Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

Ga 20,19-31

 

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."  22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

THA TỘI

 

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

THA được viết dạng chữ NÔM: (C1);(C2);

Mượn âm THA 他 (tha thứ bỏ qua, không truy cứu); mượn nghĩa chữ Hán XÁ 赦 (Thứ lỗi, bỏ qua không truy cứu)

他𦋦時拱埋𠁀: Tha ra thì cũng may đời. 󰥎𦋦時拱 𦋦𠊛𡮈然: Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.

 

TỘI được viết dạng chữ NÔM:  (A1)

Mượn nguyên chữ TỘI 罪 (Làm điều trái đạo hoặc vi phạm luật pháp).

体事𨔍爫丕  Thấy sự lạ làm vậy,連信麻咹𮥷罪:  liền tin mà ăn năn tội, 嗔召道: xin chịu đạo. (Ông Thánh, 5a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Ban Bình An cho người khác là Tha Thứ bỏ qua, không truy cứu:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."  22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

Chúa đã tha thứ là quên đi tất cả, không truy cứu. Chúa không bắt lỗi hạch tội ai; Chúa chỉ nói lời chúc bình an, đánh tan mọi sợ hãi, mặc cảm tội lỗi ‘chối Thầy’ của các môn đệ.

 

Tha Tội là ban sự Bình An cho người khác

26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Lòng Chúa Xót Thương đích thưc là ở chỗ Tha Thú và ban Bình An cho những người Chúa gặp gỡ. Chúa không trach mắng Tô-ma nhưng củng cố niềm tin cho Ông.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn được sự bình an đích thực Chúa ban để có thể tha thứ và tạo dựng sự bình an và trở thành khí cụ bình an của Chúa để an ủi và chia sẻ với anh chị em mình.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Ơn BÌNH AN là ơn Chúa ban, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, và luôn chia sẻ sự Bình An Phục Sinh của Người qua việc THA TỘI. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện.

 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tạo dựng sự bình an cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết yêu mến và tha thiết thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng cho những anh chị em chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn có được những cảm nhận về sự hiện diện sống động nơi anh chị em mình để dễ dàng nhận ra Chúa, qua “những dấu chỉ thời đại” và yêu mến nâng đỡ anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn được ơn đức tin và làm chứng cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành và tha thứ để mỗi người chúng con được ơn “Bình An và Hiệp Nhất”. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Tấm bánh tình yêu
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A
Page 1 of 42 (412 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 709
Tất cả: 64,496,996