LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2020

Tháng Chín 2020

 

 

 

1

T. BA

 

TTâm LXuyên

2

T. TƯ

Ngày quốc khánh

TTâm C.Đốc

3

T. NĂM

Đầu tháng

T. Grêgôriô Cả

TTâm R.Giá + H.Tiên

4

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

5

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

6

19/7

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXIII TN

 

Tâm với dự tu học sinh GHạt CĐốc + CMới + LXuyên

7

T. HAI

 

TTâm C.Mới

8

T. BA

SINH NHẬT ĐỨC MẸ

TSức Gx Ông Chưởng, Chợ Mới

9

T. TƯ

 

Họp Mục Vụ GPhận & Đoàn Hội GPhận

10

T. NĂM

 

TCViện Terexa khai giảng (TTMV)

11

T. SÁU

 

Họp Ban G.Huấn CViện CThơ

12

T. BẢY

 

MTG Khiết Tâm 9:30

13

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXIV TN

TTân với  Dư Tu Hsinh GH V.An + V.Thạnh

14

T. HAI

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Cursillos – 50 năm sinh hoạt tại Gphận LXuyên

15

T. BA

Đức Mẹ Sầu Bi

Họp các linh mục phụ trách Uban và Ban

16

T. TƯ

T. Corneliô và Cyprianô

 

17

1/8

T. NĂM

 

Họp các linh mục và tu sĩ phụ trách đoàn hội đạo đức

18

T. SÁU

 

 

19

T. BẢY

 

 

20

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXV TN

 

21

T. HAI

THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ

Họp Các cha Hạt Trưởng

22

T. BA

 

 

 

Họp UBGiáo Dân GTỉnh SGòn – Bà Rịa

23

T. TƯ

 

 

24

T. NĂM

 

 

25

T. SÁU

 

 

Họp BĐHành UBGDân

26

T. BẢY

 

Thường huấn Ca trưởng nhóm 3 (Rạch Giá)

27

C. NHẬT

 

CHÚA NHẬT XXVI TN

TTâm với dự tu Sinh Viên cụm Long Xuyên -

Mừng Lễ Terexa Bổn Mang Dự Tu Giáo Phận (An Châu)

 

28

T. HAI

 

Huấn đức CViện Thánh Quý

29

T. BA

 

TTâm Long Xuyên + Chợ Mới

30

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

 

 

Tháng Mười 2020

 


1

15/8

T. NĂM

Đầu tháng

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Ngày Trung Thu

TTâm R.Giá + H.Tiên

2

T. SÁU

Đầu tháng

Các Thiên thần hộ thủ

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

3

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

4

18/8

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXVII TN

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tsức Gh La Vang, k5

5

T. HAI

 

 

 

 

 

Họp HĐGM Việt Nam

tại TGM Nha Trang

6

T. BA

 

 

7

T. TƯ

Đức Mẹ Mân Côi

 

8

T. NĂM

 

 

9

T. SÁU

 

 

10

T. BẢY

 

 

11

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXVIII TN

TTâm với Dự Tu V.An + V.Thạnh +T.Hiệp + T.Thạnh

12

T. HAI

 

Bổn Mạng Gx Khánh Bình

13

T. BA

 

Mong Thọ 100 năm TLập

14

T. TƯ

 

BTGiáo Kiên Giang

15

T. NĂM

T. Têrêsa Giêsu

BTGiáo Cần Thơ

16

T. SÁU

 

BTGiáo An Giang

17

1/9

T. BẢY

T. IgnatiôAntiôkia

Đặt viên đá Nhà Thờ Tân Mỹ K.G2

18

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXIX TN

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

TTâm với dự tu Sinh Viên cụm SàiGòn

19

T. HAI

 

 

 

 

Ban TVấn Cầu Nguyện & Hội Họp


20

T. BA

 

 

21

T. TƯ

 

 

22

T. NĂM

 

 

23

T. SÁU

 

 

24

T. BẢY

 

Tĩnh Tâm GHạt Hà Tiên + Khánh Thành NThờ Sóc Xoài + Hành Hương Đức Mẹ Núi Trầu-Hà Tiên

25

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXX TN

TSức Gx Phan Sinh, k10

26

T. HAI

 

TSức An Tiến, K1a

27

T. BA

 

TSức Gx Cha Hùng Viên (Xuân Lộc)

