Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Lc 14,1.7-14

 

1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó" 12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

 

HẠ MÌNH

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 14,11)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

HẠ được viết dạng chữ NÔM:下 (A1*);

Mượn chữ Hán HẠ 下:  Đưa xuống dưới thấp.

茹𠇮𢀨重: Nhà mình sang trọng, 𧵑改[饒] 苔四侯下計庄掣: của cải nhiều, đầy tớ hầu hạ kể chẳng xiết (Bà Thánh, 3b)

 

MÌNH được viết dạng chữ NÔM:𠇮 (A2*); 𨉓(F2*).

Mượn chữ Hán MỆNH 𠇮 = MÌNH: Thân thể, cơ thể, tấm thân  (命 → 𠇮 MỆNH); MÌNH 𨉓= THÂN 身 (thân thể)+MỆNH𠇮 (mạng sống)…

庄腰古共事𢀨重: Chẳng yêu của cùng sự sang trọng, 默仍襖閑共咹[斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

𧎜𫼳𨉓庒浽: Ốc mang mình chẳng nổi, 吏群𫼳 梮朱𦼔: lại còn mang cọc cho rêu. (Nam lục, 14a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó" 12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

 

HẠ MÌNH là “tự hạ, khiêm nhường không phải là đóng kịch, giả bộ nhưng là thể hiện sự nhún nhường ngay từ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Người khiêm tốn là biết đúng về vị trí (thân phận) của mình. Người khiêm tốn sẽ được bình an, không so đo, hơn thua ganh tỵ vì hiểu rõ và chấp nhận về chính mình. Người ta khổ không phải trong hoàn cảnh và tình trạng thực tại, nhưng là vì họ tự vẽ ra một hoàn cảnh viễn vông do tham vọng mà họ không có khả năng đạt được. Chúa không dạy con cái mình khiêm tốn, tự hạ là cúi mặt, thỏa hiệp với sự dữ; nhưng là sống tự do đúng như mình là, để có thể “đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28) (CN 22TN 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Nhún nhường, tự hạ là một trong những điều kiện, mà mọi tín hữu chúng ta đều phải tập luyện để được đón nhận vào Nước Trời. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết học Chúa mà dấn thân đến chia sẻ cùng anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tự hạ, không là đóng kịch nhưng là chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống chia sẻ và quan tâm đến những anh chị em kém may mắn, cần đến sự nâng đỡ của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh, xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A
Xin ơn bình an trong cơn đại dịch
Tại sao phải cầu nguyện khi Chúa đã biết hết mọi nhu cầu của ta?
Nếu bạn mất đi niềm khao khát cầu nguyện, hãy đọc bài viết này
Nguy hại của Văn hóa Hiệu quả
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm A
Những điều mang lại cuộc sống hạnh phúc - một cái nhìn chung giữa khoa học và lời dạy của Chúa Giêsu
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A
Lời cầu nguyện sau Rước lễ khi con tim chán nản
Page 1 of 38 (374 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
36
37
38
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Xin ủng hộ người trẻ đi tu!

  Giáo Hoàng Phanxicô luôn nhắc người trẻ rằng giữa muôn lối nẻo, người trẻ đừng loại trừ khả năng hiến thân cho Thiên Chúa trong ơn gọi linh ...

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay

  Chẳng ai mà không bị ma quỉ cám dỗ, không chỉ bị cám dỗ từ ma quỉ mà còn từ tha nhân; không chỉ bị cám dỗ từ bên ngoài mà còn bị cám dỗ từ bên ...

 • Ăn chay hay Sống chay?

  Người Kitô hữu ăn chay còn để thanh tẩy và chuẩn bị con người mình đón ngày Chúa Quang Lâm. Như thế ăn chay nhắm đến chính mình, tha nhân ...

 • Mùa Chay: sám hối cộng đoàn và đại dịch virus corona

  Qua việc ăn chay, qua lời ca tiếng hát, qua kinh nguyện, chúng ta thấy người Kitô giáo thực hành việc sám hối cộng đoàn. Tại sao phải sám hối ...

 • Hôn nhân trong mắt người già

  Dựa vào kinh nghiệm thực tế của những đôi vợ chồng từng trải đời hôn nhân, chúng ta có thể liệt kê một số ý kiến cụ thể về đời sống hôn ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Tôi có dành thời giờ cho người khác, nhất là những người ghét tôi, những người khó thương, tội lỗi, bê tha, lạc đạo, khô khan, nghèo khổ, ngoại ...

 • 5 lời khuyên giúp chuẩn bị Mùa Chay một cách tốt nhất

  Dưới đây là năm gợi ý ngắn gọn về cách thức mà chúng ta có thể sống Mùa Chay một cách quyết liệt, hầu năm nay chúng ta có thể vui mừng trong ...

 • Hai lối sống thiêng liêng: mèo và khỉ

  Mọi thứ sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Như một con mèo con, suốt ngày tôi khóc lóc cầu xin, chờ đợi mèo mẹ đến giúp.

 • Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A

  Phải hoàn thiện theo Chúa Cha từng ngày. Một ơn gọi bao trùm mọi ơn gọi (bậc sống) là Nên Thánh! Là người Công-Giáo hay người Thiện-Chí ...

 • Khi tu sĩ phải lòng

  Làm sao để đẩy lui những cảm xúc yêu đương chớm nở thường tình? Làm sao để kéo về những khoảnh khắc của lời mời gọi thuở ban sơ? Họ lao đao trong ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 990
Tất cả: 62,458,600