LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2020

Tháng Bảy 2020

KHÔNG TĨNH TÂM THÁNG

 

1

T. TƯ

 

 

2

T. NĂM

Đầu tháng

Tsức Hòn Đất

3

T. SÁU

Đầu tháng

THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

4

T. BẢY

Đầu tháng

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

5

15/5

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XIV TN

 

6

T. HAI

 

 

7

T. BA

 

 

8

T. TƯ

 

 

9

T. NĂM

 

Phong Chức Linh Mục

10

T. SÁU

 

 

11

T. BẢY

T. Bênêđictô, Viện phụ

 

12

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XV TN

 

13

T. HAI

 

 

 

14

T. BA

 

 

Họp UBGD GTỉnh Hà Nội (TTMV.Hải Phòng)

15

T. TƯ

T. Bonaventura

 

16

T. NĂM

 

 

 

17

T. SÁU

 

Thăm GĐình Tân LMục (1)

18

T. BẢY

 

Thăm GĐình Tân LMục (2)

19

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XVI TN

 

20

T. HAI

 

Thăm GĐình Tân LMục (3)

21

1/6

T. BA

 

 

Họp UBGD GTỉnh Huế

(TTMV Ban Mê Thuột)

22

T. TƯ

THÁNH MARIA MAĐALÊNA

 

23

T. NĂM

T. Birghitta

 

24

T. SÁU

 

Sáng: Lễ Giỗ Cha Phêrô T.P.Thịnh (Gh Vô Nhiễm C1)

Chiều: Thăm GĐình Tân LMục (4)

25

T. BẢY

THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

Kim Khánh Cha Cố Nam Hưng (Xuân Lộc)

26

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XVII TN

GLV mừng lễ Thánh Anre Phú Yên

27

T. HAI

 

Thăm GĐình Tân LMục (5)

28

T. BA

 

HĐMVGX thường huấn tại LXuyên

29

T. TƯ

T. Martha

HĐMVGX thường huấn tại Mong Thọ

30

T. NĂM

T. Phêrô Kim Ngôn

Họp mặt Huynh Trưởng TNTT (Mong Thọ)

31

T. SÁU

T. Ignatiô Loyola

Giáo phận mừng trọng thể hai thánh:

Emmanuel LÊ VĂN PHỤNG & Phêrô ĐOÀN CÔNG QUÝ

Hành Hương CLGieng kính hai Thánh Quý Phụng

           

Tháng Tám 2020

 


1

T. BẢY

Đầu tháng

T. Anphongsô Ligôri

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

2

13/6

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XVIII TN

 

3

T. HAI

 

TTâm C.Mới

4

T. BA

T. Gioan Maria Vianey

TTâm LXuyên

5

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

6

T. NĂM

Đầu tháng

CHÚA HIỂN DUNG

TTâm R.Giá + H.Tiên

7

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

8

T. BẢY

T. Đaminh

Sáng: Lễ Giỗ tại Gx Bắc Hải (Xuân Lộc)

Chiều: TSức tại Gx Bến Cát (Sàigòn)

9

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XIX TN

 

10

T. HAI

T. LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO

Họp Ban Mục Vụ Ơn Gọi GPhận

11

T. BA

T. Clara

12

T. TƯ

 

13

T. NĂM

 

 

14

T. SÁU

T. Maximilien Kolbê

Chiều Vọng: ĐỨC MẸ HỒNG XÁC LÊN TRỜI

TSức Gx Trinh Vương K.A1

15

T. BẢY

ĐỨC MẸ HỒNG XÁC LÊN TRỜI

Dòng TGia – Khấn Trọn 4 TSỹ (9:30)

16

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XX TN

Sáng: Khấn trọn Dòng Mân Côi Sàigòn

Chiều: Gặp chủng sinh LXuyên lớp thần IV K.16

17

T. HAI

 

Chiều: Gặp chủng sinh LXuyên lớp Năm Mục Vụ K.15

18

T. BA

 

Chiều: Gặp chủng sinh LXuyên lớp Thần II K.18

19

1/7

T. TƯ

 

Chiều: Gặp chủng sinh LXuyên lớp Thần III K.17

20

T. NĂM

T. Bênađô, Viện phụ

Chiều: TSức Gx An Nhơn (Sàigòn)

