Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Lc 12,32-48

 

32"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33"Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." 41Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" 42Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: 'Chủ ta còn lâu mới về', và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

 

CHỜ ĐỢI

Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về,

để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. (Lc 12,36)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

CHỜ được viết dạng chữ NÔM: 徐; 除 (C2*); 𪡷; 䟻 (F2*); 󱡏 (F1).
   Mượn chữ Hán TỪ: 徐 (đi thong thả); TRỪ: 除 (bỏ qua, thay đổi) cho nghĩa: Chờ đợi. Mong ngóng. Dùng  TRỪ 除 ghép với KHẨU 口 (miệng, lời nói), TÚC𧾷 (chân);  CHỜ 󱡏 = 待 ĐÃI (đợi chờ) + 余 TRỪ (除).                                       
   蝒箕执整𠋥徐待埃: Nhện kia chấp chểnh mày chờ đợi ai. (Nam lục, 21b).

會呢庄﨤󱫦󱡏會󰅹: Hội này chẳng gặp còn chờ hội nao. (Vân Tiên, 2a)

 

ĐỢI được viết dạng chữ NÔM: 代(C2*); 待(A2*); 󱮧(E2*); 󰜂 (E1*); 𨃉 (E2*)

Mượn chữ Hán ĐẠI:代 (đời, thay thế); 待 ĐÃI (đợi chờ);
ĐỢI 󱮧 =XƯỚC ⻍(bước chậm)+ ĐÃI待; ĐỢI 󰜂 =ĐẲNG 等+ĐÃI待;
ĐỢI 𨃉 = TÚC 𧾷 + ĐÃI 待                                                       

生拕固意待徐: Sinh đà có ý đợi chờ. 隔墻𨖲㗂賖迻厭𢚸: Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng. (Truyện Kiều, 7a)

 

CHỜ ĐỢI tương đương với chữ HẦU (chờ trực, hầu hạ, thăm hỏi) được ghép bởi hai chữ NHÂN (người), HẦU (chức quan nhỏ). Được hiểu là các quan nhỏ phải thăm hỏi, chờ đợi, lo hầu hạ những quan lớn hơn mình. Người nhỏ chờ đợi và thi hành lệnh của cấp trên là bổn phận.

  

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

32"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33"Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." 41Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" 42Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: 'Chủ ta còn lâu mới về', và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

 

“Một người chờ đợi cần phải có một tâm thái như người đầy tớ (người cấp dưới) luôn ôn hòa trong công việc bổn phận và chấp nhận sống đúng vị trí của mình. Có lẽ ngày nay vì nhiều lý do, người ta khó chấp nhận và có suy nghĩ theo kiểu người xưa, nhất là vì ảnh hưởng ‘chủ nghĩa cá nhân’ người ta không chấp nhận phận ‘đầy tớ, hầu hạ’ người khác; phải chăng vì người ta không tin nơi những người cấp trên là chính trực, không nhận thấy tình thương của những người cấp trên dành cho họ. Điều sai lầm ở đây là chúng ta quên: những người cấp trên đó là những con người dương thế chứ không phải là Chúa; chúng ta không được phép đồng hóa Thiên Chúa với con người dương thế.

 

Sự thật chúng ta chỉ là thụ tạo, là đầy tớ đợi chủ (Thiên Chúa). Chúng ta phải sống đúng tinh thần của người đầy tớ ôn hòa và yên phận để sống đúng vai trò “chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).” (CN 19 TN 2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng taluôn biết chờ đợi Chúa trong tinh thần của người tôi tớ và luôn tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Chờ đợi Chúa trong tinh thần của người tôi trung là điều phải có nơi mỗi người tín hữu. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tích lũy làm giàu cho phần hồn, bằng cách chia sẻ và sống bác ái với anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống gắn bó và ‘ái mộ những sự trên trời’. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn sống tỉnh thức là sẵn sàng chờ đợi Chúa đến viếng thăm, là biết sống chu toàn bổn phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống chu toàn bổn phận để được Chúa tín nhiệm, để đáng được hưởng hạnh phúc trường sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con biết sống xứng đáng là người tôi trung của Chúa, luôn biết chờ đợi và thực hiện những gì Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Đôi dòng về Đức Tân TGM Saigòn Giuse Nguyễn Năng
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Page 1 of 36 (353 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 937
Tất cả: 60,865,067