Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Lc 10,1-12.17-20

 

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó." 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." 18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."

 

GHI TÊN

Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." (Lc 10,20)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm: 

GHI được viết dạng chữ NÔM: (A2*); 𪡴 , 𥱬 (E2*); (F2*)

Mượn chữ Hán KÝ (A1*) nghĩa là ghi chép;  𪡴 GHI (E2*) = KHẨU (miệng, nói)+ KÝ (ghi, chép); 𥱬 GHI (E2*) = TRÚC (cây trúc) + KÝ (ghi, chép); 掑 GHI (F2*) = THỦ (tay, cầm) + KỲ (nó, của nó); 箕刂 GHI (F2*) = KY (cái giần, sọt rác) + ĐAO(dao, đao).

󱙻𥱬閣鳯: Tên ghi gác phượng,像傳臺麟: tượng truyền đài lân. (Chinh phụ, 29a)

 

TÊN được viết dạng chữ NÔM: (C2*); 𠸛 (F1*)

Mượn chữ Hán TIÊN 先 (trước) đọc thành TÊN (C2); TÊN𠸛 (F1)= DANH 名 (tên)+TIÊN先 (trước)  Danh xưng của người và vật.

旦𣈜娄: Đến ngày sau, 茹𧘇生特沒昆𡛔卒冷: nhà ấy sinh được một con gái tốt lành, 達先󰑼夭庯嚕槎 那: đặt tên là Yêu-phô-lô-tra-na, 󰒂󰑼盃明: nghĩa là vui mừng. (Bà Thánh, 1b)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

 

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó." 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." 18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."

 

Hãy sống sao để được thuộc về Chúa và luôn có Chúa.

 

“KÝ (ghi) được ghép bởi hai chữ NGÔN (lời nói), KỶ (chính mình). Được đọc theo âm Kỷ với nghĩa của Ngôn. Thời xa xưa thì truyền khẩu là phương tiện ghi chú và lưu truyền phổ biến, bởi phương tiện in ấn hạn chế, việc viết lách khó khăn. Ký là ghi nhưng là dùng lời để lưu lại chứ không là giấy bút như ta quen hiểu theo kiểu ngày nay.

 

Ghi không chỉ đơn giản là viết vài con chữ làm tin, mà từ thẳm sâu nó là chữ tín. Ghi nhận một điều gì thì phải thật sự có mối thâm giao trong hòa hợp và in sâu tạo một ấn tượng. Người xưa nói: “lời nói như đinh đóng cột” là vậy. Chữ tín là nói thì giữ lời. Có thể nói, ngày nay chữ tín bị coi nhẹ nên người đời cũng dễ dàng nghi ngờ ngay chính Chúa. Đấng Giàu Lòng Thương Xót dùng Lời để truyền dạy và hứa hẹn với con người. Như vậy những ai trung thành thực thi ý Chúa thì đương nhiên được Chúa hứa (ghi tên) vào Nước Trời, như Chúa Giê-su từng khẳng định: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”. (Mt 7,21)” (CN 14TN 2016)

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta luôn can đảm thực thi ý Chúa, nay đang chung sống nơi dương thế mỗi người chúng ta biết thương yêu nâng đỡ anh chị em mình để được ghi tên vào Nước Trời.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Được ghi tên vào Nước Trời, là mục đích mọi tín hữu chúng ta đều đang phấn đấu. Để được ghi tên vào Nước Trời mỗi Ki-tô-hữu chúng ta phải quyết tâm sống những điều Chúa dạy. Trong tâm tình ấy chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống hiệp nhất yêu thương, để giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người bảo các ông: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho có nhiều tín-hữu hăng say cộng tác vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Hội Thánh, để “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết xây dựng sự hiệp nhất và bình an; đem niềm vui bình an đến cho bất kỳ người nào, nơi nào khi chúng ta hiện diện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

                                

Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống chu toàn bổn phận, thực thi Lời Chúa mỗi ngày, để được Chúa thương ghi tên vào Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con biết sống bớt bất xứng với tình thương của Chúa và được Chúa thương ghi tên vào Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên Năm C
Đạo ông Cha
Page 1 of 34 (339 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
32
33
34
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 1021
Tất cả: 59,654,732