Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Lc 13,22-30

 

22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: 24"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' 26Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' 27Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!' 28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

 

CHIẾN ĐẤU

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết:

có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (Lc 13,24)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

CHIẾN được viết dạng chữ NÔM: 戰 (A1*); 󰇏 (F2*).

Mượn chữ Hán CHIẾN 戰: Đánh nhau, so tài. CHIẾN 󰇏 (đánh trận) = CHIẾN 戰 (đánh nhau, so tài) + TÂM 忄(tấm lòng).

󰇏和拉産𠄩排: Chiến hoà sắp sẵn hai bài. 𢚁𢬣柴署摱𠊛𠻀𪡔: Cậy tay thầy thợ, mướn người dò la. (Truyện Kiều, 29b)


   ĐẤU được viết dạng chữ NÔM: 鬥 (A1*)         

Mượn chữ Hán ĐẤU 鬥: Đánh nhau, tương tranh.

 

CHIẾN-ĐẤU chính là phải NỖ-LỰC mà theo Hán-văn “NỖ 努 (cố gắng, lả người đi) được ghép bởi hai chữ LỰC 力 (tài năng, sức lực), NÔ 奴 (đầy tớ, nô lệ). Được hiểu là làm việc hết sức như một người mang phận nô lệ, làm dốc sức đến lả người đi. Phận người nô lệ là phục vụ, lý do để tồn tại và hiện hữu là làm việc.” Đúng vậy, không thể thành công nếu không cố gắng. Ở đời làm gì có của cho không! Kẻ không làm, không cố gắng mà muốn có thì chỉ là kẻ ăn trộm, ăn cướp.

Trong cách ghép chữ Nôm, Tiền-Nhân-Dân-Việt thật tinh tế khi ghép CHÁN=CHIẾN 󰇏 = TÂM忄+ CHIẾN 戰 → 戦 : Chúng ta chỉ thật sự CHIẾN và dành được THẮNG, thì phải thật sự biết CHÁN cái mình muốn loại trừ, và dốc lòng quyết chiến.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: 24"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' 26Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' 27Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!' 28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

Tại sao phải chiến đấu! Vì không chấp nhận trả giá không thể có thành công. Chiến đấu đói hỏi phải quyết liệt kịp thời, kẻo mất cơ hội.Chúa đòi hỏi Kitô hữu phải sống đạo tích cực và thành tâm; chỉ mang danh Ki tô hữu mà thôi thì chưa đủ để được hưởng phúc thiên đàng (câu 26-28). Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” đơn giản là khiêm tốn thực thi ý Chúa, là sống những giới răn Chua qua sự hướng dẫn của Giáo Hội; đừng tự mãn kẻo bị “xuống hàng chót”.

“Đối với Chúa, con người càng cần phải khiêm tốn cố gắng trong ôn hòa hơn nữa: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10).” (CN 21TN 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết cố gắng trong chức phận của mình, để cùng đồng hành và nâng đỡ anh chị em mình đi vào cửa hẹp là trung thành sống thực thi ý Chúa.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Nỗ lực và cố gắng là một việc, mọi tín hữu chúng ta đều phải thực hiện, để có thể đạt được hạnh phúc Chúa hứa ban. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết cố gắng bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tỉnh thức là chu toàn bổn phận, để không bị trễ, bị đứng ngoài cánh cửa thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết đón nhận thực hành luật Chúa dạy chứ không chỉ là nghe để biết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống khiêm tốn và tín thác theo Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Thánh, xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi chúng con, luôn biết cố gắng trong chức phận của mìnhđể cùng đồng hành và nâng đỡ anh chị em mình đi vào cửa hẹp là trung thành sống thực thi ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A
Xin ơn bình an trong cơn đại dịch
Tại sao phải cầu nguyện khi Chúa đã biết hết mọi nhu cầu của ta?
Nếu bạn mất đi niềm khao khát cầu nguyện, hãy đọc bài viết này
Nguy hại của Văn hóa Hiệu quả
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm A
Những điều mang lại cuộc sống hạnh phúc - một cái nhìn chung giữa khoa học và lời dạy của Chúa Giêsu
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A
Lời cầu nguyện sau Rước lễ khi con tim chán nản
Page 1 of 38 (374 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
36
37
38
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Xin ủng hộ người trẻ đi tu!

  Giáo Hoàng Phanxicô luôn nhắc người trẻ rằng giữa muôn lối nẻo, người trẻ đừng loại trừ khả năng hiến thân cho Thiên Chúa trong ơn gọi linh ...

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay

  Chẳng ai mà không bị ma quỉ cám dỗ, không chỉ bị cám dỗ từ ma quỉ mà còn từ tha nhân; không chỉ bị cám dỗ từ bên ngoài mà còn bị cám dỗ từ bên ...

 • Ăn chay hay Sống chay?

  Người Kitô hữu ăn chay còn để thanh tẩy và chuẩn bị con người mình đón ngày Chúa Quang Lâm. Như thế ăn chay nhắm đến chính mình, tha nhân ...

 • Mùa Chay: sám hối cộng đoàn và đại dịch virus corona

  Qua việc ăn chay, qua lời ca tiếng hát, qua kinh nguyện, chúng ta thấy người Kitô giáo thực hành việc sám hối cộng đoàn. Tại sao phải sám hối ...

 • Hôn nhân trong mắt người già

  Dựa vào kinh nghiệm thực tế của những đôi vợ chồng từng trải đời hôn nhân, chúng ta có thể liệt kê một số ý kiến cụ thể về đời sống hôn ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Tôi có dành thời giờ cho người khác, nhất là những người ghét tôi, những người khó thương, tội lỗi, bê tha, lạc đạo, khô khan, nghèo khổ, ngoại ...

 • 5 lời khuyên giúp chuẩn bị Mùa Chay một cách tốt nhất

  Dưới đây là năm gợi ý ngắn gọn về cách thức mà chúng ta có thể sống Mùa Chay một cách quyết liệt, hầu năm nay chúng ta có thể vui mừng trong ...

 • Hai lối sống thiêng liêng: mèo và khỉ

  Mọi thứ sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Như một con mèo con, suốt ngày tôi khóc lóc cầu xin, chờ đợi mèo mẹ đến giúp.

 • Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A

  Phải hoàn thiện theo Chúa Cha từng ngày. Một ơn gọi bao trùm mọi ơn gọi (bậc sống) là Nên Thánh! Là người Công-Giáo hay người Thiện-Chí ...

 • Khi tu sĩ phải lòng

  Làm sao để đẩy lui những cảm xúc yêu đương chớm nở thường tình? Làm sao để kéo về những khoảnh khắc của lời mời gọi thuở ban sơ? Họ lao đao trong ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 993
Tất cả: 62,458,673