Học hỏi Phúc âm CN 31 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

Lời Chúa: Lc 19,1-10

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “8Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

CÂU HỎI

  1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa ông thu thuế Da-kêu (Lc 19,1-10) với ông thủ lãnh ở Lc 18,18-30. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa ông thu thuế Da-kêu trong bài Phúc âm này với ông thu thuế trong dụ ngôn ở Lc 18,9-14?
  1. Truyện ông Da-kêu và truyện Chúa gọi ông Lê-vi (Lc 5,27-32) có gì giống nhau? Truyện ông Da-kêu (Lc 19,1-10) và truyện anh mù (Lc 18,35-43) có gì giống nhau và khác nhau?
  1. Trong bài Phúc âm này, Đức Giêsu nói mấy câu? Các câu đó có gì giống và khác nhau?
  1. Có bao nhiêu từ hôm nay trong Phúc âm Luca? Đọc Lc 2,11; 4,21; 5,26; 13,32-33; 19,5.9; 23,43. Tại sao Luca thích dùng từ hôm nay? Luca dùng từ này để nói lên điều gì?
  1. Đọc Lc 19,1-4. Da-kêu là người giàu hay nghèo? Tại sao ông mong gặp thấy Đức Giêsu? Đọc Lc 5,27-32; 15,1-2.
  1. Điều gì cản trở ông gặp thấy Đức Giêsu? Ông đã làm gì để vượt qua những cản trở ấy?
  1. Đọc Lc 19,8. Bạn nghĩ gì về quyết định của Da-kêu? Làm sao Da-kêu dám quyết định như vậy?
  1. Theo bạn, Đức Giêsu đã làm gì khiến Da-kêu hối cải? Cuộc hoán cải của Da-kêu là do đâu?
  1. Đọc Lc 19,9. Tại sao câu nói này của Đức Giêsu là một tin mừng lớn cho cả gia đình của Da-kêu? Đức Giêsu đã trả lại điều gì cho Da-kêu trước đám đông?
  1. Những câu nào trong bài Phúc âm này cho thấy Đức Giêsu là người đã lãnh nhận một sứ mạng? Tại sao bài Phúc âm này thường được đọc lúc làm phép nhà?

Bài viết liên quan:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
Học hỏi Phúc âm CN 1 MV B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật lễ Chúa Kitô là Vua
Học hỏi Phúc âm CN lễ Chúa Kitô là Vua, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
Học hỏi Phúc âm CN Lễ các thánh tử đạo VN, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật lễ các Thánh tử đạo VN
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường niên A
Học hỏi Phúc âm CN 32 TN A, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật các Thánh nam nữ
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường niên A
Page 1 of 47 (469 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
45
46
47
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 680
Tất cả: 68,180,116