LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019

 

Giáo Phận LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ

Năm 2019 – Năm C

 

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 24-11-2019

Chúa nhật I Mùa Vọng                                 Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                               Thứ Tư 25-12-2019

 

THÁNG MƯỜI         

 

17        19        Đ         Thứ Năm tuần 28 TN.

Thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ.

Lễ nhớ. Pl 3:17.14:1; Ga 12:24-26

Rm 3:21-30; Lc 11:47-54

18        20        Đ         Thứ Sáu tuần 28 TN.

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2 Tm 4:109-17b; Lc 10: 1-9

19        21         X        Thứ Bảy tuần 28 TN.

Thánh Isaac Jogues và Gioan Brebeuf và các bạn tử đạo. (Đ)

Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm.

Rm 4:13.16-18; Lc 12:8-12

20        22         X        CHÚA NHẬT 29 MÙA THƯỜNG NIÊN

Xh 17:8-13; 2Tm 3:14-4:2; Lc 18:1-8

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

                                    Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Nghi thức trừ tà là gì?

T. Người ta gọi là nghi thức trừ tà, khi Hội thánh với thẩm quyền của mình, nhân danh Chúa Giêsu, kêu xin, để một người hay một vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi ảnh hưởng của Ác thần, và giải thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ. Trong khi cử hành Bí tích Rửa Tội, có một nghi thức trừ tà đơn giản. Còn nghi thức trừ tà trọng thể, thì chỉ được thực hiện bởi một Linh mục, với sự cho phép của Giám mục (x. Bản Toát yếu GLHTCG, c 352).

 

CHIA SẺ

Trong thời gian rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thực hiện việc trừ tà (x. Mc 1,25-26). Và chính bởi Ngài, mà Hội Thánh có quyền và có nhiệm vụ trừ tà (x. Mc 3,15; 6,7.13; 16,17).

 

Trừ tà là một nghi thức phụng vụ được cử hành nhân danh Chúa Giêsu, để xin Thiên Chúa bảo vệ người hay vật khỏi quyền lực của Ác thần. Không ai được phép trừ tà, nếu không do Đấng Bản quyền ủy nhiệm một cách đặc biệt và rõ ràng. Đấng Bản quyền chỉ ban phép này cho Linh mục đạo đức, trổi vượt về học thức và khôn ngoan, cũng như có đời sống vẹn toàn (x. Giáo Luật, điều 1172).

 

Trong việc trừ tà, cũng cần phân biệt một cách khôn ngoan, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Hội Thánh. Nhất là phải có tinh thần cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, để biết chắc đó là quỷ ám, chứ không phải là một dạng bệnh lý, nhất là các chứng bệnh tâm thần (x. GLHTCG, số 1673).

 

21        23        X         Thứ Hai tuần 29 TN.

Rm 4:20-25; Lc 12:13-21

22        24        X         Thứ Ba tuần 29 TN.

                                    Thánh Gioan-Phaolô II, Gh.

Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên

Rm 5:12.15b.17-19.20b-21; Lc 12:35-38

23        25         X        Thứ Tư tuần 29 TN.

Thánh Gioan Capistranô, Lm

Rm 6:12-18; Lc 12:39-48

24        26         X        Thứ Năm tuần 29 TN.

Thánh Antôn Maria Claret, Gm

Rm 6:19-23; Lc 12:49-53

25        27        X         Thứ Sáu tuần 29 TN.

Rm 7:18-25a; Lc 12:54-59

26        28        X         Thứ Bảy tuần 29 TN.

Rm 8:1-11; Lc 13:1-9

27        29        X         CHÚA NHẬT 30 MÙA THƯỜNG NIÊN

Hc 35:12-14; 2Tm 4:6-8.16-18; Lc 18:9-14

Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ai được phép cử hành các Á Bí tích?

T. Chỉ những thừa tác viên có chức thánh mới được cử hành các Bí tích; và tùy theo từng Bí tích mà có thừa tác viên khác nhau, như Giám mục, Linh mục, Phó tế. Còn khi cử hành các Á Bí tích, thì mọi tín hữu đều có thể cử hành, tùy theo từng trường hợp luật quy định (x. Giáo luật, 1168).

 

CHIA SẺ

Giáo luật điều 1168 cho biết: Quyền cử hành các Á Bí tích thường được quy định rõ trong “Sách Nghi thức Á Bí tích”, và theo sự xét đoán của vị Thường quyền sở tại. Tuy nhiên, nếu khi cử hành các Á Bí tích này, mà có sự hiện diện của thừa tác viên có chức thánh, thì quyền ưu tiên cử hành thuộc về thừa tác viên có chức thánh.

