Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật III MV C

Lc 3, 10-18

 

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình." 15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

 

BẰNG LÒNG

 

Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?"

Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta,

hãy bằng lòng (an phận) với số lương của mình." (Lc 3,14)

 

 

Tâm Giao:

Một câu hỏi thường được đặt ra cho người học chữ-nôm: Cấu tạo chữ-nôm phức tạp hơn cả chữ-hán, làm thế nào để dễ nhớ và chiết-tự đúng? Dựa theo Lục-Thư là bốn cách tạo chữ và hai cách sử dụng chữ Hán. Bốn cách tạo chữ là Tượng Hình (象形), Chỉ Sự (指事), Hội Ý (會意)Hình Thanh (形聲 chiếm 80% hán-tự) cùng với hai cách sử dụng là Chuyển Chú (轉注) và  Giả Tá (假借): được gọi là Lục Thư (六書). (https://vi.wikipedia.org/wiki/Chữ Hán). Thì theo sách “Khái luận văn tự học Chữ Nôm” (Nguyễn Quang Hồng, Nxb Giáo dục, 2008) chúng tôi xin ghi lại đây 13 cách tạo chữ-nôm mà cha ông chúng ta đã tài tình tạo ghép:

A1: Mượn trọn chữ Hán lấy nghĩa lấy âm TÀI (); A2: Mượn chữ Hán lấy nghĩa đọc trại âm VỤ (务) thành MÙA theo nghĩa; B: Mượn chữ Hán lấy nghĩa đọc theo âm thuần Việt ĐỘT (凸) thành LỒI; C1: Mượn chữ Hán lấy âm MỘT (没) thành MỘT với nghĩa Việt; C2: Mượn chữ Hán lấy âm đọc trại âm NHIÊU (饒) thành NHAU; D1: Tạo ghép một bề hội-âm đẳng lập LẦN (𡫫) = LẬN (吝) + DẦN (寅); D2: Tạo ghép một bề hội-âm chính phụ TRỞ (𫶷 trở lại) = LỮ (呂) + BA (巴); E1: Tạo ghép một bề hội-ý đẳng lập TRỜI (𡗶) = THIÊN (天) + THƯỢNG (天);  E2: Tạo ghép một bề hội-ý chính phụ TRO (烣) = HỎA (火) + KHÔI (灰);  F1: Tạo ghép hai bề hình-thanh đẳng lập TRĂM (𤾓) = BÁCH (百) + LÂM (林); F2: Tạo ghép hai bề hình-thanh chính phụ GHÉT (恄) = TÂM (忄) + CÁT (吉); G1: Tạo đơn lấy âm NÀO (芇) + THẢO (艹) + CÂN (巾); G2: Tạo đơn lấy nghĩa ĐĨ (𡚦) = NỮ (女) + CHỦ (丶). Chúng ta sẽ dùng 13 quy ước này cho giản-tiện trong Chiết-Tự-Nôm khi nói đến cách cấu tạo.

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

*BẰNG được viết dạng chữ NÔM:  平  評 󱧩

Mượn âm chữ Hán BÌNH 平 (bằng phẳng, bằng yên) đọc trại âm thành BẰNG để ghép với các chữ: NGÔN 言 (lời nói), BÀNG 滂 (giàn giụa, chan hòa) (F1). Bằng chính là tình trạng an bình không xao động, khi một người sống trong tình trạng đó hẳn rất hài lòng và không thể không nói ra. Một khi đã cảm được sự an bình không thể không tỏ lộ ra.

Bằng là một tình trạng bình an nhất, làm cho con người sống đúng là người hơn, không khó chịu ray rứt.

*LÒNG được viết dạng chữ NÔM: 𢙱  𢚸 𪫵          

Mượn âm chữ Hán LỘNG 弄 (mân mê, cầm chơi, ngắm nghía) đọc trại âm thành LÒNG để ghép với chữ: TÂM 忄=心 (tim, tấm lòng) ở ba vị trí (F1).

Lòng chính là tâm trí, ý chí, tình cảm, là con tim có cảm nhận chứ không chỉ là khối thịt vô tri.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

BẰNG là một tình trạng bình an nhất, làm cho con người sống đúng là người hơn, không khó chịu ray rứt.

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."

Muốn có được tình trạng bình an, Thánh Gioan Tiền Hô dạy chúng ta phải biết nghĩ đến người khác, hết mình nhưng không chết mìnhAi có hai áo, thì chia cho người không cóchia sẻ chứ không là biến mình thành gánh nặng cho người khác. Muốn có được tình trạng bình an, cần phải có sự công bằng đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định”. Muốn có được tình trạng bình an, phải “an phận (bằng lòng) với số lương của mình.” Khi biết chấp nhận mọi sự chính đáng trong trật tự thì con người được bình an.

