Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

CHÚA BA NGÔI

Ga 16,12-15

 

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

 

SỰ THẬT

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

(Ga 16,13)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

SỰ được viết dạng chữ NÔM: 事 (A1*)

Mượn chữ Hán SỰ 事 Tiếng trỏ sự kiện, công việc, tình trạng được nói tới.

嗔爫𧿫抅捽: Xin làm dấu câu rút 朱特每事冷: cho được mọi sự lành. (Bà Thánh, 2a)

 

THẬT được viết dạng chữ NÔM: 寔, 實 (A1*)

Mượn chữ Hán CHÂN 實 → 寔 THẬT: Không sai ngoa, chân tình. Chân chất, không giả.

󰂇平首寔 共些: Ví bằng thú thật (thực) cùng ta. 󰠃容几󰡎買󰑼量𨕭: Cùng dong kẻ dưới mới là lượng trên. (Truyện Kiều, 33a)

 

(* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

 

SỰ THẬT là CHÂN LÝ: Không sai ngoa, không giả; Chân tình; Chân chất:

“Như đã được bàn trong bài CHÂN (THẬT): “Theo chiết tự Hán thì: một sự thật đặt ở tứ phương tám hướng đều đúng. Sự thật luôn là sự thật “sống thật ma vật không chết” còn tục ngữ Việt Nam thì khẳng định: “Đường đi hay tối. Nói dối hay cùng”. Một người không sống thật thì tự bán rẻ nhân phẩm mình. Một trẻ nói dối bị bệnh để khỏi phải đi học, thì nó sẽ phải đóng kịch để chứng minh mình đau. Nó sẽ nhăn nhó như con khỉ, bước đi thiểu não như con chó què, ăn uống rón rén như con mèo hen… Một tên ăn trộm dù tuổi già đến mấy, núp dưới gầm gường vẫn sợ một bé sơ sinh. Bé khóc, mẹ bé sẽ dậy và cúi xuống gầm gường lấy cái bô cho bé, mà bắt gặp lão trộm thì còn gì là danh với giá? Kẻ ăn trộm nào có được gọi bằng Ông bao giờ!”

 

Chúa Giê-su đã dạy: “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,32). Sự thật là sự thành thật được thực hiện trong sự hòa hợp đem đến bình an và sự thiện hảo.

 

Suy tư và sống mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là sống sự thật hướng đến sự thật toàn vẹn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vì Người là  “Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha” như Chúa Giê-su dạy: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26). Chúa Thánh Thấn đến không dạy thêm mà làm sáng tỏ lời sự thật của Chúa Cha mà Chúa Giê-su là Ngôi Lời đã mạc khải cho con người. Con người chỉ được thánh hiến nhờ sự thật, như Chúa Giê-su đã dạy: Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. (Ga 17,17). Chúa Giê-su chính là Lời Sự Thật của Chúa Cha, như Người đã khẳng định: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)

 

Ngoài đặc tính Tình Yêu của Thiên Chúa chúng ta không thể không kể đến và sống đặc tính Sự Thật của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ sự thật mà tình yêu được bền vững và phát triển đến mức vẹn toàn.” (CN CBN 2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, được thánh hiến trong sự thật, để làm chứng cho sự thật và được thuộc về Chúa luôn.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

THIÊN CHÚA BA NGÔI

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Xin cho được thánh hiến trong sự thật và thuộc về Chúa luôn mãi là điều mọi tín hữu tha thiết cầu xin. Thiên Chúa Ba Ngôi là gương mẫu cho chúng ta liên kết và sống sự thật. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa Ba Ngôi và dâng lời cầu nguyện.

 

Chúa Giê-su nói: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sự thật chúng ta giới hạn để luôn khiêm tốn học hỏi về Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa Giê-su nói: Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết ngoan ngoãn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần vì Người là Thầy dạy sự thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, để tôn vinh Chúa Cha và Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa Tình Yêu luôn hiệp nhất trong Tình Yêu và Sự Thật mà dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn “được thánh hiến trong sự thật và thuộc về Chúa luôn mãi”Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên Năm C
Đạo ông Cha
Page 1 of 34 (339 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
32
33
34
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 853
Tất cả: 59,637,128