Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C

Chúa Nhật 3 TN

Lc 1,1-4; 4,14-21

 

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 4.14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:  18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."

 

SAI TÔI

 

18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4,18-19)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

SAI được viết dạng chữ NÔM: 差 (A1)

Mượn trọn nghĩa và âm chữ Hán SAI 差 với ba nghĩa:
*Không đúng, lệch lạc, không giữ như cũ.

油𤷱碑𥒥敢差𡬷鐄 Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng. (Truyện Kiều, 17a)

*Bảo khiến kẻ dưới làm việc gì.

翁𠊙差 𪜯 𫥨 噅 Ông nghè sai lính ra ve. 碎𥛉翁𠊙碎㐌固𡥵 Tôi lạy ông nghè, tôi đã có con. (Lý hạng B, 119b)

*Cây đỗ nhiều quả, sum suê.

𣘃桃蒸嫩妙妙 Cây đào chưng non dẻo dẻo. 固差所𣡚 Có sai thửa trái. (Thi kinh, I, 8b)

TÔI được viết dạng chữ NÔM: 倅 (F2)  碎 (C2)

Mượn hai chữ Hán TỐT/THỐI (倅: Chức quan giúp việc cho quan chính); TOÁI (碎: vụn vặt, nhỏ mọn). Đọc là TÔI.

*Tiếng tự xưng mình.

路 途 遥 遠 賖 吹 Lộ đồ diêu viễn xa xôi. 船 情 渚 没 命 󰠱 之 Thuyền tình chở một mình tôi nặng gì. (Ca trù, 17b)

*Đầy tớ, người hầu hạ chủ nhà.

[詫]之 身分碎隊 Sá chi thân phận tôi đòi. 酉浪昌𤽸圭𠊛󰤃󰠲 Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu. (Truyện Kiều, 17a)

 

Theo nghĩa gốc Hán-Văn thì “SAI  / Được Sai Đi là một trọng trách, là ơn gọi chung cho mọi tín hữu. Muốn hoàn thành được trọng trách này cách tốt đẹp, cần phải luôn ý thức rõ mình là người thực hiện Ý- Chủ (người sai mình đi), yêu mến sứ vụ (ái mộ) là hiểu rõ và làm đúng tôn trọng Thánh Truyền, Thánh Kinh (sử sách)”(CN 3TN 2016). Và theo nghĩa chữ Nôm thì khi một người được sai đi làm một việc gì, khi trung thành thực hiện ý người sai mình đi thì đạt kết quả tốt như cây sai quả; ngược lại, được sai đi mà không khôn ngoan và nhiệt tình thi hành ý người nhờ cậy mình, là sai, và được gọi là đi sai (đi lạc). Xin đừng quên chữ TÔI theo chữ Nôm, Tôi vừa là từ chỉ chính mình, mà Tôi còn có nghĩa là Tôi-tớ chỉ người phục vụ người khác. Điều làm nên cái tôi hiện diện là những khả năng thủ đắc, còn điều làm nên cái tôi hiện hữu lại là khả năng phục vụ hiệu quả bằng những khả năng thủ đắc đó.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

 

NGƯỜI đã SAI TÔI đi công bố cho mọi người biết họ: Được Tha Thứ, Được Thấy Đúng, Được Tự Do, Được Đón Nhận Tin-Mừng.

 

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 4.14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:  18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."

 

Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu nhập thể nhập thế để công bố cho mọi người biết họ: Được Tha Thứ, Được Thấy Đúng, Được Tự Do, Được Đón Nhận Tin-Mừng. Chúa Giêsu luôn ý thức mình là Tôi-Trung của Thiên Chúa, thi hành ý muốn của Thiên Chúa: đem ơn giải thoát dù cho có bị hiểu lầm kết tội là ‘phạm thượng’; Chỉ cho con người thấy đúng sự thật dù bị ngăn cản và bị chống đối; Giúp cho con người sống thật sự tự do, như chữa bệnh tật, phá bỏ những hàng rào luật lệ vô lý cản trở để con người sống gần nhau hơn; Dẫn con người gặp gỡ được Thiên Chúa Cha Giàu Lòng Thương Xót là Tin-Mừng Cứu Độ. ĐƯỢC SAI ĐI là việc làm thường ngày, Chúa Giêsu đã thực hiện và Chúa muốn mỗi Kitô-hữu luôn phải quan tâm. Mỗi Kitô hữu phải có bổn phận thực hiện bốn nét trên nơi chính bản thân mình và trong tương giao với anh chị em mình. Đây cũng chính là những điểm để phân biệt và nhận ra chân tướng của tiên tri giả lợi dụng tôn giáo, nhân danh phục vụ! (Xem 1Ga 4-5) 

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết ý thức đầy đủ về ơn gọi và trách nhiệm của người được sai đi, để giới thiệu Thiên Chúa Tình Yêu cách hữu hiệu cho anh chị em mình.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

LỄ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

 

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

“Được Sai Đi” là một trong những việc làm thể hiện sự thân thiện và cũng là ơn gọi chung của mọi tín hữu. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết nhiệt tình ra đi giới thiệu Chúa cho anh chị em mình.

 

Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết giới thiệu Chúa, và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa qua tình thân bằng hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết quan tâm đến việc truyền giáo và ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua giáo huấn của Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn quan tâm và yêu thương giúp đỡ anh chị em mình, như tạo một cơ hội giải thoát. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

“Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn sống sao để nên dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, và các thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con luôn biết nhiệt tình làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống hằng ngày, qua việc giúp đỡ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống hiến.

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện tìm ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

 • Mười cá tính làm cho một phụ nữ trở nên đặc biệt

  Triết gia Platon còn nói: “Sức mạnh của điều thiện ở trong bản chất của cái đẹp”. Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.

 • 20 danh xưng của Chúa Giêsu

  Vậy tôi xin mời bạn cùng nhìn lại 20 danh xưng mà tôi dựa theo trang Catholic-link.org để đi vào tâm tình cầu nguyện với Chúa Giê-su-su ...

 • Đừng lo lắng cho ngày mai

  Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 922
Tất cả: 54,959,732