 

Thiết tưởng cũng nên nhắc lại ở đây, lời sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết: “Hội Thánh thiết lập các Á Bí tích, để thánh hoá một số thừa tác vụ trong Hội Thánh, một số bậc sống, những hoàn cảnh vốn rất đa dạng của đời sống Kitô hữu, và cả việc sử dụng những vật hữu ích cho con người” (số 1668). Vì thế các hình thức đạo đức này phải được diễn tiến hài hòa, nhịp nhàng với phụng vụ, như thể do phụng vụ mà phát ra, và phải dẫn đưa dân chúng đến với phụng vụ, bởi vì tự bản chất, việc phụng vụ cao hơn những hình thức kia rất nhiều (x. GLHTCG, số 1675).

28        01/10    Đ        Thứ Hai tuần 30 TN.

THÁNH SIMON VÀ GIUĐA,

TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2: 19-22; Lc 6: 12-19
PVGK: thánh vịnh riêng

29        02         X        Thứ Ba tuần 30 TN.

Rm 8:18-25; Lc 13:18-21

30        02        X        Thứ Tư tuần 30 TN.

Rm 8:26-30; Lc 13:22-30

 

31        04         X        Thứ Năm tuần 30 TN.

Rm 8:31b-39; Lc 13:31-35

 

 

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho vùng Cận Đông, nơi có những cộng đồng tôn giáo khác nhau nhưng cùng chia sẻ một một môi trường sống, biết làm phát sinh tinh thấn đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

 

01        05        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 30 TN

                                    LỄ CÁC THÁNH.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Kh 7:2-4.9-14; 1Ga 3:1-3; Mt 5:1-12a

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°)

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°)

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 1°).

 

02        06        Tm       Thứ Bảy đầu tháng tuần 30 TN.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Lễ nhất: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59

                                    Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43

                                    Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý:

       1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

                 2. Hôm nay không được cử hành thánh lễ nào khác, ngoại trừ thánh lễ an táng.

 

03        07        X         CHÚA NHẬT 31 MÙA THƯỜNG NIÊN

Kn 11:22-12:2; 2Tx 1:11-2:2; Lc 19:1-10

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ngoài Phụng vụ, đời sống Kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân nào?

T. Ngoài Phụng vụ, đời sống Kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân, như việc tôn kính các di tích thánh, viếng nhà thờ, hành hương, rước kiệu, chặng đàng Thánh giá, lần chuỗi Mân côi… (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 365).

 

CHIA SẺ

Ngoài phụng vụ các Bí tích và các Á Bí tích, việc dạy giáo lý còn phải lưu tâm đến những hình thức đạo đức của các tín hữu, gọi là lòng đạo đức bình dân. Ở mọi thời, bên cạnh đời sống Bí tích của Hội Thánh, cảm thức tôn giáo của dân Kitô giáo còn được biểu lộ bằng nhiều hình thức khác nhau, do lòng đạo đức đã bén rễ sâu trong các nền văn hoá. Chẳng hạn: việc tôn kính các thánh tích, đi viếng các đền thánh, đi hành hương, đi kiệu, đi đàng Thánh Giá, các vũ điệu tôn giáo, lần hạt Mân côi, các ảnh tượng thánh, v.v…  (x. GLHTCG, số 1674).

 

Những hình thức đạo đức này tuy rất quý, nhưng cũng chỉ là sự tiếp nối, chứ không thể thay thế cho đời sống Phụng vụ của Hội Thánh. Vì tự bản chất, Phụng vụ luôn có tính ưu việt hơn các việc đạo đức (x. GLHTCG, số 1675).

 

04        08        Tr         Thứ Hai tuần 31 TN

Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ.
Rm 11:29-36; Lc 14:12-14

05        09        X         Thứ Ba tuần 31 TN

Rm 12:5-16b; Lc 14: 15-24

06       10         X         Thứ Tư tuần 31 TN.

Rm 13:8-10; Lc 14:25-33

07       11         X         Thứ Năm đầu tháng tuần 31 TN.

Rm 14:7-12; Lc 15:1-10

08       12         X         Thứ Sáu tuần 31 TN.

Rm 15:14-21; Lc 16:1-8

09       13         Tr         Thứ Bảy tuần 31 TN.

LỄ CUNG HIỀN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ. Lễ kính.
Is 56:1.6-7 hoặc 1Cr 3:9c-11.16-17;

Lc 19:1-10

10       14         X         CHÚA NHẬT 32 MÙA THƯỜNG NIÊN

1Mcb 7:1-2.9-14;2Tx 2:16-3:5;Lc 20:27-38

Không nhớ thánh Lêô Cả, Ghtsht.
Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh có thái độ nào đối với những việc đạo đức bình dân?