21

T. SÁU

T. Piô X

Chiều: Gặp chủng sinh LXuyên lớp Triết II K.21

22

T. BẢY

Đức Maria Nữ Vương

Chiều: Gặp chủng sinh LXuyên lớp Triết I K.22

23

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXI TN

Chiều: Gặp chủng sinh LXuyên lớp Năm Thử K.20

24

T. HAI

THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ

 

Thường huấn LM 5 năm của 3 giáo phận tại TGM

25

T. BA

 

 

26

T. TƯ

 

 

27

T. NĂM

T. Monica

Họp UBGD GTỉnh Sàigòn (Trụ sở LXuyên)

28

T. SÁU

T. Augustinô

29

T. BẢY

T. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

 

30

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXII TN

TSức Gx. Mỹ Thạnh LXuyên

31

T. HAI

 

Ban Tư Vấn (2)

 

Tháng Chín 2020

 

 


1

T. BA

 

TTâm LXuyên

2

T. TƯ

Ngày quốc khánh

TTâm C.Đốc

3

T. NĂM

Đầu tháng

T. Grêgôriô Cả

TTâm R.Giá + H.Tiên

4

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

5

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

6

19/7

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXIII TN

TTâm với dự tu học sinh GHạt CĐốc + CMới + LXuyên

7

T. HAI

 

TTâm C.Mới

8

T. BA

SINH NHẬT ĐỨC MẸ

TSức Gx Ông Chưởng, Chợ Mới

9

T. TƯ

 

Họp BĐHành UBGDân (trụ sở LXuyên)

10

T. NĂM

 

 

11

T. SÁU

 

 

12

T. BẢY

 

 

13

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXIV TN

Khánh Thành Nhà Thờ Dương Đông P.Quốc

14

T. HAI

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tu hội Nguồn Sống khấn

15

T. BA

Đức Mẹ Sầu Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự kiến thăm 3 giáo phận St Dié + La Rochelle + Maux (Pháp)

16

T. TƯ

T. Corneliô và Cyprianô

 

17

1/8

T. NĂM

 

 

18

T. SÁU

 

 

19

T. BẢY

 

 

20

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXV TN

 

21

T. HAI

THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ

 

22

T. BA

 

 

23

T. TƯ

 

 

24

T. NĂM

 

 

25

T. SÁU

 

 

26

T. BẢY

 

Thường huấn Ca trưởng nhóm 3 (Rạch Giá)

27

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXVI TN

TTâm với dự tu Sinh Viên cụm Long Xuyên -

Mừng Lễ Terexa Bổn Mang Dự Tu Giáo Phận (An Châu)

 

28

T. HAI

 

Huấn đức CViện Thánh Quý

29

T. BA

 

 

30

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc + LXuyên + C.Mới


 

Tháng Mười 2020

 

 


1

15/8

T. NĂM

Đầu tháng

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Ngày Trung Thu

TTâm R.Giá + H.Tiên

2

T. SÁU

Đầu tháng

Các Thiên thần hộ thủ

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

3

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

4

18/8

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXVII TN

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tsức Gh La Vang, k5

5

T. HAI

 

 

 

 

 

Họp HĐGM Việt Nam

tại TGM Nha Trang

6

T. BA

 

 

7

T. TƯ

Đức Mẹ Mân Côi

 

8

T. NĂM

 

 

9

T. SÁU

 

 

10

T. BẢY

 

 

11

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXVIII TN

TTâm với Dự Tu V.An + V.Thạnh +T.Hiệp + T.Thạnh

12

T. HAI

 

Bổn Mạng Gx Khánh Bình

13

T. BA

 

Mong Thọ 100 năm TLập

14

T. TƯ

 

BTGiáo Kiên Giang

15

T. NĂM

T. Têrêsa Giêsu

BTGiáo Cần Thơ

16

T. SÁU

 

BTGiáo An Giang

17

1/9

T. BẢY

T. IgnatiôAntiôkia

Đặt viên đá Nhà Thờ Tân Mỹ K.G2

18

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXIX TN

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

TTâm với dự tu Sinh Viên cụm SàiGòn

19

T. HAI

 

 

 

 

Ban TVấn Cầu Nguyện & Hội Họp


20

T. BA

 

 

21

T. TƯ

 

 

22

T. NĂM

 

 

23

T. SÁU

 

 

24

T. BẢY

 

Tĩnh Tâm GHạt Hà Tiên + Khánh Thành NThờ Sóc Xoài + Hành Hương Đức Mẹ Núi Trầu-Hà Tiên

25

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXX TN

TSức Gx Phan Sinh, k10

26

T. HAI

 

