Thư mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 07/2019

XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN TÔNG ĐỒ

VỚI TINH THẦN THAM GIA, HIỆP THÔNG

VÀ ĐỒNG TRÁCH NHIỆM VÌ SỨ VỤ

 

Anh chị em thân mến!

 

​Ngày 31 tháng 7 năm nay là kỷ niệm năm thứ 160 (1859-2019) cuộc tử đạo của hai thánh Tử Đạo Long Xuyên, Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý và thánh giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng. Cũng tháng 7 này, Ủy Ban Giáo Dân giáo phận tổ chức tuyên hứa nhận nhiệm vụ của Hội Đồng Mục Vụ giáo Xứ trong toàn giáo phận. Trong bầu khí giáo phận đang hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập, Thư mục vụ tháng 7 có chủ đề, giáo phận Long Xuyên xây dựng cộng đoàn tông đồ với tinh thần Tham Gia Hiệp Thông Đồng Trách Nhiệm vì Sứ vụCông đoàn tông đồ ở đây được hiểu là cộng đoàn giáo phận, giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn tu sĩ, cũng như các tập thể và đoàn hội đạo đức trong giáo phận. 

 

Trước hết, chúng ta dùng Lời Chúa để chiếu dọi vào chủ đề của Thư mục vụ.

 

1) Trong Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corintô, thánh Phaolô khẳng định: “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người” (1Cor 12, 4). Như vậy, có nhiều ơn gọi trong hội thánh Chúa Kitô. Mỗi ơn gọi đều phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Mọi ơn gọi đều hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Và tất cả mọi ơn gọi đều quy hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận không trừ ai, đều được mời gọi, theo hoàn cảnh độc đáo của mình, để cùng xây dựng giáo phận Long Xuyên một cách hiệp nhất trong đa dạng.

 

2) Tiếp theo lời khẳng định trên, Thánh Phaolô còn xác quyết: “Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể” (1Cor 12, 12)Hiệp nhất trong đa dạng nhằm tiếp tục chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại một cách phong phú và độc đáo. Toàn thể giáo phận Long Xuyên được mời gọi “Tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ” để tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô, là xây dựng Nước Thiên Chúa trên phần đất miền đồng bằng sông Cửu Long.

 

3) Giáo hội thời sơ khai được mô tả trong Công Vụ Tông Đồ (2, 42-46) là:“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ”. Áp dụng mô hình trên vào giáo phận Long Xuyên, mọi cộng đoàn Kitô Hữu thuộc giáo phận còn được mời gọi sống mầu nhiệm Chúa Kitô theo 3 khẩu hiệu giám mục của các giám mục tiên khởi của giáo phận. Đó là “Chúa Kitô trong anh chị em – Christus in Vobis”, “Giới răn mới – Mandatum Novum” và “Xin cho chúng nên một - Ut Sin Unum”.

 

Từ ánh sáng Lời Chúa trên đây, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận được mời gọi xây dựng giáo phận, cũng như mỗi giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn, hội đoàn.., phải là gia đình của Thiên Chúa với những ý thứcsau đây:

 

• Ý thức rằng: Gia đình của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn cầu nguyện để hiệp thông với Thiên Chúa, để tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý, và để tìm về Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích.

 

• Ý thức rằng: Gia đình của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn yêu thương và phục vụ huynh đệ để sống hiệp nhất và chia sẻ trong cộng đoàn.

 

• Ý thức rằng: Gia đình của Thiên Chúa phải là một công đoàn sứ vụ, tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô là biến đổi thế giới này thành “Trời mới Đất mời nơi công lý ngự trị”.

 

• Ý thức rằng: Gia đình của Thiên Chúa phải là một cộng đoàn đang đồng hành với con người thời đại, đặc biệt là với những người thành tâm thiện chí khác niềm tin, khác triết lý sống; họ cũng đang được mời gọi thuộc về Nước Thiên Chúa.