T. Hội Thánh cổ võ những việc đạo đức bình dân phù hợp với Tin mừng và sự khôn ngoan của con người; đồng thời góp phần làm cho đời sống Kitô hữu được phong phú (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 366).

 

CHIA SẺ

Các mục tử cần phải phân định, để nâng đỡ và ủng hộ lòng đạo đức bình dân. Và nếu cần, để thanh luyện và điều chỉnh cảm thức tôn giáo tiềm ẩn dưới những việc sùng kính này, để liệu sao cho người tín hữu tiến triển trong việc nhận biết mầu nhiệm của Đức Kitô. Việc thực hành những hình thức đạo đức này, là theo sự chăm sóc và xét đoán của các Giám mục, và theo những quy định chung của Hội Thánh (x. GLHTCG, số 1676).

 

Vì thế, tuy vẫn lo soi sáng các hình thức đạo đức này bằng ánh sáng đức tin, Hội Thánh cũng luôn tán trợ các hình thức đạo đức bình dân, vì chúng nói lên một bản năng Phúc Âm và một sự khôn ngoan nhân bản. Hơn nữa, những hình thức đạo đức bình dân còn làm cho đời sống Kitô giáo được thêm phong phú (x. GLHTCG, số 1679).

 

11       15         Tr         Thứ Hai tuần 32 TN.

Thánh Martinô, Gm. Lễ nhớ.
Kn 1:1-7; Lc 17:1-6

12       16         Đ         Thứ Ba tuần 32 TN.

Thánh Josaphat, Gmtđ. Lễ nhớ

Kn 2:23-3.9; Lc 17:7-10

13       17         X         Thứ Tư tuần 32 TN.

Kn 6:1-11; Lc 17:11-19

14       18         X         Thứ Năm tuần 32 TN.

Kn 7:22b-8:1; Lc 17:20-25

15        19        Tr         Thứ Sáu tuần 32 TN.

Thánh Albertô Cả, Gmtsht. Lễ nhớ.

Kn 13:1-9; Lc 17:26-37

16        20        X         Thứ Bảy tuần 32 TN.

Thánh Magarita Tô Cách Lan.

Thánh Gertruđê, Đt (Tr).

Kn 18:14-16.19:6-9; Lc 18:1-8

17        21        X         CHÚA NHẬT XXXIII MÙA TN.

Ml 3:19-20a; 2Tx 3:7-12; Lc 21:5-19.

Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ)

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991).

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Lễ nghi an táng Kitô giáo có ý nghĩa và mục đích nào?

T. Lễ nghi an táng Kitô giáo làm nổi bật đặc tính vượt qua của cái chết trong niềm hy vọng sống lại, cũng như sự hiệp thông trong lời cầu nguyện với người đã qua đời (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 367).

 

CHIA SẺ

Ý nghĩa lễ nghi an táng Kitô giáo: Cái chết trong Kitô giáo được mạc khải dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, là sự Chết và sự Sống Lại của Đức Kitô, là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Vì thế Kitô hữu chết trong Chúa Kitô, là lìa bỏ thân xác này để được ở bên Chúa (x. GLHTCG, số 1681).

 

Mục đích lễ nghi an táng Kitô giáo: Khi nghi thức an táng được cử hành trong nhà thờ, thì Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của sự Vượt Qua cái chết theo Kitô giáo. Lúc đó, Hội Thánh bày tỏ sự hiệp thông hữu hiệu của mình với người quá cố: Khi dâng lên Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần, hy lễ là sự Chết và sự Sống Lại của Đức Kitô, Hội Thánh khẩn cầu cho người con của mình được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi và các hậu quả của tội, và được đón nhận vào sự viên mãn của cuộc Vượt Qua nơi bàn tiệc Nước Trời (x. GLHTCG, số 1689).

 

18        22       X          Thứ Hai tuần 33 TN.

1 Mcb 1:10-15.41-43.57.62-64; Lc 18:35-43

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô.

Cv 28:11-16.30-31; Mt 14:22-23

19        23       X          Thứ Ba tuần 33 TN.

2 Mcb 6:18-31; Lc 19:1-10

20        24       X          Thứ Tư tuần 33 TN.

2 Mcb 7:1.20-31; Lc 19:11-28

21        25       Tr          Thứ Năm tuần 33 TN.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ.

Lễ nhớ. 1 Mcb 2:15-29; Lc 19:41-44

22        26       Đ          Thứ Sáu tuần 33 TN.

1 Mcb 4:36-37.52-59; Lc 19:45-48

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.

23        27       X          Thứ Bảy tuần 33 TN.

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ.

1 Mcb 6:1-13; Lc 20:27-40

24        28       Tr          CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.

2Sm 5:1-3; 1Cl 1:12-20; Lc 23:35-43

Thánh Vịnh riêng.