TSức An Tiến, K1a

27

T. BA

 

TSức Gx Cha Hùng Viên (Xuân Lộc)

28

T. TƯ

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ

29

T. NĂM

 

 

30

T. SÁU

 

 

Họp Hội Tương Trợ hàng giáo sĩ VNam Hưu (Cali – USA)

31

T. BẢY

 

 


 

Tháng Mười Một 2020

(Cha Tổng Luy chủ sự Tĩnh Tâm)

 

 


1

16/9

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXX TN

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

 

 

 

Họp Hội Tương Trợ hàng giáo sĩ VNam Hưu

2

T. HAI

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

3

T. BA

 

TTâm LXuyên

4

T. TƯ

T. Carôlô Borrômêô

TTâm C.Đốc

5

T. NĂM

Đầu tháng

TTâm R.Giá + H.Tiên

6

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

7

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

8

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXII TN

TTâm với Dự Tu Ghạt Rạch Giá + Hà Tiên

9

T. HAI

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ

TTâm C.Mới

 

 

Giúp tĩnh tâm năm (Linh mục Bà Rịa)

10

T. BA

T. Lêô Cả

 

11

T. TƯ

T. Martinô

 

12

T. NĂM

T. Giosaphát

 

13

T. SÁU

 

 

14

T. BẢY

 

 

15

1/10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXIII TN

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TTâm với dự tu Sinh Viên cụm Cần Thơ

16

T. HAI

 

 

Không nhận Công tác MVụ - C huẩn bị tuàn tĩnh tâm của linh mục đoàn LXuyên

17

T. BA

T. Elizabeth Hungari

 

18

T. TƯ

 

 

19

T. NĂM

 

 

 

Gia đình LĐường LXuyên Australia

20

T. SÁU

 

 

21

T. BẢY

Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

 

22

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXIV TN

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

TSức Cồn Én, Chợ Mới

23

T. HAI

 

 

 

 

Tĩnh Tâm Năm Linh Mục Đoàn

(Mời ĐCha Long giảng về LBTin Mừng)

24

T. BA

T. Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo

Ngày thành lập Gp. Long Xuyên

25

T. TƯ

 

26

T. NĂM

 

27

T. SÁU

 

28

T. BẢY

 

Kim Khánh LMục Cha Cố H.Thịnh (K.8a)

29

C. NHẬT

CHÚA NHẬT I MV

 

30

T. HAI

THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

 

 

 

Tháng Mười Hai 2020

KHÔNG TĨNH TÂM THÁNG

 


1

T. BA

 

 

2

T. TƯ

 

 

3

T. NĂM

Đầu tháng

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Khánh Thành NThờ Hòn Tre Hà Tiên

4

T. SÁU

Đầu tháng

 

5

T. BẢY

Đầu tháng

 

6

22/10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT II MV

 

7

T. HAI

T. Ambrôsiô

 

8

T. BA

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

CQPhòng CLGiêng-Khấn Trọn

9

T. TƯ

 

 

10

T. NĂM

 

 

11

T. SÁU

 

 

12

T. BẢY

 

 

13

C. NHẬT

CHÚA NHẬT III MV

TSức Tân Lập-HTiên

14

1/11

T. HAI

T. Gioan Thánh giá

 

15

T. BA

 

 

16

T. TƯ

 

 

17

T. NĂM

 

 

18

T. SÁU

 

 

 

TTâm MVọng PQuốc

19

T. BẢY

 

 

20

C. NHẬT

CHÚA NHẬT IV MV

TSức Hưng Văn-PQuốc

21

T. HAI

 

 

22

T. BA

 

 

23

T. TƯ

 

 

24

T. NĂM

VỌNG GIÁNG SINH

 

25

T. SÁU

CHÚA GIÁNG SINH

 

26

T. BẢY

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

Gx Tân Bình Tràm Chẹt – 120 năm & 80 năm – Bổn Mạng TGia

27

C. NHẬT

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

LỄ THÁNH GIA

Dòng T.Gia 50 năm hiện diện tại GPhận LXuyên

28

T. HAI

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

CÁC  THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO

Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa

29

T. BA

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

30

T. TƯ

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Hội Đồng Linh Mục (2)

31

T. NĂM

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tạ Ơn Năm cũ (18:00 - NTCT)

 

Tháng Mười Hai 2020

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2020
LỜI CHÚA THÁNG 7/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 07/2020
5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 7/2020
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 7/2020
MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 706
Tất cả: 65,534,303