LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2019

LICH MỤC VỤ

 

 

Tháng Năm 2019

THĂM MỤC VỤ GIÁO HẠT LONG XUYÊN

 


1

T. TƯ

Lễ thánh Giuse thợ

T.Tư: Cviện trao tác vụ ĐSách (T.II) và GLễ (.III)

 

 

Tĩnh tâm tại các giáo hạt

2

T. NĂM

Đầu tháng

Thánh Athanasiô, Gm, tiến sĩ HT

3

T. SÁU

Đầu tháng - Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, Tông đồ

4

T. BẢY

Đầu tháng

5

C. NHẬT

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Thêm sức Gx. An Bình, Gò Quao, 9g sáng

6

T. HAI

 

 

Tĩnh tâm tại giáo hạt

7

T. BA

 

8

T. TƯ

 

Thành lập Gx An Phú – Châu Đốc

9

T. NĂM

 

 

10

T. SÁU

 

 

11

T. BẢY

 

Hành Hương Đức Mẹ Núi Trần

12

C. NHẬT

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Chúa Chiên Lành

Ngày cổ vũ ơn Thiên Triệu của giáo phận

 

13

T. HAI

 

Hành Hương Đức Mẹ T.Hiệp

 

ĐCPhó

Không nhận công tác MVụ

(chuẩn bị hai đợt thường huấn linh mục đoàn)

 

14

T. BA

Thánh Matthia tông đồ

 

15

T. TƯ

 

 

16

T. NĂM

 

 

17

T. SÁU

 

 

18

T. BẢY

 

 

19

C. NHẬT

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Dương Đông (Phú Quốc) Thêm Sức

20

T. HAI

 

 

21

T. BA

 

 

22

T. TƯ

 

 

23

T. NĂM

 

 

24

T. SÁU

 

 

25

T. BẢY

 

 

26

C. NHẬT

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

TSức Gx Tân Thành K.4b 9:30

27

T. HAI

 

 

28

T. BA

 

Họp với Ban Đào Tạo Cviện Thánh Quý

29

T. TƯ

 

 

30

T. NĂM

LỄ THĂNG THIÊN

Ngày của Mẹ

Nghi thức Ứng Viên Phó Tế tại Cviện (T.IV)

31

T. SÁU

Đức Mẹ đi viếng bà Isave

Khánh thành nhà thờ + Thêm sức, Gx. Trinh Vương B1, 9g30

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019
LỜI CHÚA THÁNG 5/2019
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 5 & 6/2019
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 5/2019
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 5/2019
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 502
Tất cả: 56,908,393