Tước hiệu các nhà thờ:

- Kitô Vua (1b), Hưng Văn, Hà Tiên, Kinh Tràm

Không nhớ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam.

24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những giai đoạn chính của lễ nghi an táng là gì?

T. Lễ nghi an táng thường có bốn phần chính: (1) Cộng đoàn tiếp đón quan tài, (2) Phần Phụng vụ Lời Chúa, (3) Phần Hy tế Thánh Thể, (4) Nghi thức từ biệt (x. Bản Toát yếu GLHTCG, c 356).

 

CHIA SẺ

Sách Lễ Nghi An Táng của Phụng vụ Rôma đề ra 3 mẫu cử hành, tương ứng với ba địa điểm (tại nhà tang, nhà thờ và nghĩa trang), và để tùy theo tâm tình của gia đình, theo các phong tục địa phương, theo văn hóa và lòng đạo đức. Tuy nhiên, tất cả các truyền thống phụng vụ đều có chung diễn tiến, gồm bốn phần chính:

 

Phần đón Tiếp. Vị chủ sự đón tiếp thân nhân người quá cố bằng một lời chào đầy lòng tin tưởng và an ủi. Cộng đoàn tập họp để cầu nguyện, chờ đợi "những lời ban phúc trường sinh" (x. Ga 6,68).

 

Phần Phụng vụ Lời Chúa cần được chuẩn bị chu đáo, vì cộng đoàn hiện diện có thể gồm thân hữu của người quá cố không phải Kitô hữu. Ðặc biệt, bài giảng "không được theo hình thức điếu văn", và phải trình bày mầu nhiệm sự chết dưới ánh sáng Ðức Kitô Phục Sinh (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số 41).

 

Phần Phụng vụ Thánh Thể khi lễ nghi được cử hành trong nhà thờ. Trong Thánh lễ, Hội Thánh bày tỏ sự hiệp thông hữu hiệu của mình với người quá cố (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số 57).

 

Nghi thức từ biệt người quá cố lần cuối cùng là lời Hội Thánh "phó dâng người này cho Chúa". "Cộng đoàn Kitô hữu chào từ biệt lần cuối cùng một chi thể của mình, trước khi thân xác người đó được mai táng" (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số10), (x. GLHTCG, số 1686-1690).

 

25        29         X        Thứ Hai tuần 34 TN.

Đn 1:1-6.8-203; Lc 21:1-4

Thánh Vịnh tuần 2

26        01/11    X      Thứ Ba tuần 34 TN.

Đn 2:31-45; Lc 21:5-11

27        02        X         Thứ Tư tuần 34 TN.

Đn 5:1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21:12-19

28        03        X         Thứ Năm tuần 34 TN.

Đn 6:12-28; Lc 21:20-28

29        04        X         Thứ Sáu tuần 34 TN

Đn 7:2-14; Lc 21:29-33

30        05        Đ         Thứ Bảy tuần 34 TN.

THÁNH ANDRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22.

 

 

 

THÁNG MƯỜI HAI

NĂM PHỤNG VỤ 2020 - NĂM A

 

01        06        Tm       CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG.

Is 2:1-5; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44. Thánh Vịnh tuần 1

02        07        Tm       Thứ Hai tuần 1 MV.

Is 2:1-5; Mt 8:5-11

03        08        Tr         Thứ Ba tuần 2 MV.

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính.

Is 11:1-10; Lc 10:21-24

04        09        Tm       Thứ Tư tuần 1 MV.

Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht.

Is 25:6-10; Mt 15:29-37

05        10        Tm       Thứ Năm tuần 1 MV.

Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27

06        11        Tm       Thứ Sáu tuần 1 MV.

Thánh Nicôla, Gm.

Is 29:17-24; Mt 9:27-31

07        12        Tr         Thứ Bảy tuần 1 MV.

Thánh Ambrôsiô, Gmtsht. Lễ nhớ

Is 30:19-21.23-26; Mt 9:35-10:1.5a.6-8

08        13        Tm       CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG.

Is 11:1-10; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12

Thánh Vịnh tuần 2

09       14         Tr         Thứ Hai tuần 2 MV.

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

St 3:9-15.20; Ep 1:3-6.11-12; Lc 1:26-38

10       15         Tm       Thứ Ba tuần 2 MV.

Is 40:1-11; Mt 18:12-14

11       16         Tm       Thứ Tư tuần 2 MV.

Thánh Đamasô I, Gh

Is 40:25-31; Mt 11:28-30

12       17         Tm       Thứ Năm tuần 2 MV.

Thánh Gioanna Phanxica Chantal, Ts

Is 41:13-20; Mt 11:11-15

13        18         Đ        Thứ Sáu tuần 2 MV.

