên trước hết, bởi Chúa không thua lòng quảng đại của con người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng thập giá đời mình chính là bổn phận người Ki-tô-hữu, là bước theo Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng dù sống dù chết là đều vì Chúa, bởi có Chúa là có tất cả, Chúa chính là Đấng ban sự sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết quảng đại chia sẻ giúp đỡ tha nhân vì giúp đỡ anh chị em mình, là làm cho chính Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết chấp nhận vác thập giá bổn phận và đón nhận anh chị em mình trong tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B
Điều gì sẽ xảy ra trong ngày Phán Xét Chung?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Kitô là Vua
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Kitô là Vua năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 33 Thường niên A và lễ các Thánh Tử đạo VN
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 32 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm A
Làm thế nào để vào thiên đàng?
Page 1 of 47 (469 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
45
46
47
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1231
Tất cả: 68,200,097