Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Hiển linh

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Mt 2,1-12

 

2,1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

THỜ  LẠY

 

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

THỜ được viết dạng chữ NÔM: 悇; 󱡖; 󰏠; 𠄜 (F2*), 𠄜; (F1*)

Các cách tạo ra chữ THỜ: 悇 = TÂM (忄tim) + THỪ (蜍 con cóc) → 余 THỪ; 󱡖 = TÂM (忄tim) + TỪ (徐  thong thả, từ từ); 󰏠 = THỊ (礻 thần đất) + THỪ (蜍 con cóc) → 余 THỪ; 𠄜 = SỰ (事 việc, công việc) + THỪ (蜍 con cóc) → 余 THỪ.  Tôn sùng, phụng sự, thuận theo.

身昆群等𡨌𫯝:  Thân con còn đứng giữa trời. 嗔 󰏠幅像論代辰崔: Xin thờ bức tượng trọn đời thì thôi. (Vân Tiên C, 35a)

昆体各柴於茹蜍佇涅那凜:  Con thấy các thầy ở nhà thờ giữ nết na lắm, 庄固𬁷事世間 沒 約㓜事𨕭𡗶連: chẳng có yêu sự thế gian, một ước ao sự trên trời luôn. (Bà Thánh, 2a)

 

LẠY được viết dạng chữ NÔM: 礼(A2) ;  𥛉 (E1) ; 󱝣 (F1*)

Các cách tạo ra chữ LẠY: 礼= 禮 → LỄ (礼 nghi thức); 𥛉 = LỄ 禮(礼 nghi thức) → 礼+ BÁI (拜 vái lạy); 󱝣= LẠI (吏 quan nhỏ)+ BÁI (拜 vái lạy).  Chắp tay vái làm lễ.

挑畑杏𬊭香牟:  Khêu đèn hạnh, thắp hương mầu. 执𢬣𥛉𫢋叩頭皈師: Chắp tay lạy Phật, khấu đầu quy sư. (Phan Trần, 5b)

𥛉𫢋𥛉祖: Lạy Phật, lạy Tổ, 白𥛉師具: bạch lạy sư cụ. (Thạch Sanh, 4a)

 

THỜ LẠY đồng nghĩa với TRIỀU (buổi sớm, chầu bái, triều vua) được ghép bởi ba chữ NGUYỆT (trăng, tháng), THẬP (mười, hoàn toàn) và TẢO (buổi sáng). Được hiểu là việc chầu bái là việc định kỳ, bổn phận được diễn ra vào những buổi sáng đầu tháng của kẻ bề tôi. Và chuyện này thường được diễn ra liên hệ đến vua, nên cũng gọi là triều: triều vua, bái triều, triều đình.

 

Chúng ta có được hai gợi ý đẹp qua chiết tự:

+TRIỀU là chầu bái: là thái độ khiêm tốn phải có nơi những người bề dưới. Bản thân của việc triều bái là thể hiện sự hiếu thảo, quan tâm… không xấu, nhưng có lẽ vì chúng đã bị những kẻ cả lợi dụng khiến cho chúng bị hiểu lầm, và bị gán một ý nghĩa xấu tương đương với sự quỳ lụy mất tự do; triều bái đơn giản là thăm viếng người trên, như ca-dao: “Mẹ Cha ở tấm lều tranh; Sớm thăm, tối viếng, mới đành dạ con.”.

+TRIỀU là buổi sáng, là triều đại: một ý nghĩa mà chúng ta thường hay quên. Buổi sáng chỉ là một thời gian ngắn và khởi đầu cho một ngày ‘đầu xuôi đuôi lọt’. Hãy sống sao để có khởi đầu tốt đẹp! Triều đại nào cũng chỉ là tạm-thời, chỉ Sự-thật mới luôn là tồn-tại-mãi. Hiếu-thảo, tôn kính người trên là chân lý; Thuận-thiên, hợp lòng dân là chân lý, đừng quên tiền nhân dạy: “Quan nhất thời, dân vạn đại”.

Thiếu khiêm tốn và tôn trọng tha nhân, chưa thật là người; thiếu ý thức về sự giới hạn của phận người là tự sát. Hãy so sánh ‘mấy nhà chiêm tinh’ với ‘vua Hê-rô-đê’ sẽ thấy rõ điều đó.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Mấy nhà chiêm tinh TÌM SỰ THẬT để Bái-Lạy