 

• Ý thức rằng: Gia đình giáo phận Long Xuyên phải là một cộng đoàn sống hiện tại nhưng hướng về tương lai; sống hiện tại để chia sẻ niềm vui mừng với tin mừng Chúa Kitô Phục Sinh; hướng về tương lai để chia sẻ niềm hy vọng đón chờ ngày Chúa Quang Lâm trong ngày sau hết.

 

Với những ý tưởng trên, xin được đề nghị những điểm nhấn tu đức, mục vụ và loan báo Tin Mừng của giáo phận trong tháng 7:

 

1) Toàn thể giáo phận, các giáo xứ giáo họ, đặc biệt là các đoàn hội đạo đức tại các giáo xứ, sẽ học hỏi và sống những hướng dẫn của HĐGMVN “về một số lưu ý trong đời sống đức tin”, để cộng đoàn của chúng ta thực sự là một cộng đoàn cầu nguyện trong tinh thần và chân lý;

 

2) Riêng với các thành viên của Hội Đồng Mục Vụ giáo Xứ, hãy tích cực tham dự các cuộc huấn luyện do Ủy Ban Giáo Dân tổ chức để đào tạo nhân sự tông đồ giáo dân cho nhiệm kỳ mới 2019-2023, và lễ tuyên hứa sẽ được tổ chức tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp vào ngày 30/7/2019, nhờ đó sẽ cộng tác với hàng linh mục và tu sĩ để phục vụ “Nước Thiên Chúa”;

 

3) Các linh mục là anh trưởng trong gia đình giáo xứ giáo họ, sẽ tích cực thi hành bổn phận và trách nhiệm trong tinh thần khiêm tốn phục vụ của Chúa Kitô, cụ thể là đồng hành với các đoàn hội đạo đức trong cộng đoàn của mình.

 

4) Các linh mục cùng với các tu sĩ và các tông đồ giáo dân trong cộng đoàn hãy tích cực phát huy các cuộc hội họp theo quy chế hay nội quy. Đây là một hình thức thể hiện tinh thần tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ rõ nét. Trong các cuộc hội họp này, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau suy tư, cùng nhau tìm ý Chúa, cùng nhau quyết định hành động, phân công, điều phối và lượng giá…;

 

5) Giáo phận cổ vũ sự công tác của các Kitô hữu với những người thành tâm thiện chí có bất cứ niềm tin nào, đang theo bất cứ triết lý sống nào, để xây dựng một xã hội công bình, yêu thương, và phát triển, cụ thể là qua các công trình từ thiện bác ái tại địa phương.

 

Anh chị em thân mến,

Hai thánh tử đạo, thánh Linh mục Phêrô Đoàn Công Quý và thánh Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng là bổn mạng của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ trong giáo phận, và cũng là bổn mạng của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Long Xuyên. Hồng ân Tử Đạo của các Ngài là hoa trái của tinh thần“Sự tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ”. Tinh thần này cũng phải trở thành gương mẫu cho sự cộng tác giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của giáo phận. Xin các Ngài chúc lành cho giáo phận chúng ta, đặc biệt cho các Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ trong giáo phận, và cho Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo phận.

Trong Chúa Kitô!

 

+ Giuse Trần Văn Toản

Giám mục giáo Phận Long Xuyên

 

 

Bài viết liên quan:

Bổ nhiệm nhiệm sở đầu tiên của các Tân Linh mục 2020
Thánh lễ Phong chức Linh mục năm 2020
Lịch công tác Mục vụ tháng 07/2020
Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 07/2020
Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 7)
Bế mạc Khóa Thường huấn Linh mục
Ngày thứ Hai trong Khóa Thường huấn
Khai mạc khóa Thường huấn Linh mục năm 2020
Thông báo Thánh lễ Phong chức Linh mục năm 2020
Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ Khánh Bình và Năng Gù
Page 1 of 52 (516 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
50
51
52
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1047
Tất cả: 65,484,777