Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

Lc 14,25-33

 

25Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.' 31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

DỨT BỎ

Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,26)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm: 

DỨT được viết dạng chữ NÔM: 弋 (C2*); 悉 (C2*); 𢩮 (F2*); 󱫘 (F1*);

Mượn chữ Hán DẶC弋 (việc săn bắn) 悉 (tường tận, gồm cả) = DỨT: Khiến đứt hẳn. Đoạn tuyệt. DỨT 𢩮=THỦ 扌(tay) + DẶC弋. DỨT 󱫘 =TUYỆT 絶 (cắt đứt) + DẶC弋 . DỨT 𠞹 = TẤT 悉+ ĐAO刂(dao)

鋸脉󰅹悉脉意: Cưa mạch nào, dứt mạch ấy. (Nam lục, 38b)

Sự tinh tế khi Tiên Nhân Dân Việt ghép chữ DỨT: chọn âm DẶC ghép với ý TUYỆT (cắt đứt) để nhấn mạnh nghĩa dứt khoát vì tính ưu tiên, cũng như hội ý của hai chữ TẤT (gồm cả) và ĐAO (con dao) diễn nghĩa cắt bỏ tất cả nhưng gì là lôi kéo luyến lưu.

 

BỎ được viết dạng chữ NÔM:補(A2*); 捕 (F2*).

Mượn chữ Hán BỔ 補= Bỏ: Đặt, để, thả vào nơi nào đó. Xa lìa, không theo, không chọn nữa. BỎ 捕 = THỦ 扌(tay) + 補 → 甫 BỔ (vá, bù)…

㝵補事世間 時葉弄󱉎主𡗶: Người bỏ sự thế gian thì đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Bà Thánh, 5a)

Chữ BỎ được chọn âm BỔ (vá, bù vào, đặt vào: bổ nhiệm) và ý là THỦ (tay, nắm, cầm) giúp ta hiểu hơn, đúng hơn về việc TỪ BỎ, DỨT BỎ. BỎ chính là điều kiện tiên quyết để đạt được cái tốt nhất chứ không chỉ là tốt hơn. BỎ chính là chấp nhận lìa xa cái không tốt để được đặt vào đúng chỗ tốt nhất theo thiên ý. Ở đây chúng ta đang nói đến nghĩa tích cực của BỎ chứ không nói cái nghĩa theo kiểu “Bỏ hình bắt bong”.

  

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

25Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.' 31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

Cũng nghĩa với DỨT BỎ chữ Hán dùng chữ “THẮNG (hơn hẳn, chiếm ưu thế) được ghép bởi hai chữ NHỤC (thể xác, thịt), SINH (ra đời, nuôi sống). Được hiểu là cái gì có liên hệ bởi huyết tộc thì được ưu tiên hơn, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” là vậy. Ngoài những gì là thiêng liêng cao quý trong tình mẫu tử, thì không thể phủ nhận sự liên hệ trội vượt hơn hẳn, vì người mẹ đã chia sẻ chính máu thịt mình cho người con.

 

Thắng không chỉ đơn giản là không thua, nhưng ý nghĩa sâu xa của thắng là vượt trội vì luôn ôm ấp gắn bó với nguồn cội. Nếu người con bất hiếu với mẹ cũng chỉ vì, nó quên mất nguồn cội, quên người đã sẻ chia xương thịt cho nó. Tình mẫu tử được coi là cao trọng và thiêng liêng nhất trong những mối tình dương thế. Thiên Chúa là nguồn cội, Người dựng nên muôn loài, thì điều răn: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30) là hoàn toàn chính đáng; và “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26) không hề là bất hiếu, hoặc trái với đạo làm con.” (CN 23 TN 2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn tỉnh thức nhận ra và can đảm ưu tiên thực hiện điều quan trọng là phần rỗi linh hồn, để ta thuộc về Chúa.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

“Phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” là điều quan trọng mà mọi tín hữu chúng ta phải thể hiện trong đời sống đạo. Đó là điều khó đối với con người nếu không có ơn Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng xin Chúa ban ơn và nâng đỡ mỗi người chúng ta:

 

Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống hiếu thảo cùng cha mẹ, nhờ đó sẽ sống hiếu thảo với Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống chu toàn bổn phận hằng ngày là vác chính thập giá mình mà đi theo Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết cố gắng và vận dụng trí khôn Chúa ban để mưu cầu ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết chọn Chúa là ưu tiên, để chấp nhận đánh đổi tất cả để được Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn tỉnh thức nhận ra và can đảm ưu tiên thực hiện điều quan trọng là phần rỗi linh hồn, để chúng con thuộc về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 19 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 18 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 17 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 16 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm A
Page 1 of 44 (432 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 909
Tất cả: 66,164,824