Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

Chúa Nhật 6 TN

Lc 6,17.20-26

 

6,17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. 24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

 

PHÚC và KHỐN

"Phúc cho anh em…” (Lc 6,20)

và “Khốn cho các ngươi…” (Lc 6,25)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

PHÚC được viết dạng chữ NÔM: (A1)

Mượn trọn chữ Hán PHÚC (Điều tốt lành cho người, may mắn, gặp may)= THỊ  (礻 thần đất, thần thánh) + PHÚ (富 giàu có, sung túc): Sự sung túc từ trên ban cho.

福及垠󰅹意命 (Phúc gặp ngần nào ấy mệnh)  爫之都辱損功饒 (Làm chi đua nhọc tốn công nhiều) (Ức Trai, 46a)

 

KHỐN được viết dạng chữ NÔM: (A1)

Mượn trọn chữ Hán KHỐN 困 (Khổ sở, cơ cực, cùng quẫn) = MỘC (木 cây, gỗ) + VI (囗 bao vây, phòng thủ): Cây bị nhốt hỏi sao không khổ; khốn khổ nhất là mất tự do vậy.

欺乃 󱉎主𡗶 扒碎沙准󰀎 (Khi nãy đức Chúa Trời bắt tôi sa chốn ấy) 仍焒慄困𮥷 (những lửa rất khốn nạn) (Ông Thánh, 6a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

PHÚC là sự sung túc từ trên ban cho.

6,17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. 24

PHÚC là ơn từ trên ban cho, con người chỉ có khả năng tích đức lập công chứ không có khả năng tạo Phúc, nếu có là chỉ góp phần để đón nhận Phúc mà thôi. Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng không mạt, dù nghèo nhưng không hèn…Bị “oán ghét, khai trừ, sỉ vả” cũng không vì thế mà sống giả hình, chiều theo sự dữ vì chút lợi chóng qua. PHÚC là sự giàu có đến từ Chúa (thần) đó là sự thật, hãy tìm kiếm loại PHÚC này: PHÚC Nước Trời.

 

Khốn khổ nhất là mất tự do vậy.

"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

 

Cái khổ là hậu quả của những chọn lựa sai lầm, như không biết mình giới hạn, tự giải cứu mình trong khi mình không có khả năng (tự vùng vẫy giữa đầm lầy, càng dẫy dọn càng chìm sâu). Tự cho mình là đúng rồi loại trừ anh chị em mình, thiếu quan tâm đến những khổ đau của tha nhân khi mình gặp may mắn, khi mình gặp khó không ai giúp đỡ là KHỐN vậy. Ông bà nhắc khéo: “được tiếng khen, cái hen không còn” thế mà con cháu cứ lao vào tìm tiếng khen, để mất tự do (luồn cúi), tốn công phí của, và lắm khi đánh đổi bằng cả nhân phẩm. Chúa muốn mỗi Kitô hữu hãy tránh những cái KHỐN do chọn lựa sai lầm vì quá gắn bó với với giá trị chóng qua của trần thế mà lãng quên những thực tại bền vững trên trời.

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA NHẬT 6 Thường Niên

 

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

PHÚC là ơn từ Chúa ban, nó quan trọng mà mỗi tín hữu phải quyết tâm tìm kiến và cầu xin. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết giá trị đích thực của PHÚC mà thiết tha dâng lời câu nguyện.

 

"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống tinh thần “người nghèo của Thiên Chúa” để Chúa ban ơn Phúc là sự giàu có của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết và xác tín Chúa luôn sống bên đời chúng ta, an ủi và nâng đỡ cuộc sống giới hạn của kiếp người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tín thác vào quyền năng của Chúa. Trung thành theo Chúa dù bị người đời chống đối loại trừ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn khiêm tốn thuận theo ý Chúa để luôn đối xử tốt với mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban cho chúng con luôn khiêm tốn cầu xin PHÚC lành đến từ Chúa qua Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Page 1 of 32 (317 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 835
Tất cả: 57,003,605