MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA

TÀI LIỆU CHUNG NĂM 2020

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (09/08/20120

 • Youcat 10: H./ Qua Chúa Giêsu Kitô,/ mọi sự đã được mặc khải trọn vẹn hay vẫn còn tiếp tục sau khi Người về trời?/ T./ Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giêsu Kitô./ Đức Kitô là Lời mặc khải sau cùng của Thiên Chúa./ Nhờ nghe Người nói,/ mọi người trong mọi thời có thể nhận biết Thiên Chúa là ai,/ và biết họ cần phải làm gì để được cứu rỗi [66-67].
 • Matthêu đoạn 14 câu 27: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/ “HÃY YÊN TÂM,/ THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!”.

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa biết chúng con mỏng dòn yếu đuối,/ hay đổi thay và nhiều lo âu sợ hãi;/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết đặt trọn niềm tin cậy nơi Chúa,/ biết trung thành sống theo những giá trị của Tin Mừng./ Amen.

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, lễ trọng (Thứ bảy, 15/08/2020)

 • Luca đoạn 1 câu 45: Bà Ê-li-sa-bét được đầy Thánh Thần, và nói với Đức Maria rằng:/ “PHÚC CHO BÀ LÀ KẺ ĐÃ TIN RẰNG/ LỜI CHÚA PHÁN CÙNG BÀ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN”.

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa muốn chúng con vận dụng khả năng tuổi trẻ của mình/ để làm tươi mới Giáo hội và xã hội;/ xin cho chúng con biết cùng Chúa/ làm cho Tin Mừng trổ sinh hoa trái trong cộng đoàn chúng con./ Amen.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (16/08/2020)

 • Youcat 7: H./ Thiên Chúa có phải tỏ mình ra/ để ta có thể biết Người là ai không?/ T./ Trí khôn ta có thể biết Thiên Chúa hiện hữu,/ nhưng không thể biết thực sự Thiên Chúa là ai./ Tuy nhiên/ Thiên Chúa thật sự muốn cho ta nhận biết Người,/ nên Người đã tự tỏ mình ra cho ta [50-53, 68-69].
 • Matthêu đoạn 15 câu 28: Chúa Giêsu đáp lại rằng:/ “NÀY BÀ,/ NIỀM TIN CỦA BÀ THẬT LỚN MẠNH!/ BÀ MUỐN SAO THÌ ĐƯỢC VẬY”.

Lạy Chúa,/ lòng thương xót Chúa trải rộng vô biên/ tuôn tràn trên hết thảy mọi người;/ xin cho chúng con và các bạn trẻ được vững niềm tin nơi Chúa/ và biết cùng Chúa đem tình thương cứu độ đến với muôn người./ Amen.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A (23/08/2020)

 • Youcat 122: H./ Tại sao Thiên Chúa muốn có Hội Thánh?/ T./ Bởi vì Thiên Chúa không muốn cứu rỗi chúng ta cách riêng rẽ nhưng là tập thể./ Người muốn tập họp toàn thể nhân loại vào một dân duy nhất,/ đó là Hội Thánh [758-781, 802-804] + [Youcat 343].
 • Matthêu đoạn 16 câu 18: Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô:/ “PHẦN THẦY,/ THẦY BẢO CHO CON BIẾT:/ CON LÀ PHÊ RÔ, (NGHĨA LÀ ĐÁ),/ TRÊN ĐÁ NÀY THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY;/ VÀ CỬA HỎA NGỤC SẼ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ vì phần rỗi chúng con;/ xin cho đức tin của chúng con nên vững mạnh nhờ biết luôn gắn bó với cộng đoàn,/ nhờ thực hành các giáo huấn của Chúa/ và nhờ biết siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ./ Amen.

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (30/08/2020)

 • Youcat 101: H./ Tại sao Chúa Giêsu phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá,/ mà không dùng cách khác?/ T./ Dù vô tội,/ Chúa Giêsu cũng chọn cái chết dữ dằn để từ bỏ mình/ và tận hiến hoàn toàn trên thánh giá./ Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian/ và chịu những đau khổ của nhân loại./ Như thế,/ vì Tình yêu trọn hảo của Người,/ Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa./ Không ai còn có thể nói:/ Thiên Chúa không biết tôi phải đau khổ [613-617, 622-623].
 • Matthêu đoạn 16 câu 24: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/ “NẾU AI MUỐN THEO THẦY,/ THÌ HÃY TỪ BỎ CHÍNH MÌNH/ VÀ VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO THẦY”.