Thánh Lucia, Đttđ. Lễ nhớ.
Is 48:17-19; Mt 11:16-19

14        19        Tr        Thứ Bảy tuần 2 MV.

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Lễ nhớ. Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:9a.10-13

15        20       Tm/H   CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.

Is 35:1-6a; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11

Thánh Vịnh tuần 3

16         21       Tm       Thứ Hai tuần 3 MV.

Ds 24:2-7.15-17a; Mt 21:23-27

17        22        Tm       Thứ Ba tuần 3 MV.

St 49:2.8-10; Mt 1:1-17

18        23        Tm       Thứ Tư tuần 3 MV.

Gr 23:5-8; Mt 1:18-25

19        24        Tm       Thứ Năm tuần 3 MV.

Tl 13:2-7.24-25a; Lc 1:5-25

20        25        Tm       Thứ Sáu tuần 3 MV.

Is 7:10-14; Lc 1:26-38

21        26        Tm       Thứ Bảy tuần 3 MV.

Thánh Phêrô Canisiô, Lmtsht.

Kn 2:8-14; Lc 1:39-45

22        27        Tm       CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.

Is 7:10-14; Rm 1:1-7; Mt 1:18-24

Thánh Vịnh tuần 4

23        28        Tm       Thứ Hai tuần 4 MV.

                                    Thánh Gioan Kenty, Lm.

Ml 3:1-4.23-24; Lc 1:57-66

24        29        Tm       Thứ Ba tuần 4 MV.

Sáng: 2Sm 7:1-5.8b-12.14a.16; Lc 1:67-79

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

25         30         Tr       Thứ Tư. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

                                    Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân.

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;

   Lc 2:15-20

Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;

Ga 1:1-18

PVGK: thánh vịnh riêng

26       01/12    Đ         Thứ Năm. NGÀY THỨ HAI TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH STÊPHANÔ,

TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22
PVGK: thánh vịnh riêng

27       02         Tr         Thứ Sáu. NGÀY THỨ BA TUẦN BÁT

                                    NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ  SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1 Ga 1: 1-4; Ga 20: 1a. 2-8

28       03        Đ          Thứ Bảy. NGÀY THỨ TƯ TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.

Lễ kính. 1 Ga 1:5–2:2; Mt 2:13-18

PVGK: thánh vịnh riêng

PVGK: thánh vịnh riêng

29       04        Tr          CHÚA NHẬT. NGÀY THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

LỄ THÁNH GIA
Lễ kính. Hc 3:2-6.12-14; Cl 3:12-21;

Mt 2: 13-15.19-23

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và tu viện:

- (LX) Dòng Thánh Gia

- (VT) Thánh Gia [Thầy Ký]

- (TH) Thánh Gia [7A], Thánh Gia [1b]

- (RG) Tân Bình, Hòa Hưng

30       05         Tr         Thứ Hai. NGÀY THỨ SÁU TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:12-17; Lc 2: 36-40

31       06         Tr         Thứ Ba. NGÀY THỨ BẢY TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:18-21; Ga 1:1-18

Thánh Sylvestrô I giáo hoàng.

 

PHỤ CHƯƠNG I

NGÀY CHẦU MTC THAY MẶT GIÁO PHẬN

 

Số

TT

 

CHÚA NHẬT

 

 

PHIÊN CHẦU

01       

CN  I MÙA VỌNG

Vô Nhiễm (O2), Lạng Sơn (3a), Giuse (7b), Đồng Phú (2b)

02

CN II MÙA VỌNG

Trinh Vương (B1), Trinh Vương (A1),  

Tân Bình (Đông Bình), Bình Châu

(F1), Thái An (Rivera)

03

CN III MÙA VỌNG

Tham Buôn, Antôn (1a), Tân Chu (5a), Bình Châu (8a)

04

CN IV MÙA VỌNG

Thánh Gia (7a), Đức Mẹ Lộ Đức (HT),

Ba Bần

05

CN

LỄ THÁNH GIA

Tv Thánh Gia, Trảng Tranh,

Thánh Gia (Thầy Ký), Thánh Gia (1b)

06

CN

LỄ HIỂN LINH

Cần Thay, Phan Sinh (10),

Vinh Sơn (0a), Đài Đức Mẹ, Rạch Giá

07

CN II MÙA TN

Nhơn Mỹ, Cản Đá

08

CN III MÙA TN      

Tri Tôn (CĐ), Kitô Vua (A2),

Ngọc Chúc, Vĩnh Hiệp

09

CN IV MÙA TN

Bình Minh, Hòn Tre

10

CN V MÙA TN        

Cái Đôi, Cù Lao Giêng,

Đức Mẹ Vô Nhiễm (C1)

11

CN VI MÙA TN      

Tân Bình (RG), Cồn Én, Bình Châu (8a), Lộ Đức (8b)

