Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Ga 14,1-12

 

14,1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" 6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ' Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha '? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

 

CON ĐƯỜNG

Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14,6)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

CON được viết dạng chữ NÔM: (C2*); 𡥵 (F1*); 婫, 𫴾 (F2*);
    
Các cách tạo ra chữ CON: 昆 (CÔN: con cháu) (C2)  Người thuộc thế hệ trực tiếp sau bản thân, nhỏ  bé, con gái, một nhóm người.  CON: 𡥵=子 (TỬ: con) + 昆 (CÔN: con cháu) (F1) Tiếng tự xưng với người lớn hoặc bề trên.  CON: 𡥵= 女 (NỮ: con gái) + 昆 (CÔN: con cháu) (F2) Con gái, Tiếng trỏ vật có thể cử động, di chuyển.  CON: 𫴾= 小 (TIỂU: nhỏ bé) + 昆 (CÔN: con cháu) (F2) Trỏ các đối tượng có kích cỡ nhỏ bé.

[啻] 平碎生特昆 : Ví bằng tôi sinh được con, 時碎朱 󱉎主𡗶旦󰅬代: thời tôi cho đức Chúa Trời đến trọn (lọn) đời. (Bà Thánh, 1b)

ĐƯỜNG được viết dạng chữ NÔM:  (C1*); (A1*);        
    Cách ghép chữ ĐƯỜNG 唐: Lối đi lại. ĐƯỜNG 塘=THỔ (土 đất) +ĐƯỜNG (唐 Nhà Đừơng)

別唐𨕭天堂:  Biết đường lên thiên đàng (đường) 麻另塊唐沙地獄: mà tránh khỏi đường sa địa ngục. (Bà Thánh, 5b)

 

 

CON ĐƯỜNG theo chiết tự Hán: ĐẠO (lẽ phải, đường đi) được ghép bởi hai chữ SƯỚC (chạy, chợt đi, chợt dừng), THỦ (đầu, thủ lĩnh). Được hiểu là khi đi theo lẽ phải, đi theo thủ lĩnh đích thực thì không sai. Các tôn giáo được gọi là đạo, những con đường hướng đến đích tốt gọi là chính đạo.

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

 

+ĐẠO là lẽ phải: “Cái lẽ nhất định ai cũng phải noi theo.” Đó chính là sự thật. Dù là ai khi đối diện với sự thật thì đều phải thuận phục. Người đời quen thói ‘chậm chối thì chết’ nhưng khi sự thật được phơi bày thì kẻ chối càng nhanh phải cùi đầu càng sâu!

 

+ĐẠO là CON ĐƯỜNG: con đường là quan trọng để dẫn đến đích, đường càng thẳng càng phẳng thì càng ngắn, có người hướng dẫn thì càng an tâm, người dẫn đường càng thông thạo thì càng chắc chắn.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu là Người dẫn đường và là chính Con Đường

14,1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" 6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Trong trăm vạn nẻo đường, con đường dẫn về quê trời là con đường quan trọng nhất, con đường mang tên Giêsu. Chúa Giêsu chính là con đường. Trong thực tế đi đúng đường là hay, nhưng còn phải đúng hướng mới là tốt. Chúa Giêsu vừa là con đường vừa là người dẫn đường, hãy theo sát Người để đi đúng đường và không lạc hướng. Một khi chúng ta xao xuyến, không tín thác vào Chúa, dù là Ki-tô-hữu, chúng ta cũng có thể đi trên con đường mang tên Giêsu nhưng lại đi ngược hướng: Chúa dạy yêu thương, ta lại sống ghen ghét; Chúa dạy tha thứ, ta lại sống hận thù…

 

Chúa Giêsu là Sự Thật đến từ Đức Chúa Cha

7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

 

Chúa Giêsu luôn tìm ý Chúa Cha để thực hiện. Ý Chúa Cha là lương thực của Chúa Giêsu. Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu với Chúa Cha là một. Chúa Giêsu là sự thật đến từ Đức Chúa Cha; qua Chúa Giêsu ta đến được với Đức Chúa Cha. Muốn hiệp thông cùng Chúa Giêsu điều kiện không thể thiếu là phải tôn trọng sự thật, sống sự thật.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tôn trọng sự thật mà tiến bước trên con đường mang tên Giêsu để được sống.  

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY TÔN TRỌNG SỰ THẬT MÀ TIẾN BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su nói: Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào Chúa và luôn biết hướng về quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tôn trọng sự thật mà tiến bước trên con đường mang tên Giêsu để được sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng giá trị đích thực của con người là làm theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng có Chúa là có tất cả, Chúa sẽ thực hiện những điều vĩ đại nơi những ai tin tưởng vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con để luôn biết tôn trọng sự thật mà tiến bước trên con đường mang tên Giêsu để được sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Page 1 of 43 (423 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1271
Tất cả: 65,512,420