28

T. TƯ

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ

29

T. NĂM

 

 

30

T. SÁU

 

 

Họp Hội Tương Trợ hàng giáo sĩ VNam Hưu (Cali – USA)

31

T. BẢY

 

 


 

Tháng Mười Một 2020

(Cha Tổng Luy chủ sự Tĩnh Tâm)

 

 


1

16/9

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXX TN

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

 

 

 

Họp Hội Tương Trợ hàng giáo sĩ VNam Hưu

2

T. HAI

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

3

T. BA

 

TTâm LXuyên

4

T. TƯ

T. Carôlô Borrômêô

TTâm C.Đốc

5

T. NĂM

Đầu tháng

TTâm R.Giá + H.Tiên

6

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

7

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

8

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXII TN

TTâm với Dự Tu Ghạt Rạch Giá + Hà Tiên

9

T. HAI

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ

TTâm C.Mới

 

 

Giúp tĩnh tâm năm (Linh mục Bà Rịa)

10

T. BA

T. Lêô Cả

 

11

T. TƯ

T. Martinô

 

12

T. NĂM

T. Giosaphát

 

13

T. SÁU

 

 

14

T. BẢY

 

 

15

1/10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXIII TN

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TTâm với dự tu Sinh Viên cụm Cần Thơ

16

T. HAI

 

 

Không nhận Công tác MVụ - C huẩn bị tuàn tĩnh tâm của linh mục đoàn LXuyên

17

T. BA

T. Elizabeth Hungari

 

18

T. TƯ

 

 

19

T. NĂM

 

 

 

Gia đình LĐường LXuyên Australia

20

T. SÁU

 

 

21

T. BẢY

Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

 

22

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXIV TN

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

TSức Cồn Én, Chợ Mới

23

T. HAI

 

 

 

 

Tĩnh Tâm Năm Linh Mục Đoàn

(Mời ĐCha Long giảng về LBTin Mừng)

24

T. BA

T. Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo

Ngày thành lập Gp. Long Xuyên

25

T. TƯ

 

26

T. NĂM

 

27

T. SÁU

 

28

T. BẢY

 

Kim Khánh LMục Cha Cố H.Thịnh (K.8a)

29

C. NHẬT

CHÚA NHẬT I MV

 

30

T. HAI

THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

 

 

 

Tháng Mười Hai 2020

KHÔNG TĨNH TÂM THÁNG

 


1

T. BA

 

 

2

T. TƯ

 

 

3

T. NĂM

Đầu tháng

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Khánh Thành NThờ Hòn Tre Hà Tiên

4

T. SÁU

Đầu tháng

 

5

T. BẢY

Đầu tháng

 

6

22/10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT II MV

 

7

T. HAI

T. Ambrôsiô

 

8

T. BA

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

CQPhòng CLGiêng-Khấn Trọn

9

T. TƯ

 

 

10

T. NĂM

 

 

11

T. SÁU

 

 

12

T. BẢY

 

 

13

C. NHẬT

CHÚA NHẬT III MV

TSức Tân Lập-HTiên

14

1/11

T. HAI

T. Gioan Thánh giá

 

15

T. BA

 

 

16

T. TƯ

 

 

17

T. NĂM

 

 

18

T. SÁU

 

 

 

TTâm MVọng PQuốc

19

T. BẢY

 

 

20

C. NHẬT

CHÚA NHẬT IV MV

TSức Hưng Văn-PQuốc

21

T. HAI

 

 

22

T. BA

 

 

23

T. TƯ

 

 

24

T. NĂM

VỌNG GIÁNG SINH

 

25

T. SÁU

CHÚA GIÁNG SINH

 

26

T. BẢY

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

Gx Tân Bình Tràm Chẹt – 120 năm & 80 năm – Bổn Mạng TGia

27

C. NHẬT

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

LỄ THÁNH GIA

Dòng T.Gia 50 năm hiện diện tại GPhận LXuyên

28

T. HAI

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

CÁC  THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO

Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa

29

T. BA

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

30

T. TƯ

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Hội Đồng Linh Mục (2)

31

T. NĂM

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tạ Ơn Năm cũ (18:00 - NTCT)

 

Tháng Mười Hai 2020

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2020
LỜI CHÚA THÁNG 09/2020
5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 09/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 09/2020
MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 711
Tất cả: 66,982,453