Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Ga 13,31-33a.34-35

 

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33  Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

 

TÔN VINH

Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. (Ga 13,32)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

TÔN chưa tìm thy dưới dng ch NÔM:

Theo thiển nghĩ của chúng tôi có lẽ nên mượn nguyên chữ HÁN:

TÔN (尊 : kính bề trên, cao quý, chén rượu.)

 

VINH được viết dng ch NÔM: 荣 (A1*)

Mượn chữ Hán VINH榮 → 荣 (A1*) Tốt đẹp, Vẻ vang

察事㐌戈 咍事典: Xét sự đã qua hay sự đến. 包饒尼辱𪽝尼荣: Bao nhiêu nơi nhục bởi nơi vinh. (Ức Trai, 34a)

(* là nhng ký hiu cách cu to ch NÔM,  xin xem mc Tâm Giao trong

Bài suy nim Chúa Nht III Mùa Vng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

31Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 34Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

 

TÔN VINH là động từ “tôn lên vị trí, danh hiệu cao quý vì được ngưỡng mộ hoặc vì có năng lực, phẩm chất đặc biệt” như tôn vinh cái đẹp; một ca sĩ đang được tôn vinh.

“Sự tôn vinh sẽ là lố bịch và lừa phỉnh khi không đúng với sự thật.

Việc tôn vinh đích thực là việc tất nhiên đối với điều tốt đẹp. Thấy điều hay lẽ phải tự nhiên người ta cất tiếng khen ngợi. Việc tôn vinh giả hình chỉ có nơi kẻ dối trá “quảng cáo điều không có, dìm hàng người hơn họ”.

Chúa Giêsu đương nhiên được Chúa Cha tôn vinh vì Người đáng được khen ngợi. Chúa Giêsu mang nơi mình những phẩm chất của Chúa Cha vì luôn làm theo ý Chúa Cha “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30), nêu Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu cũng là lúc người đời nhận ra vinh quang của Chúa Cha nơi Chúa Giêsu. Mỗi Kitô-hữu khi theo sát Chúa Giêsu, chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang của Chúa. Điều kiện để mỗi Kitô-hữu đón nhận được vinh quang của Chúa Giêsu và được Chúa Cha tôn vinh là Sống Sự Thật, Ở bất cứ nơi nào Chúa muốn và thể hiện Tình Yêu Sự Thật ấy nơi lời nói việc làm cụ thể.” (CN 5PS  2016)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, để luôn biết sống hiệp thông trong Chúa và anh chị em mình; được chia sẻ vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu và được Chúa Cha tôn vinh.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Được chia sẻ vinh quang và được Chúa tôn vinh là điều mong ước của mọi tín hữu. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tôn vinh và được phục sinh khải hoàn, chính vì Chúa đã vâng lời Chúa Cha, và đang từng ngày hướng dẫn chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện.

 

Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống gắn bó cùng Chúa Giêsu để cũng được Chúa Cha tôn vinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn tin tưởng và tín thác vào Chúa, dù vì giới hạn đôi lúc ta như thấy vắng Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn có được tình yêu đối với anh chị em mình như Chúa đã nêu gương, là yêu thương đến thí mạng sống vì chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết trung thành sống yêu thương nâng đỡ anh chị em mình để tôn vinh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn biết sống yêu thương và nâng đỡ anh chị em mình như Chúa Giêsu đã làm gương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Page 1 of 33 (323 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Tôi là loại ki-tô hữu nào?

  Chúng ta có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều dự tính cho cuộc sống, nên chúng ta chẳng còn chỗ để cho Thiên Chúa hoạt động.

 • Làm sao bạn biết là Thiên Chúa tốt lành?

  Một cách mà tôi biết Thiên Chúa tốt lành là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã cho phép tôi hầu hết những năm tuổi đôi mươi để nhìn thấy những sự việc ...

 • Cuộc đời là một công việc bề bộn

  Việc làm, tương giao, tình yêu, dục tính, tình bạn, tuổi già, tất cả đều phức tạp, trần tục, là những công việc bề bộn, lúc nào cũng có ...

 • Tản mạn về ân sủng của bí tích

  Không chỉ bí tích Thánh Thể, cả các bí tích khác cũng dễ làm cho chúng ta dấy lên cảm giác “nghi ngờ” với những hình thức bên ngoài như dầu, ...

 • Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

  Thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su là Trưởng Tử “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” thì làm sao Chúa ...

 • Giữ thăng bằng cho đức tin

  Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ. Và chìa khóa cho sức khỏe là ...

 • Phẩm chất và giá trị của linh mục

  Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây Hồng Y, giám mục, linh mục thường được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh ...

 • Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

  Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao truyền tốt nhất.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

 • Đừng đi tu để hưởng thụ

  Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn khiết ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 840
Tất cả: 57,578,344