Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Mt 28,16-20

 

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

 

LÀM CHO

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,19-20)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

LÀM được viết dạng chữ NÔM: 爫; 

Mượn chữ Hán VI 爲 → 爫 (C2 → G1) =LÀM; LẠM 濫 → 滥 → 𪵯 → 爫. 𪵯 = LÀM: Thực hiện, tiến hành, theo đòi việc gì. Lao động, tạo ra sản phẩm

咹固𠶣: Ăn có mời, 爫固遣: làm có khiến. (Nam lục, 28a)

爫𤾓𠦳斫: Làm trăm ngàn chước 朱特別信昆於󰠲: cho được biết tin con ở đâu. (Bà Thánh, 2b)

 

CHO được viết dạng chữ NÔM: 朱 (C2*); 咮(F2*).

Mượn chữ Hán CHU 朱: Đưa biếu, ban cấp. CHO 咮 = KHẨU 口+ CHU 朱 : Đưa cấp.

吒媄瑰朔如古重: Cha mẹ coi sóc như của trọng 󱉎主 𡗶付朱: đức Chúa Trời phó cho. (Bà Thánh, 1b)

𧵑爫咹𩛂: Của làm ăn no, 𧵑朱咹噡: của cho ăn thèm. (Nam lục, 19a)

 

Chúng ta có chiết tự Hán: THI (làm, bày, giúp) được ghép bởi ba chữ PHƯƠNG (hình vuông, nơi) NHÂN (người) và DÃ (cũng vậy). Được hiểu là một người làm một việc gì đó thì cũng phải hoàn thành cách trọn vẹn. Không thể gọi là thi hành mà là không mong muốn hoàn thành. Nếu có ước muốn không hoàn thành mà vẫn làm là kẻ dối trá, đó là lừa chứ không phải là làm.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+THI là làm: chúng ta thường dùng trong chữ ‘thi hành’. Đi làm mà không muốn hoàn thành thì một là kẻ thiểu năng hai là kẻ lừa đảo.

+THI là bày: chúng ta thường dùng trong chữ ‘thi thố’. Đưa ra trình bày một điều gì mà thiếu rõ ràng, thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng là thiếu tôn trọng người nghe, người xem…

+THI là giúp: chúng ta thường dùng trong chữ ‘thí chủ’. Giúp người khác mà không tận tình, thiếu tôn trong như những phật-tử cung kính giúp đỡ quý sư thì không đáng được gọi là ‘thí chủ’ (người giúp đỡ).

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Muốn làm những điều Chúa muốn phải đến gặp Chúa và làm theo lệnh của Chúa.

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Người ta chỉ có thể gặp được nhau khi đến đúng điểm hẹn, và đúng giờ đã được ấn định. Chúa đã hẹn và các môn đệ đã gặp được Chúa khi đến đến đúng điểm hẹn, và đúng giờ đã được ấn định. Ngày nay Chúa cũng luôn hẹn chúng ta nơi Nhà-Tạm trong Bí Tích Thánh Thể, trong các thánh lễ, các bí tích và các giờ đạo đức chung hoặc riêng… Hãy khiêm tốn quỳ xuống, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng và dễ dàng nhận ra sự hiện hữu vĩ đại của Chúa. Góc nhìn phù hợp nhất cho con người nhìn ngắm Chúa là hướng nhìn lên Chúa.

 

Hãy làm mọi việc trong danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để đáng được hưởng phúc Chúa ở cùng.

 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Chỉ có tình yêu thương là tồn tại lâu dài, chỉ có các tôn giáo chân chính mới tồn tại theo thời gian, nhưng chỉ trong Danh Chúa Ba Ngôi mới thật sự trường tồn vì có ơn cứu rỗi. Thực tế lịch sử chứng minh, mọi tổ chức chỉ có một thời, nhân danh con người thì được một đời, các tôn giáo chân chính thì tồn tại bao thời, nhân danh Chúa Ba Ngôi thì được sự sống muôn đời.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em nhận biết Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI hôm nay là: “HÃY HĂNG SAY RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG NHÂN DANH CHÚA BA NGÔI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm gặp Chúa nơi điểm Chúa hẹn, như trung thành dự lễ Chúa Nhật, siêng lãnh các bí tích và họp nhau cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin thờ Chúa cho phải đạo, để có đủ xác tín mà giới thiệu Chúa cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng Hằng hữu là Thiên Chúa hằng yêu thương mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su dạy: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống và kể cho anh chị em mình biết Thiên Chúa Ba Ngôi hằng yêu thương và cứu độ chính mình và mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 19 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 18 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 17 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 16 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm A
Page 1 of 44 (432 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 830
Tất cả: 66,114,777