Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

Lc 17,11-19

 

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông"

 

TÔN VINH

 

Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" (Lc 17,17-18)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

TÔN chưa tìm thấy dưới dạng chữ NÔM:

Theo thiển nghĩ của chúng tôi có lẽ nên mượn nguyên chữ HÁN:
TÔN (尊 : kính bề trên, cao quý, chén rượu.)     

VINH được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn chữ  Hán VINH 榮 → 荣 (A1*) Tốt đẹp, Vẻ vang 察 事 㐌 戈  咍 事 典: Xét sự đã qua hay sự đến. 包 饒 尼 辱  𪽝 尼 荣: Bao nhiêu nơi nhục bởi nơi vinh. (Ức Trai, 34a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

 11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông"

“Một người được người khác tôn vinh thì người đó có uy tín và quyền thế khiến cho người khác tin tưởng xin giúp. Người đó ở đây chính là Đức Giêsu Kitô. Còn người tôn vinh người khác chân thành là vì đã tin tưởng và nhận được sự trợ giúp nên mang ơn và ngợi khen. Vì thế, thiếu một trong ba yếu tố: Tin-tưởng, Ơn-nghĩa và Ngợi-khen thì sẽ không dẫn đến sự tôn vinh chân thành. Tôi và bạn là ai trong mười người được kể trên? Chúng ta cầu xin cùng Chúa vì tin và cố bám lấy Người; khi được như ý thì ta nghĩ gì: vì Chúa thương ban hay đó là bổn phận Người phải làm cho ta! Chính vì lối suy nghĩ này mà có hay không có việc cảm ơn Chúa; mà cảm ơn chính là nhìn nhận Chúa uy quyền. Cảm ơn là tôn vinh vậy.” (CN 28TN 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tôn vinh và cảm tạ Chúa, vì ‘tất cả là hông ân”, vì tất cả những gì chúng ta có là đều nhờ bởi ơn Chúa ban.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Tôn vinh và Cảm tạ là việc làm cần có nơi mọi người tín hữu chúng ta. Trong tâm tình biết ơn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!"  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tìm đón gặp và cầu xin cùng Chúa, để chúng ta được ơn tha thứ và chữa lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết ơn Chúa và biết ơn nhau, để cùng nhau xây dựng một thế giới hiệp thông và yêu mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi Đức Giêsu nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng vào Chúa, để được ơn chữa lành mọi bệnh tật hồn xác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giêsu nói: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình, để góp phần xây dựng thiên đàng ngay tại cuộc sống này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban ơn để mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, để biết cảm ơn và tôn vinh Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Tấm bánh tình yêu
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A
Page 1 of 42 (412 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1141
Tất cả: 64,486,872