Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Lc 16,19-31

 

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: 'Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!' 25 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.' 27 "Ông nhà giàu nói: 'Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!' 29 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.' 30 Ông nhà giàu nói: 'Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.' 31 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.'"

 

ĐEM CHÔN

 

Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. (Lc 16,22)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

ĐEM được viết dạng chữ NÔM: 󰝡 (G1*); 󰝂 (C2*); 𫸬 (F1*);

Mượn chữ Hán ĐAM 耽 C2 → 󰝡 G1; C2: 抌 → 󰝂; ĐEM 𫸬 = ĐAM 抌 → 冘+DẪN引 cho nghĩa: Dẫn theo, đưa theo, mang theo.

吏遣𫃚䋘繓[鉄]: Lại khiến buộc lòi tói [xích, dây chằng] sắt, 哿喡𠇮麻 󰝡[多]觥廊朱丑虎: cả và [khắp] mình mà đem đi quanh làng cho xấu hổ. (Ông Thánh, 4b)

𧋃𧋃固𦑃辰󱗠: Chuồn chuồn có cánh thì bay. 矯 绳𡮣𡮈扒眉󰇮墫: Kẻo thằng bé nhỏ bắt mày đem chôn. (Lý hạng B, 170a)

CHÔN được viết dạng chữ NÔM: 󱟳 (G2*); 墫; 撙;墩 (F2*);

Mượn chữ Hán TÔN 專  → CHÔN 󱟳:CHÔN 墫= THỔ 土+TÔN尊

CHÔN撙 = THỦ扌+TÔN尊; CHÔN墩= THỔ土+ĐÔN敦 cho nghĩa:
Giấu kín, giữ kín. Mai táng dưới đất. Chôn sâu trong lòng đất.

𤯩𢘾坦客: Sống nhờ đất khách, 托墫圭𠊛: thác chôn quê người. (Truyện Kiều, 19a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: 'Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!' 25 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.' 27 "Ông nhà giàu nói: 'Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!' 29 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.' 30 Ông nhà giàu nói: 'Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.' 31 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.'"

 

 “Chúa và Hội Thánh dạy: Chết không phải là hết mà là biến đổi; là cửa ngõ đi vào đời sau. Mang thân phận con người ai cũng phải chết. Hãy sống bác ái, chia sẻ thế nào, để khi ta nhắm mắt có nhiều người rơi nước mắt. Dù ta không còn hiện diện trên cõi đời nhưng vẫn mãi hiện hữu qua những gì ta đã để lại cho đời. Chết thì phải chôn, nhưng không phải là để vùi vì sợ sự ô nhiễm, mà là mai táng (hỏa táng) trong sự hiệp thông với một nơi chốn ổn định, theo quan niệm ‘sống có nhà chết có mả’. Điều này hoàn toàn phù hợp với tín điều: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” (CN 26TN 2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống bác ái chia sẻ “vui cùng người vui, khóc với kẻ sầu”. Để cảm thông chia với anh chị em, theo gương yêu thương của Thiên Chúa đã dành cho từng người chúng ta.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Bác Ái Chia Sẻ là nét đẹp của mọi người tín hữu chúng ta. Trong tâm tình khiêm tốn, và quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn ý thức rõ ràng về thân phận giới hạn của con người, để mỗi chúng ta biết sống tốt đời này,  sao cho đời sau được hưởng phúc thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Áp-ra-ham đáp: 'Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống bác ái chia sẻ vời anh chị em mình, để đời sau được đón nhận phần thưởng Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, xác tín rằng thiên đàng không có chỗ cho kẻ vô cảm thiếu tình yêu thương chia sẻ, để từng ngày sống mỗi người tập sống chia sẻ trong yêu thương hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết vui sống những gì Chúa đã dạy trong Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, để đáng được hưởng hạnh phúc đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết sống bác ái chia sẻ “cho kẻ đói ăn”. Để cảm thông chia với anh chị em, theo gương yêu thương của Thiên Chúa đã dành cho từng người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Tấm bánh tình yêu
Page 1 of 42 (413 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 992
Tất cả: 64,576,564