12

CN I MÙA CHAY

Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Hòn Đất

13

CN II MÙA CHAY (Trước lễ

Thánh Giuse)

Đền Thánh Giuse (RG), Giu Đức (8b), Bình Lộc, Dương Đông

14

CN III MÙA CHAY

Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù

15

CN IV MÙA CHAY

Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn

16

CN V MÙA CHAY

Tân Bùi (4a), Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5b)

17

CN LỄ LÁ    

Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1)

18

CN LỄ PHỤC SINH           

Cái Gia, Tv Phanxicô

19

CN II PHỤC SINH              

Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây, Xẻo Dinh,

Tv Chúa Quan Phòng CLG

20

CN III PHỤC SINH

An Hòa, Long Thạnh

21

CN IV PHỤC SINH

Fatima (Cần Đăng), Phú Hòa,

Thái Hòa, Tân Thành (4b).

22

CN V PHỤC SINH  

Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông.

23

CN VI PHỤC SINH

Gh. Bình An

24

CN

LỄ THĂNG THIÊN

Cồn Phước, Châu Đốc

25

CN

CTT HIỆN XUỐNG

Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây, Trung Thành (K.8), Thánh Linh (D1), Thiên Ân

26

CN

LỄ CHÚA BA NGÔI

Phú An, Tân Phước (4a), Núi Tượng

27

CN MÌNH MÁU THÁNH

Tân Thuận (0a), An Châu, Đất hứa, Hòa Giang. Châu Long (F1), Kim Hoà (G1), Hiếu Thuận (H1)

28

CN X TN                  

Rạch Sâu

29

CN XI TN                 

Hòn Đất, Giuse (2b), Kinh Tây

30

CN XII TN               

Ông Chưởng, Đền T. Giuse An Bình (K.F)

31

CN XIII TN              

Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2), Antôn (C2)

32

CN XIV TN              

Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt),

Đồng Công (F2)

33

CN XV TN               

Thánh Mẫu (F2), Hòa Lợi (LX)

34

CN XVI TN              

Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu

35

CN XVII  TN                       

Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An, Quý Phụng

36

CN XVIII  TN          

Thạnh An, Đaminh (K.10), Rọc Lá

37

CN XIX TN              

(Trước lễ

Mẹ Lên Trời)

Chợ Mới, Mỹ Thạnh, Kim Long (D2), Ong Dèo, Hiệp  Hòa (02), Mông Triệu (2A), Đức Mẹ La Vang (B2), Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh)

38

CN XX TN               

Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao)

39

CN XXI TN              

Trinh Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu, Ninh Cù (Rivera)

40

CN XXII TN            

Cái Dầu

41

CN XXIII TN                       

Định Mỹ, An Tiến (1a)

42

CN XXIV TN                       

Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43

CN XXV TN            

Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn

44

CN XXVI TN           

Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót

45

CN XXVII TN          (Trước lễ

Mẹ Mân Côi)

Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2), Sóc Xoài, Tân Hải (C2), Bình Thái (F1), Thức Hóa (5a), Hiệp Tâm (0b), Mong Thọ, Vàm Cống (CM), Long Bình (VA)

46

CN XXVIII TN                   

Hải Châu (7b), Tân Long (2a)

47

CN XXIX TN           

Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Hiếu Hiệp (H1)

48

CN XXX TN            

Truyền Tin (8a), Giuse (E2)

49

CN XXXI TN                       

Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm, Bình An (RG)

50

CN XXXII TN         

Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera)

51

CN XXXIII  TN       

Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10)

52

LỄ

CHÚA KITÔ VUA              

Đồng Tâm (3b), Kiến Thành,

Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1b)

53

 

 

 

PHỤ CHƯƠNG II

NHỮNG VẤN ĐỀ PHỤNG VỤ CẦN LƯU Ý

 

1/ THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG VIỆC CỬ HÀNH CÁC NGÀY PHỤNG VỤ:

I

1. TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa.

2. -Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

    - Các Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh.

    - Thánh lễ an táng được cử hành bất cứ ngày nào trừ những ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các CN Mùa vọng, Mùa chay và Mùa Phục Sinh. (IM 380)

    - Thứ Tư Lễ Tro.

    - Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

    - Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh.

3. - Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong

       lịch chung.

    - Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2/11).

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a) Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành phố hay quốc gia;

b) Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường đó.

c) Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.

d) Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng.

II

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và Thường niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a) Lễ bổn mạng của chính địa phận.

b) Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa.

c) Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một  vùng rộng lớn.

d) Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e) Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội. Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay trong ngày giỗ đầu (IM 381).

9. - Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12.

    - Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

    - Các ngày trong tuần mùa Chay.

