Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C

Chúa Nhật 4 TN

Lc 4,21-30

 

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?" 23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!" 24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi." 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 

ỨNG NGHIỆM

21 Người bắt đầu nói với họ:

"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

ỨNG được viết dạng chữ NÔM: 應 (A1)

Mượn trọn nghĩa và âm chữ Hán ỨNG 應 với hai nghĩa:

*Đón nhận và đáp lại.

𤽗子文拯應 : Ngươi Tử Văn chẳng ứng, 高𡎢 擬𫢖仍 : cao ngồi nghỉ dửng dưng. (Truyền kỳ, II, Tản Viên, 40b)

*Có hiệu nghiệm, tác động đến.

𣇜𣈜制𡏢淡𠎣  : Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên.  𥃱𠫾率 𧡊應連占包 :

Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao. (Truyện Kiều, 5b)

    NGHIỆM được viết dạng chữ NÔM: 驗 (A1)

Mượn trọn nghĩa và âm chữ Hán NGHIỆM 驗 với nghĩa: Ứng với sự thực, khớp với dự đoán. 恬尼驗典事𡗶 : Điều này nghiệm đến sự trời. 󰅹埃歳戌意𠊛爫𤤰 : Nào ai tuổi Tuất ấy người làm vua. (Thiên Nam, 72b)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

 

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?" 23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!" 24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi." 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 

ĐÁP LẠI, THÍCH HỢP phải là việc làm thường ngày, Chúa Giêsu đã thực hiện và Chúa muốn mỗi Kitô-hữu luôn phải quan tâm. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết ý thức đầy đủ về ơn gọi và trách nhiệm của người Kitô-hữu, để giới thiệu Thiên Chúa Tình Yêu cách hữu hiệu cho anh chị em mình, qua cách sống đạo của mỗi chúng ta, để người ta có thể nói: “Người Công Giáo tốt, đúng như họ nói”.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA NHẬT 4 Thường Niên

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Ứng Nghiệm” là một trong những việc phải làm của mọi tín hữu. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết nhiệt tình ra đi giới thiệu Chúa cho anh chị em mình, và qua đời sống của mỗi chúng ta thể hiện được sự hiện diện của Thiên Chúa Yêu Thương.

1/ Chúa nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết yêu thương mọi người, và luôn ngoan ngoãn không cao ngạo thử thách và thiếu khiên tốn trước sự cao trọng của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 2/ Chúa nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết quan tâm và tôn trọng anh chị em mình, trong chức vụ và công việc của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  3/ Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn trách xa những cách cư xử bạo hành, trong gia đình cũng như trong xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống theo gương Chúa Giêsu, lấy ân báo oán và trách xa kiểu cư xử bạo hành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn yêu thương và tôn trọng anh chị em mình như chính sự hiện diện của Thiên Chúa bằng chính đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (327 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 718
Tất cả: 58,048,903