 

LÒNG chính là tâm trí, ý chí, tình cảm, là con tim có cảm nhận chứ không chỉ là khối thịt vô tri.

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Là con người trong kiếp nhân gian, ai cũng hướng về Chân-Thiện-Mỹ; đó chính là LÒNG “trông ngóng” và ‘tự hỏi”. Lòng dân chúng thời Thánh Gioan thì mong chờ Đấng Mê-si-a. Lòng Thánh Gioan thì khao khát giới thiệu Đấng Mê-si-a cho dân chúng, lo giúp cho dân chúng đón nhận được ơn cứu độ. Vì lòng nhiệt thành, Thánh Gioan tôn trọng sự thật: Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người; Thánh nhân dùng cách thế mạnh mẽ là khả năng Chúa ban để răn dạy: “Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”  

 

BẰNG-LÒNG là tinh thần sống của Tuần Thứ Ba Mùa Vọng, chúng ta cùng giúp nhau sống đạo trong tình trạng bình an, mở lòng để đón nhận sự trợ giúp của anh chị em, để đón nhận được ơn cứu độ.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

NB: Trong bài có sử dụng Font-Chữ-Nôm, nếu máy quý vị chưa có hãy tải theo đường dẫn này: http://www.nomfoundation.org/nom-tools/Nom-Font?uiLang=en

 

Chúa Nhật III MVC

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Chúa Nhật Thứ Ba này, Chúa muốn chúng ta sống bác ái, quan tâm giúp đỡ anh chị em đang gặp thiếu thốn, mà cụ thể về nhu cầu vật chất. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho chúng ta được biết Bằng-Lòng, để yêu thương giúp đỡ anh chị em mình, như Chúa đã yêu thương và ban cho chúng ta.

 

Đám đông hỏi ông Gioan rằng: Chúng tôi phải làm gì đây? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Hội Thánh luôn được ơn trung thành, vì đang từng ngày phải truyền dạy và sống những lời dạy của Tin Mừng; nhưng đôi khi bị những trào lưu thế tục chống đối vì không chiều theo ý muốn của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

"Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần của Hội Thánh luôn biết sống lòng thương xót như Chúa đã xót thương chúng ta, cụ thể là quan tâm chia sẻ những nhu cầu cần thiết với anh chị em bất hạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi Kitô hữu, qua cách sống yêu thương chia sẻ hằng ngày, phản ánh được tình yêu Thiên Chúa để mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Giáo xứ chúng ta trở nên cộng đoàn truyền giáo sống động nhiệt thành qua việc bác ái, quan tâm bảo vệ môi trường. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Xin thương ban ơn giúp chúng con biết BẰNG-LÒNG là sống tinh thần của tuần Thứ Ba Mùa Vọng, chúng con cùng giúp nhau sống đạo trong tình trạng bình an, mở lòng để đón nhận sự trợ giúp của anh chị em, để đón nhận được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (323 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Đời tu và hạnh phúc

  Là con người, từ cổ chí kim, từ Đông chí Tây..., đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, ai ai cũng đều mong muốn mình được hạnh phúc hoặc sờ chạm ...

 • Tôi là loại ki-tô hữu nào?

  Chúng ta có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều dự tính cho cuộc sống, nên chúng ta chẳng còn chỗ để cho Thiên Chúa hoạt động.

 • Làm sao bạn biết là Thiên Chúa tốt lành?

  Một cách mà tôi biết Thiên Chúa tốt lành là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã cho phép tôi hầu hết những năm tuổi đôi mươi để nhìn thấy những ...

 • Cuộc đời là một công việc bề bộn

  Việc làm, tương giao, tình yêu, dục tính, tình bạn, tuổi già, tất cả đều phức tạp, trần tục, là những công việc bề bộn, lúc nào cũng có một phần ...

 • Tản mạn về ân sủng của bí tích

  Không chỉ bí tích Thánh Thể, cả các bí tích khác cũng dễ làm cho chúng ta dấy lên cảm giác “nghi ngờ” với những hình thức bên ngoài như ...

 • Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

  Thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su là Trưởng Tử “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” thì làm sao Chúa Cha ...

 • Giữ thăng bằng cho đức tin

  Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ. Và chìa khóa cho sức khỏe ...

 • Phẩm chất và giá trị của linh mục

  Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây Hồng Y, giám mục, linh mục thường được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh như ...

 • Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

  Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao truyền tốt nhất.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 954
Tất cả: 57,595,546