III

10. Các lễ nhớ buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ buộc riêng, tức là:

a) Các lễ nhớ bổn mạng thứ hai của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng.

b) Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

12. Các lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc trong Mùa Chay.

13.  - Các ngày trong tuần, từ đầu mùa Vọng đến hết 16/12.

- Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ bảy sau lễ Hiển Linh.

- Các ngày trong tuần thuộc mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau tuần Bát Nhật Phục sinh đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

- Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 377).

      - Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

      - Các ngày trong tuần thuộc mùa thường niên.

2/ LỰA CHỌN CÁC THÁNH LỄ

2.1 Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ. (IM353). Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa Nhật Phục sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát Nhật.

2.2 Vào các ngày Chúa nhật, các ngày thường Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a) Nếu cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử hành (IM 354a).

b) Nếu cử hành thánh lễ riêng chỉ có một người giúp lễ thì linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

2.3 Lễ nhớ tùy ý:

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24-12;

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh;

+ Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư Lễ Tro và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh) thì làm lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong lịch chung.

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17-12;

+ Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 02-01;

+ Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh;

thì có thể chọn lễ theo ngày trong tuần hoặc lễ vị Thánh được nhớ, hay vị Thánh có ghi trong danh mục các Thánh hôm đó (IM 355a).

+ Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử hành lễ nhớ không buộc hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh lễ tùy lòng đạo đức (IM 355c).

 + Vào các ngày thứ bảy mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

2.4 Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên.

2.5 Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời nguyện trong thánh lễ, linh mục phải lưu tâm đến lợi ích thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý riêng của mình (AC 328).

3/ BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Chữ viết tắt:

V1     Thánh lễ có nghi thức riêng (IM 372).

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng (IM 374).

V2     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của linh mục chủ tế, nếu có nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).

V3     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do linh mục chọn theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 373, IM 377).

D1     Thánh lễ an táng (IM 380).

D2     Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3     Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).

Để áp dụng:

Ký hiệu           + : được cử hành  – : không được cử hành

 1.  

- Các lễ trọng buộc, các Chúa Nhật mùa

Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh.

- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam nhật Vượt Qua

- V1, V2, V3

-  D1, D2, D3

 1.  

- Các lễ trọng không buộc.

- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

- Thứ Tư lễ Tro,

  Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

- Các ngày trong tuần Bát nhật Phục sinh

 

+ V1, V2, V3, D2, D3

+ D1

 

 1.  

- Các Chúa Nhật mùa Giáng sinh

  và mùa Thường Niên

- Các lễ kính

- V2, V3, D2, D3

+ D1, V1

 1.  

- Các ngày từ 17 đến 24 tháng 12

- Các ngày trong tuần Bát nhật Giáng Sinh

- Các ngày thường trong mùa Chay

- V2, V3, D3

+ V1, D1, D2

 1.  

- Các lễ nhớ buộc

- Các ngày thường mùa Vọng trước ngày 16.12

- Các ngày thường mùa Giáng Sinh sau 2.1

- Các ngày thường mùa Phục Sinh sau Bát nhật

- V3, D3

+ V1, V2, D1, D2

 1.  

- Các lễ nhớ không buộc

- Các ngày thường mùa Thường Niên

+ V1, V2, V3

+ D1, D2, D3

 

 

 

PHỤ CHƯƠNG III

LỊCH PHỤNG VỤ 2020

 

Chúa nhật I Mùa Vọng                                 Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                                Thứ ba 25-12-2019

Thánh Gia Thất                                            Chúa Nhật 29-12-2019

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa                           Thứ Ba 01-01-2020
Lễ Hiển Linh                                                Chúa Nhật 05-01-2020

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa                          Chúa Nhật 12-01-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY:

Từ thứ Hai tuần 1 TN                                                                13-01.2020

đến thứ Ba tuần 7 TN                                                     25-02.2020

Tết Nguyên Đán CANH TÝ (mùng 1 Tết): Thứ Bảy 25-01

Lễ Tro                                                                Thứ Tư 26-02-2020

Lễ Lá                                                            Chúa Nhật 05-04-2020

Thứ Năm Tuần Thánh                                    Thứ Năm 09-04-2020

Thứ Sáu Tuần Thánh                                        Thứ Sáu 10-04-2020

Thứ Bảy Tuần Thánh                                       Thứ Bảy 11-04-2020

Lễ Phục Sinh                                                 Chúa nhật 12-04-2020

Lễ Hiện Xuống                                             Chúa nhật 31-05-2020

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG:

Từ thứ Hai tuần 09                                                         01-06-2020

đến thứ Bảy tuần 34                                                       28-11-2020

Lễ Chúa Ba Ngôi                                          Chúa nhật 07-06-2020

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô                    Chúa nhật 14-06-2020

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu                              Thứ Sáu 19-06-2020

