Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ga 14,15-21

 

14,15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

 

TỎ MÌNH

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." (Ga 14, 21)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

TỎ được viết dạng chữ NÔM: 𤇚; 𤏣; 𤍄 (F2*); (C2*);    

Các cách tạo ra chữ TỎ: 𤇚 (HOẢ 火+ TỐ 訴 → 𤇚 (TỎ 𤍄=HOẢ 火+TỔ 祖): Thể hiện, thổ lộ, toát ra. Nhận ra, hiểu rõ, biết rõ.)

動𠊚 花窖𤇚精神: Động người, hoa khéo tỏ tinh thần. 𠃣摆為花𠃣摆春: Ít (ắt) bởi vì hoa, ít (ắt) bởi xuân. (Ức Trai, 72a)

裊賖 買𤏣𩈘𠊛:  Nẻo xa mới tỏ mặt người. 客陀𣍋馭細尼叙情: Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình. (Truyện Kiều, 3b)

 

MÌNH được viết dạng chữ NÔM: (A2*); 𨉓(F2*).       
   Mượn chữ Hán MỆNH 𠇮 = MÌNH: Thân thể, cơ thể, tấm thân  
(命 → 𠇮 MỆNH); MÌNH 𨉓= THÂN 身 (thân thể)+MỆNH𠇮 (mạng sống)…

庄腰古 共事𢀨重:  Chẳng yêu của cùng sự sang trọng, 默仍襖閑共咹[斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

 

Theo chiết tự Hán: HIỆN (bày tỏ rõ, bây giờ) được ghép bởi hai chữ VƯƠNG (vua, đá quý) và KIẾN (nhìn, thấy). Được hiểu là được tận mắt chứng kiến chứ không còn phải phỏng đoán, được thấy rõ, ngay giây phút hiện tại ngay tại chỗ. Chuyện là ngày xưa thời phong kiến người dân không được phép nhìn thẳng mặt vua, nên khi được phép diện kiến là một hồng phúc, và không còn phải ‘đoán già đón non’ và cũng là niềm hãnh diện với mọi người.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+HIỆN là bày tỏ rõ: Không còn gì hạnh phúc hơn là được thấy rõ, chứng kiến tường tận điều mình mong được gặp, ‘trăm nghe không bằng một thấy’, hay ‘văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình’ là vậy.

+HIỆN là bây giờ, nay lúc này: những gì đang diễn ra thì con người chứng kiến rõ ràng, đó là nghĩa thứ hai của từ HIỆN, như hiện tại, hiển hiện.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Chúa Thánh Thần ở cùng và giúp con người nhận ra Chúa

14,15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Một điểm quan trọng cần nắm chắc: Chúa Thánh Thần không dạy thêm một gì vì mặc khải đã trọn vẹn nơi Chúa Giêsu, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho con người hiểu những gì Chúa Giêsu đã dạy. Như chính Chúa  Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con". (Ga 16, 12-15)

 

Nơi Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu vẫn ở cùng chúng ta, nơi những người tin mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

HIỆN là tỏ rõ và cũng là hiện tại; một cụm từ chúng ta thường dùng là ‘hiện tại hóa’, là kéo những gì thuộc quá khứ về hiện tại để mọi người thấy rõ, để chuyện đó không còn là xa vời, xa lạ. Khi một chuyện chưa rõ ràng thì thời điểm ấy vẫn chưa là hiện tại. “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,15). Chúa Giêsu phục sinh luôn hiện hữu và hằng hữu, Người vẫn có đó nhưng chúng ta không thấy Người nếu Người không “tỏ mình ra”. Thánh Gioan dùng “tỏ mình ra” chứ không dùng “hiện ra”, thật chí lý vì hiện ra thì rất giới hạn: lúc có lúc không, sẽ không sát với bản chất hằng hữu của Chúa Giêsu phục sinh. Trong khi “tỏ mình ra” là diễn tả sự hằng hữu ngay cả khi con người chưa nhận ra sự hiện hữu của Người. Hiện hữu chính là lúc Chúa tỏ mình ra con người thấy Người và đó chính giây phút hiện tại.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn nhận mình hữu hạn, để có thể sẵn sàng và kiên nhẫn chờ đợi giây phút hiện tại Chúa tỏ mình ra. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI GIÂY PHÚT HIỆN TẠI CHÚA TỎ MÌNH RA CHO”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tuân giữ lời Chúa dạy để chứng minh lòng yêu mến Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết cảm tạ tình thương bao la của Chúa, mà khiêm tốn vâng theo sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng Hằng hữu sẽ ban sự sống đời đời cho chúng ta khi chúng ta tin theo Người . Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết thực thi giới luật Chúa truyền để được thấy Chúa, là hạnh phúc tuyệt vời . Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn nhận mình hữu hạn, để có thể sẵn sàng và kiên nhẫn chờ đợi giây phút hiện tại Chúa tỏ mình ra. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 19 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 18 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 17 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 16 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm A
Page 1 of 44 (432 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 914
Tất cả: 66,164,580