2,1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

“Chiêm-tinh-gia, hay là “tinh quan”, đều là những bậc trí thức, học giả uyên bác và khôn ngoan có thừa. Họ phục vụ liên tục,từ  triều đại nầy qua triều đại khác, không chỉ  vì một đời vua, mà vì quyền lợi của nhiều triều đại, của cả dân tộc họ”[i]. Họ tìm sự thật. Mà sự thật này vĩ đại và quan trọng, đó là ‘sao của vị vua’ họ tìm kiếm: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Họ là những nhà trí thức chân chính, họ cũng như nhiều nhà khoa học chân chính khác đều nhìn nhận có Thượng Đế và có một cuộc sống mai sau, một huyền nhiệm… như Nhà bác học Louis Pasteur nói: “Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Đức Chúa Trời.. Thật là mỉa mai cho lòng dạ con người, nếu chết là hết, hoặc chết là trở về với hư vô … Một chút khoa học sẽ gạt bỏ Chúa, giàu khoa học sẽ quay về với Chúa[ii]. Hãy quỳ xuống để nhìn cho đúng góc độ, vì Thiên Chúa là Chủ-Tể còn con người chỉ là thụ-tạo. Đừng kiêu ngạo nhìn ngang và nhìn xuống kẻo lầm, mà không gặp được Chúa là Đấng cứu độ trần gian.

 

Mấy nhà chiêm tinh nhận SỨ VỤ giúp người khác Bái-Lạy

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

"Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Dù cái mỹ từ ‘để tôi cũng đến bái lạy’ của ác vương Hê-rô-đê dặn dò các nhà chiêm tinh không như các chiêm tinh mong thực hiện, nhưng đó lại là sứ vụ mà các vị lãnh nhận để loan báo cho nhiều người khác, trừ ác vương Hê-rô-đê theo lệnh thiên sứ qua giấc mộng. Mỗi Ki-tô-hữu cũng được mời gọi phải làm chứng cho Chúa ‘khi thuận lợi cũng như khi bất lợi’.

 

Mấy nhà chiêm tinh Bái-Lạy khi nhận được SỰ SỐNG

10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Không có hạnh phúc nào bằng được gặp Chúa. Trước nhan Chúa thì không còn gì là quý trọng hơn! Các vị ấy chắc hẳn cũng vui và phát biểu như Bác sĩ James Simpson: “Phát minh quan trọng nhất của đời tôi là tìm được Chúa Cứu Thế Giêsu.” Mỗi Ki-tô-hữu hôm nay khi quỳ trước hang đá máng cỏ, hãy thờ phượng Chúa Hài-Nhi Giê-su với cái tâm chân thành để cảm ơn Chúa và tạ tội cùng cầu xin ơn tha thứ vì tội ác phá thai… Nếu vì sợ mất ngôi mà ác vương Hê-rô-đê sai linh chém các trẻ từ hai tuổi trở xuống, chúng ta đã thấy là gian ác, ngày nay để phá một thai nhi lớn các ‘ác quỷ ngành y cắt bét các chi thể của thai nhi thì gian ác đến thế nào! Ngày xưa, “Thật ra, vào lúc đó, Bêlem và vùng phụ cận chỉ có khoảng 2.000 dân. Với con số ấy, mỗi năm có chừng 30 em bé chào đời, cho đi là một nửa là trai và một nửa là gái. Vào thời đó, số tử của trẻ sơ sinh khá cao: cho đi là một nửa số trẻ nam bị chết vì nhiều lý do, còn lại 7-8 em. Tính từ 2 tuổi trở xuống, số trẻ bị giết chừng 14-16 em. Nếu không phân biệt trai gái, thì số bị giết chừng 30 em…”[iii]. Còn ngày nay “Tại Việt Nam, mỗi năm vẫn còn gần 6.000 ca nạo phá thai tuổi vị thành niên” [iv]. Thì phải nói gì đây!

Phải chăng con người ngày nay đã quên mất lời Thánh Vịnh đã có trên 2500 năm, đã khẳng định một Sự Thật: “Này, con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.” (Tv 127, 3).

Xin Chúa tha thứ và thương ban phúc lành cùng ‘giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ’, để chúng ta biết sống, và bảo vệ sự sống trong Sự Thật, với sự khiêm tốn “bái lạy” Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY THỜ LẠY CHÚA, VÀ TÔN TRỌNG SỰ SỐNG”. Trong tâm tình khiêm tốn, tạ tội và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt tâm tìm gặp Chúa, bằng siêng năng học hỏi Kinh-thánh và Giáo-lý. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Các kinh sư trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết hành động cụ thể để tìm và thực thi ý Chúa, chứ không chỉ lừa dối mình bởi những kiến thức suông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết dâng cho Chúa tất cả những gì ta có ‘hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực…’ để Chúa ban phúc lành như các nhà chiêm tinh xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết khôn ngoan nhận ra sự hướng dẫn rất tế nhị của Chúa, để cứu mạng mình và cứu mạng anh chị em mình, cùng thoát khỏi sự gian ác phạm đến sự sống là hồng ân Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con, cùng ‘giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ’, để chúng con biết sống, và bảo vệ sự sống trong Sự Thật, với sự khiêm tốn “bái lạy” Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Page 1 of 43 (422 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1060
Tất cả: 65,424,216