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 22-11-2020

Chúa nhật 1 Mùa Vọng                                 Chúa nhật 29-11-2020

Chúa Giáng Sinh                                              Thứ Tư 25-12-2020
LỊCH NĂM 2020

 

THÁNG 1.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1 MTC

2

3

4

5 HL

6

7

8

9

10

11

12

CCR

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1 TẾT

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 2.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

LỄ TRO

27

28

29

THÁNG 3.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36

27

28

29

30

31

 

 

 

 

THÁNG 4.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

LÊ LÁ

6

7

8

9

T5TT

10

T6TT

11

T7TT

12 PS

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

23

30

 

 


THÁNG 5.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 HX

 

 

 

 

 

 

THÁNG 6.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7 CBN

8

9

10

11

12

13

14 MMTC

15

16

17

18

19 TTAM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

THÁNG 7.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 8.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

                           

 

 

THÁNG 9.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

THÁNG 10.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

THÁNG 11.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 KTV

23

24

25

26

27

28

29 MV

30

 

 

 

 

 

THÁNG 12.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GS

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Tên sách: LỊCH PHỤNG VỤ 2019 -

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Tác giả:   Tòa Giám Mục Long Xuyên

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

53 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04-37822845 – Fax: (04) 37822841

Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc – Tổng biên tập

Nguyễn Công Oánh

 

Biên tập: Nguyễn Thị Hà

Trình bày: Lê Văn Quang

Biên tập kỹ thuật: Trần Thọ Linh

Sửa bản in: Trần Thọ Linh

Đơn vị liên kết: Cty TNHH In ấn Mai Anh Dũng

Địa chỉ: 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

___________________________________

 

Số lượng in: 5.000 bản, Khổ: 14,5x20,5 cm

In tại: Công ty TNHH In ấn Mai Anh Dũng, 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Số ĐKXB:

Mã ISBN:

QĐXB:

          In xong và nộp lưu chiểu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2019
LỜI CHÚA THÁNG 10/2019
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 10/2019
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 10 &11/2019
BÀI SUY NIỆM TRONG THÁNG TRUYỀN GIÁO
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
 • Tiên tri giả

  Sống làm người trong chốn trần gian này, ai cũng mong muốn mình có được những điều tốt đẹp. Muốn có được những điều mong ước kể trên thì ...

 • Tạo và giữ không gian cho các mối tan vỡ của chúng ta

  Giáo dân rời nhà thờ vì không có một lời nào nói cho họ nghe sau khi họ bị sẩy thai, bị ly dị, bị chẩn đoán bệnh, bị tấn công, bị phá sản, bị ...

 • Giới trẻ truyền giáo

  Giới trẻ là thành phần năng động nhất mà các Đức Giáo Hoàng gần đây đều quan tâm rất nhiều, như Đức Bênêđictô XVI, Đức Gioan Phaolô II, ...

 • 10 bài học cha dạy cho con gái sẽ tốt hơn mẹ

  Các nhà tâm lý cho rằng, người cha có ảnh hưởng rất lớn đối với con, đặc biệt là với con gái và nếu cha dạy con những điều dưới đây có thể sẽ ...

 • Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C

  Thiếu một trong ba yếu tố: Tin-tưởng, Ơn-nghĩa và Ngợi-khen thì sẽ không dẫn đến sự tôn vinh chân thành. Tôi và bạn là ai trong mười người ...

 • Vụ tẩy chay AirVisual và tâm lý tự ti dân tộc của nhiều người trẻ Việt

  Tâm lý tự ti dân tộc về cơ bản bắt nguồn từ việc không tin tưởng vào dân tộc mình, và luôn bị ám ảnh bởi sự thua kém của nước mình so với các ...

 • Viết cho thần lo âu

  Thần lo âu thường xuất hiện trong những lúc ta cảm thấy không an toàn. Những dự tính vừa đưa ra, thần lo âu liền xuất hiện. Chỉ ai đủ can ...

 • Năm sắc màu của tình yêu trong hôn nhân

  Đây cũng là màu sắc thể hiện sự thăng hoa của tình yêu khi bước qua những dịu ngọt ban đầu để đến với cung bậc của si mê. Nhưng sau khi kết hôn, ...

 • Hình dung ra ân sủng

  Ân sủng này không phải là cái gì do công sức chúng ta. Nhưng ân sủng và lòng thương xót không bao giờ có giá, dù rẻ dù đắt vì tình yêu không ...

 • Kitô hữu và vấn đề truyền giáo

  Chúng ta đã biết và nghe nói rất nhiều về sứ mệnh truyền giáo của Hội thánh, nhưng có lẽ, phần đông chúng ta lại nghĩ rằng công việc này là trách ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 755
Tất cả: 59,720,038