Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C

Chúa Nhật 2 TN

Ga 2,1-11

 

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." 4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

 

ĐƯỢC MỜI

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê.

Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.

Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. (Ga 2,1-2)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

    ĐƯỢC được viết dạng chữ NÔM: 得 特

 

Mượn nghĩa chữ Hán ĐẮC 得 (A2, đạt được): Nhận hoặc hưởng điều gì tốt lành. Chim khỏi lồng nên được (đắc) thú 𪀄塊 籠𢧚趣. Cây ngoài chậu mới tươi màu 𣘃外𡊱買鮮牟 (Hồng Đức, 58a)

Mượn âm chữ ĐẶC 特 (A2, giống đực, riêng biệt): Không bị thua thiệt, mất mát. Đi một ngày đàng 𠫾没𣈗塘, học được một sàng khôn 斈 没𬕌坤. (Lý hạng, 4b) . Xin làm dấu câu rút嗔爫𧿫抅捽 cho được mọi sự lành 朱特每事冷.(Bà Thánh, 2a).

Theo cách lấy nghĩa từ chữ Hán đọc trại theo âm Việt, hai chữ Nôm trên cho nghĩa thật tinh tế: cái gì ta nhận, hưởng mà tốt lành mới gọi là được, còn ngược lại thì gọi là bị; được là thêm chứ không mất mát, được nhiều con người sẽ là người hơn!

 

    MỜI được viết dạng chữ NÔM: 𫬱 𠶣 𠶆 𠸼    

Theo phương thức F2: tạo ghép hai bề hình thanh chính phụ:

Mượn âm chữ Hán MẠI 邁 (đi qua, già yếu, hào phóng) và MAI (枚 thân cây, hàm thiếc), cùng hai chữ Nôm MƯỜI (𨑮 và 𨒒 chữ nôm: 10 và 20) ghép với KHẨU 口 (miệng, lời nói): Ngỏ lời muốn đón rước hoặc tiếp đãi người ta. Mụ Hoạn Thư, vãi Giác Duyên 媒宦姐娓𮗓緣  Cũng sai lệnh tiết đem tin rước mời 拱 差令節󰝡信逴𠶆 (Truyện Kiều, 49a). Rước mời ngày tiếp đôi ba 逴𫬱𣈜接堆 𠀧 Bệ từ Nhạc [Nguyễn Nhạc] mới lân la tự tình 陛辞岳買鄰羅叙情 (Đại Nam, 59b).

Mời là dùng lời để bày tỏ tấm lòng với sự thân thiện và kính trọng, “lời chào cao hơn mâm cỗ” là vậy. Ngoài việc dụng thanh (hài-thanh), hẳn tiền nhân cũng có dụng ý (hội-ý) khi chọn ý hào-phóng, bền-chặt và trọn-vẹn để ghép thành chữ Mời. Mời chân thành sẽ được đáp trả cách trọn vẹn.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

MỜI là ngỏ lời muốn đón rước hoặc tiếp đãi người ta.

 

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Cũng là Mời nhưng rất khác nhau: ‘mời lơ’ hay ‘mời thật’. Lời mời-lơ vì không đưa đến điều tốt lành cho người được-mời và gây thua thiệt hơn nhận thêm nên người đời gọi là bị-mời. Lời mời chân thành, nhằm đến nhân phẩm của người được-mời, mong muốn họ hiện diện để chia sẻ và góp phần làm cho sự-kiện được trọn vẹn. Đó đúng nghĩa là được-mời. Vì chân thành mời Đức Mẹ Maria với Chúa Giêsu cùng các môn đệ mà họ được nhiều điều ngoài mong ước. Mời chân thành, mời để được đón rước và tiếp đãi chứ không là vụ lợi. Câu trả lời cho câu hỏi: công việc (đám cưới) thành công chứ? Phải là: Thật vui, mọi người đều nhiệt tình tham dự vui vẻ, không có sự-cố đáng tiến nào. Chứ không là: Vui quá, chi phí xong còn lời… hoặc lỗ …!

 

ĐƯỢC là nhận hoặc hưởng điều gì tốt lành. Không bị thua thiệt, mất mát.

3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." 4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Theo cách lấy nghĩa từ chữ Hán đọc trại theo âm Việt, hai chữ Nôm được đọc là ĐƯỢC trên cho nghĩa thật tinh tế: cái gì ta nhận, hưởng mà tốt lành mới gọi là ĐƯỢC, còn ngược lại thì gọi là BỊ; được là thêm chứ không mất mát, được nhiều con người sẽ là người hơn! Đức Mẹ Maria đã xin Chúa cứu giúp, Mẹ đã ĐƯỢC Chúa đã thực hiện. Gia đình tổ chức đám cưới đã mời Chúa và Mẹ tham dự, họ đã ĐƯỢC Chúa và Mẹ nhận lời mời. Họ ĐƯỢC Chúa và Mẹ hiện diện giữa họ là họ ĐƯỢC tất cả. Công việc của họ cũng trở thành là của chính Chúa và Mẹ. Mỗi Kitô-hữu chúng ta có muốn ĐƯỢC Chúa và Mẹ, bằng cách chân thành MỜI Chúa và Mẹ vào cuộc đời của mỗi chúng ta không! 

 

Xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng ta luôn biết sống hiếu khách và khi được mời thì luôn nhìn ra những nhu cầu chính đáng nơi anh chị em mình để yêu thương và giúp đỡ.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

LỄ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

 

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

HIẾU KHÁCH là một trong những cách thể hiện sự thân thiện và cũng là tâm tình sống trong tuần lễ mới này. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết nhận ra và tôn trọng Chúa nơi anh chị em mình.

 

 “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết mời Chúa, vào cuộc đời mình. Như dâng lễ sốt sắng, giữ giờ kinh tối đều đặn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: ‘Họ hết rượu rồi’”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết quan tâm đến những nhu cầu chính đáng của anh chị em mình, nếu chưa giúp được thì ít là cầu xin cùng Lòng Chúa Xót Thương cho họ như Mẹ Maria xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 “Thân mẫu Người nói với gia nhân: ‘Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo’.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết tìm hiểu thực thi ý Chúa như Mẹ Maria đã nhắc nhở. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ’. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết tín thác vào tình yêu của Chúa, vì Chúa làm tốt hơn ngàn lần điều ta mong muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn biết sống hiếu khách và khi được mời thì luôn nhìn ra những nhu cầu chính đáng nơi anh chị em mình để yêu thương và giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống hiến.

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện tìm ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

 • Mười cá tính làm cho một phụ nữ trở nên đặc biệt

  Triết gia Platon còn nói: “Sức mạnh của điều thiện ở trong bản chất của cái đẹp”. Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.

 • 20 danh xưng của Chúa Giêsu

  Vậy tôi xin mời bạn cùng nhìn lại 20 danh xưng mà tôi dựa theo trang Catholic-link.org để đi vào tâm tình cầu nguyện với Chúa Giê-su-su ...

 • Đừng lo lắng cho ngày mai

  Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 737
Tất cả: 54,959,319