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã chịu chết và phục sinh để cứu độ chúng con./ Xin cho chúng con biết chấp nhận gian khổ trong tiến trình “ra khỏi chính mình”/ để được lớn lên trong Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (06/09/2020)

 • Youcat 132: H./ Tại sao Hội Thánh có đặc tính là Thánh Thiện?/ T./ Hội Thánh là Thánh, không phải là tất cả các thành phần của Hội Thánh đều thánh,/ nhưng vì Thiên Chúa chí thánh là nguồn gốc của Hội Thánh,/ và Người hành động trong Hội Thánh./ Mọi phần tử của Hội Thánh được thánh hóa nhờ phép Rửa tội [823-829].   
 • Matthêu đoạn 18 câu 15: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/ “NẾU ANH EM CỦA CON PHẠM TỘI,/ HÃY ĐI SỬA DẠY NÓ,/ RIÊNG CON VỚI NÓ THÔI./ NẾU NÓ NGHE, THÌ CON ĐÃ LỢI ĐƯỢC NGƯỜI ANH EM CỦA CON”.

Lạy Chúa Giêsu,/ trong tiến trình trưởng thành toàn diện,/ chúng con không sao tránh khỏi những lỗi lầm./ Xin cho chúng con biết đón nhận tiếng nói yêu thương của Chúa:/ Hôm nay,/ ước gì anh em nghe tiếng Chúa:/ “Các ngươi đừng cứng lòng”./ Amen.

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A (13/09/2020)

 • Youcat 524: H./ Khi nói “tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” có nghĩa gì?/ T./ Lòng thương xót tha thứ mà ta phải dành cho người khác,/ cũng như phải cầu xin cho chính mình,/ cả hai không thể tách rời được./ Nếu ta không thương xót người khác, không tha thứ cho họ,/ lòng thương xót của Chúa không thể thấm nhập vào lòng ta được [2838-2845, 2862].  
 • Mat-thêu đoạn 18 câu 22: Chúa Giêsu trả lời cho ông Phêrô:/ “THẦY KHÔNG BẢO CON PHẢI THA ĐẾN BẢY LẦN, NHƯNG ĐẾN BẢY MƯƠI LẦN BẢY”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết đón nhận những khác biệt của nhau,/ biết sẵn sàng tha thứ và yêu thương như Chúa hằng nhân từ với chúng con./ Amen.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM A (20/09/2020)

 • Youcat 133: H./ Tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo?/ T./ Thuật ngữ “Công giáo” (tiếng Hi lạp là Katholon) có nghĩa là mở ra cho tất cả./ Hội Thánh là Công giáo,/ vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin,/ gìn giữ đầy đủ các Bí tích để ban phát,/ và loan báo Tin mừng cho mọi người./ Chúa Ki-tô sai Hội Thánh đi đến với mọi dân tộc ở mọi thời đại/ và thuộc mọi nền văn hóa [830-831, 849-856]. 
 • Matthêu đoạn 20 câu 8: Chiều đến,/ chủ vườn nho bảo người quản lý:/ “HÃY GỌI NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ MÀ TRẢ CÔNG CHO HỌ/ TỪ NGƯỜI CUỐI HẾT TỚI NGƯỜI TRƯỚC HẾT”.

Lạy Chúa,/ như trời cao hơn đất thế nào,/ thì tình thương của Chúa cũng trổi vượt hơn đường lối con người thể ấy;/ chúng con xin ca ngợi/ chúc tụng và cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa đã dành cho mọi người chúng con./ Amen. 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A (27/09/2020)

 • Youcat 297: H./ Ta có thể huấn luyện lương tâm mình không?/ T./ Có./ Cần phải tự huấn luyện lương tâm mình./ Lương tâm được Chúa phú bẩm trong thâm sâu của mọi người có lý trí,/ nó có thể bị lừa hay bị chết,/ vì vậy cần được điều chỉnh sao cho nó biết hành động tốt,/ biết phán đoán, biết đánh giá cách tế nhị, chính xác công việc phải làm [1783-1788,1799-1800]. 
 • Matthêu đoạn 21 câu 29: Người con thứ nhất thưa lại rằng:/ “CON KHÔNG MUỐN ĐI”;/ NHƯNG SAU ĐÓ, NÓ HỐI HẬN VÀ ĐI LÀM.

Lạy Chúa là Cha nhân hậu giàu tình xót thương,/ Chúa muốn người công chính cũng như kẻ bất lương được hưởng hạnh phúc Nước Trời;/ xin cho mỗi người chúng con biết thành tâm hoán cải/ và không ngừng đổi mới theo ánh sáng Tin Mừng./ Amen.

ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Kính trọng thể vào CHÚA NHẬT XXVII TNA (04/10/2020)

 • Youcat 84: H./ Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không?/ T./ Đức Maria còn hơn là một dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa/ vì Mẹ đã chủ động chấp nhận qua lời “Xin vâng”, để việc Chúa nhập thể được hoàn thành [493-494, 508-511].
 • Luca đoạn 1 câu 28: Thiên Thần vào nhà trinh nữ và chào rằng:/KÍNH CHÀO TRINH NỮ ĐẦY ƠN PHƯỚC,/ THIÊN CHÚA Ở CÙNG TRINH NỮ

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ luôn yêu mến và sống mầu nhiệm kinh Mân Côi,/ để được thêm lòng tin, cậy, mến Chúa/ và được phúc “có Chúa ở cùng” như Mẹ Maria./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (04/10/2020)

 • Youcat 290: H./ Thiên Chúa giúp ta thành người “tự do” thế nào?/ T./ Chúa Kitô muốn ta “được tự do đích thực” (Gl 5,1) và có thể thực hiện tình bác ái huynh đệ./ Vì thế,/ Người đã sai Chúa Thánh Thần đến làm cho ta tự do,/ được giải thoát khỏi quyền lực đời này,/ và thêm sức cho ta sống trong tình yêu và trách nhiệm [1739-1742, 1748].
 • Matthêu đoạn 21 câu 43: Chúa Giêsu nói với các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng:/ “TÔI NÓI CHO CÁC ÔNG BIẾT:/ “NƯỚC THIÊN CHÚA SẼ BỊ CẤT KHỎI CÁC ÔNG/ VÀ BAN CHO MỘT DÂN/ BIẾT LÀM CHO NƯỚC ẤY TRỔ SINH HOA TRÁI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã đến trần gian để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi/ và đem chúng con vào tình hiệp thông hạnh phúc với Chúa./ Xin cho chúng con biết trân trọng ân huệ Chúa ban/ và làm sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (11/10/2020)

 • Youcat 219: H./ Người Công giáo thường phải tham dự bao nhiêu Thánh lễ?/ T./ Hội Thánh buộc mọi người Công giáo tham dự thánh lễ các Chúa Nhật và các lễ buộc./ Bất cứ ai thực sự tìm làm bạn với Chúa Giêsu,/ sẽ đáp lời mời của Chúa đến dự Tiệc thánh này càng nhiều càng tốt [1389 – 1417]. 
 • Matthêu đoạn 22 câu 4: “MỌI SỰ ĐÃ SẴN SÀNG:/ XIN MỜI QUÝ VỊ ĐẾN DỰ TIỆC CƯỚI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa,/ biết siêng năng tham dự và sống mầu nhiệm Thánh Lễ,/ để tâm hồn được dưỡng nuôi bằng Lời Chúa và Thánh Thể./ Amen.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (18/10/2020)

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - Mt 28,16-20 (18/10/2020): 

 • Youcat 454: H./ Ta có bổn phận phải làm chứng cho sự thật của đức tin như thế nào?/ T./ Mọi Kitô hữu phải làm chứng cho sự thật,/ đó là theo gương Chúa Giêsu, trước tòa Philatô, Người nói/ “Ta sinh ra và đến trong thế gian là để làm chứng cho Sự Thật” (Ga 18,37) [2472-2474].
 • Matthêu đoạn 28 câu 19: “CÁC CON HÃY ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN,/ LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ/ NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho mọi người chúng con, cách riêng những người trẻ/ dám dấn thân làm chứng cho Tin Mừng/ bằng đời sống tôn trọng sự thật và công lý,/ yêu thương, chia sẻ và phục vụ trong hoàn cảnh sống của mình./ Amen.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (25/10/2020)

 • Youcat 450: H./ Những việc làm để thương xác là gì?/ T./ Thương xác có 7 việc làm này: Thứ nhất, cho kẻ đói ăn./ Thứ hai, cho kẻ khát uống./ Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc./ Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc./ Thứ năm, cho khách đỗ nhà./ Thứ sáu, thăm bệnh nhân và tù nhân./ Thứ bảy, chôn xác kẻ chết [2447]. 
 • Matthêu đoạn 22 câu 39: Chúa Giêsu nói với người tiến sĩ luật trong nhóm Pha-ri-siêu:/ “ĐIỀU RĂN THỨ HAI CŨNG GIỐNG ĐIỀU RĂN ẤY:/ NGƯƠI HÃY YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ khi sống giới luật yêu thương của Chúa,/ xin ban tràn đầy tình yêu Thánh Thần/ để chúng con dám ra khỏi chính mình mà đón nhận người khác trong yêu thương/ và biết đem lại thiện ích cho mọi người./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A (01/11/2020)

