Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH

CHÚA VỀ TRỜI

Lc 24,46-53

 

46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." 50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

VỀ TRỜI

Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. (Lc 24,51)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

-VỀ được viết dạng chữ NÔM: 󰡲; 󱪲(C2*->G1*) 𧗱  

Mượn chữ Hán VỆ 榮 (C2 → G1: VỆ 衛 (phòng thủ, cận vệ) → 𧗱 → 󰡲: Trở lại nhà, quay lại chốn cũ.

英𠫾竹𣜾栍𣒣: Anh đi trúc chửa mọc măng. 英󰡲竹㐌高朋𦰟𥯌: Anh về trúc đã cao bằng ngọn tre. (Lý hạng, 4a)

Tương tự C2 → G2: MỄ 米 (gạo) → 󱪲; C2: VỆ 衛 → 𧗱 

時󰀎呌噲急麻蒙󱪲: Thời ấy [bấy giờ] kêu gọi kíp mà mong về. (Phật thuyết, 37b)

段 啫㝵麻𧗱: Đoạn [rồi] giã Người mà về, 共啫恩各柴: cũng giã ơn các thầy. (Bà Thánh, 4a)

Chữ Nôm phần lớn hình thành nhờ mượn âm hơn là đây

-TRỜI được viết dạng chữ NÔM: 𡗶; 𫯝(E1*); 𫶸 (D2); 󱞿(F1)

Chữ TRỜI 𡗶; 𫯝 được ghép (E1) THIÊN (天 bầu trời) +上 THƯỢNG (trên). Tương tự D2: BA 巴 (mong chờ)+例 LỆ (quy định, lề lối) [*bl- → tr-]                    F1: THIÊN 天+例 LỆ  Theo tín ngưỡng dân gian, trời là đấng tối cao sáng tạo ra và điều khiển muôn loài.

㐌芒𥙩業𠓨身: Đã mang lấy nghiệp vào thân. 拱停責吝𡗶𧵆𡗶賖: Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. (Truyện Kiều, 68b)

 

(* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

 

VỀ là trở lại nhà, quay lại chốn cũ.

46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

TRỜI là nơi cao, nơi ở của đấng tối cao sáng tạo ra và điều khiển muôn loài.

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Chúa Giêsu về trời là điều tất nhiên vì Người đã từ trờ mà đến. Mà Người là đầu thân thể mỗi chúng ta là chi thể khi kết hợp với Chúa, chúng ta sẽ được theo Chúa về trời.

“THIÊN (bầu trời, ngày, điều không thể thiếu) được ghép bởi hai chữ ĐẠI (to lớn, sơ lược), và NHẤT (một, chuyên, bậc cao). Được hiểu là trên cả những gì là to lớn thì bậc nhất phải là TRỜI, chỉ có một. Chữ THIÊN muốn diễn tả một sự thật THIÊN là điều duy nhất và cần thiết không thể thiếu. THIÊN không chỉ là một nơi chốn nhưng là một trạng thái theo bản Thánh Kinh tiếng Trung (BCC) dùng “tiếp đáo thiên thượng”  (接 到 天 上) và Thánh Kinh tiếng Hylạp avnafe,rw (anaphero) {an-af-er'-o};  Thánh Kinh tiếng Anh (KJV) “carried up into heaven”.

Với quan điểm cá nhân chúng tôi thích dùng “Về Trời” thay vì “Lên Trời”, nên nếu dùng từ Hán Việt, chúng tôi trộm nghĩ dùng “Quy Thiên” hoặc “Quy Nguyên” thì sát hơn và diễn tả gần hơn nghĩa câu tuyên bố của Chúa Giêsu: “Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.” (Ga 4,28)

Chúa Giêsu dạy Thiên Đàng: có nhiều chỗ ở, nơi không còn sự đau khổ và sự chết, được diện kiến thành nhan Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót. Chúng ta chỉ biết về TRỜI theo những gì Chúa Giêsu dạy: đó không chỉ là một nơi chốn nhưng chính là tình trạng mà mỗi chúng ta được hưởng (T-R-O-I) Tình yêu, Rạng ngời, Ổn định trong Yên đẹp. Có Chúa là có tất cả! Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã có lý để thân thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, Con cần Chúa, ở đâu cũng được, ở luyện ngục cũng được miễn là ở đó có Chúa.” (CN 7 PS 2016)

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, những con chiên ngoan hiền, luôn khao khát “ái mộ những sự trên trời” có Chúa Phục Sinh hiển trị.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH

CHÚA VỀ TRỜI

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Yêu mến những sự thuộc về Trời là điều phải ưu tiên nên mọi tín hữu. Chúa Giêsu đã được đưa về trời cùng Chúa Cha là gương mẫu cho những ai luôn tuân giữ và thi hành ý Chúa Cha, Chúa đang từng ngày hướng dẫn nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện.

 

Chúa Giê-su nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống gắn bó cùng Chúa Giêsu là đầu ,và luôn tin tưởng vào Tin Mừng Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa Giê-su nói: Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết ngoan ngoãn lắng nghe và thực thi điều răn Chúa và sống chứng nhân cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

"Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn có được sự bình an đích thực Chúa ban, để bớt bất xứng cho việc đón nhận Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tin tưởng nơi Chúa, để được hưởng kiến thiên đàng ngay tại cuộc sống dương thế hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con luôn được bình an và cảm nhận được hạnh phúc thiên đàng ngay tại cuộc sống dương thế này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Page 1 of 33 (323 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Tôi là loại ki-tô hữu nào?

  Chúng ta có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều dự tính cho cuộc sống, nên chúng ta chẳng còn chỗ để cho Thiên Chúa hoạt động.

 • Làm sao bạn biết là Thiên Chúa tốt lành?

  Một cách mà tôi biết Thiên Chúa tốt lành là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã cho phép tôi hầu hết những năm tuổi đôi mươi để nhìn thấy những sự việc ...

 • Cuộc đời là một công việc bề bộn

  Việc làm, tương giao, tình yêu, dục tính, tình bạn, tuổi già, tất cả đều phức tạp, trần tục, là những công việc bề bộn, lúc nào cũng có ...

 • Tản mạn về ân sủng của bí tích

  Không chỉ bí tích Thánh Thể, cả các bí tích khác cũng dễ làm cho chúng ta dấy lên cảm giác “nghi ngờ” với những hình thức bên ngoài như dầu, ...

 • Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

  Thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su là Trưởng Tử “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” thì làm sao Chúa ...

 • Giữ thăng bằng cho đức tin

  Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ. Và chìa khóa cho sức khỏe là ...

 • Phẩm chất và giá trị của linh mục

  Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây Hồng Y, giám mục, linh mục thường được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh ...

 • Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

  Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao truyền tốt nhất.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

 • Đừng đi tu để hưởng thụ

  Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn khiết ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 684
Tất cả: 57,577,895