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng

 • Youcat 146: H./ Khi nói “Các thánh thông công” nghĩa là gì?/ T./ Tất cả mọi người, dù nam hay nữ,/ đặt trọn vẹn niềm hy vọng vào Chúa Kitô,/ và thuộc về Người qua bí tích Rửa Tội,/ dù họ còn sống hay đã qua đời,/ đều được tham dự vào “các thánh thông công”./ Bởi vì,/ chúng ta chỉ là một thân thể trong Chúa Kitô,/ chúng ta sống trong sự hiệp thông bao trùm cả trời và đất [946-962].
 • Matthêu đoạn 5 câu 12: Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng:/HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ,/ VÌ PHẦN THƯỞNG SUNG MÃN DÀNH CHO CÁC CON TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp mỗi người chúng con và các bạn trẻ/ biết nổ lực sống tinh thần Tám Mối Phúc để thánh hóa chính mình/ và cảm nếm trước phúc lộc nước trời cùng các thánh nam nữ./ Amen.

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI, lễ trọng (thứ hai, 02/11/2020)

 • Gioan đoạn 6, câu 51: Chúa Giêsu nói:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG;/ AI ĂN BÁNH NÀY, THÌ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/ đang khi kính nhớ và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn,/ xin cho chúng con,/ là khách lữ hành tại thế/ biết yêu mến và siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể,/ là nguồn mạch dẫn đưa vào hưởng sự sống vinh phúc muôn đời./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (08/11/2020)

 • Youcat 305: H./ Ba nhân đức đối với Thiên Chúa là những nhân đức nào?/ T./ Là đức tin, đức cậy, đức mến./ Chúng được gọi là “đối thần”,/ vì chúng có nền tảng trong Thiên Chúa, và trực tiếp hướng về Thiên Chúa./ Ta có thể nhờ 3 đức này như con đường trực tiếp đạt tới Thiên Chúa [1812-1813, 1840].  
 • Matthêu đoạn 25 câu 13: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/CÁC CON HÃY TỈNH THỨC,/ VÌ CÁC CON KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO GIỜ NÀO”.

Lạy Chúa Giêsu,/ giữa những lôi kéo của thế gian,/ xin cho chúng con luôn tỉnh thức/ và luôn sẵn sàng chuẩn bị hành trang ra nghinh đón Chúa,/ là lòng tin, cậy, yêu mến;/ là cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương./ Amen.    

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (15/11/2020)

[KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - Matthêu 10, 28-33]

 • Youcat 139: H./ Ơn gọi của giáo dân là gì?/ T./ Xuất phát từ bí tích Rửa Tội,/ người giáo dân có ơn gọi sống dấn thân trong đời sống xã hội/ để làm cho Nước Thiên Chúa lớn mạnh nơi trần thế [877-913, 940-943].
 • Matthêu đoạn 10 câu 18: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/CÁC CON SẼ BỊ ĐIỆU ĐẾN NHÀ CẦM QUYỀN VÀ VUA CHÚA VÌ THẦY,/ ĐỂ LÀM CHỨNG CHO HỌ VÀ CHO DÂN NGOẠI ĐƯỢC BIẾT”.

Lạy Chúa Giêsu,/ các Thánh Tử Đạo đã hy sinh mạng sống để tuyên xưng Đức tin/ và trung thành với Chúa đến cùng./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ dám sống đời hi sinh,/ phục vụ và trung tín ngay trong những thử thách gian nan./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A (22/11/2020)

ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ - NĂM A

 • Youcat 110: H./ Tại sao Chúa Giêsu Kitô là Chúa của cả vũ trụ?/ T./ Chúa Giêsu Kitô là Chúa của cả vũ trụ và Chúa của lịch sử,/ vì nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./ Tất cả mọi người được Chúa cứu chuộc, và đều được Người dẫn dắt [668-674, 680]
 • Matthêu đoạn 25 câu 40: “MỖI LẦN CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC ĐÓ CHO MỘT TRONG CÁC ANH EM BÉ MỌN NHẤT CỦA TA ĐÂY,/ LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO CHÍNH TA”.

Lạy Chúa Giêsu là Vua vũ trụ,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết tôn vinh vương quyền Chúa chính ngay trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người:/ biết vì Chúa mà sống đời bác ái/ và dấn thân phục vụ mọi người./ Amen.

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2020
LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2020
LỜI CHÚA THÁNG 8/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 08/2020
5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 8/2020
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 876
Tất cả: 66,114,326