Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

 Chúa Nhật II MVC

Lc 3, 1-6

 

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

SAN PHẲNG

Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi,

phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay,

đường lồi lõm, phải san cho phẳng. (Lc 3,5)

 

 

Tâm Giao:

Theo phân đông các học giả nghiên cứu Chữ-Nôm (喃 nôm= 口khẩu + 南 nam) cho rằng: “Nếu âm Hán Việt có từ thời Đường, Tống thì chữ Nôm không thể ra đời trước khi cố định cách đọc Hán Việt (nếu xét chữ Nôm với tư cách hệ thống văn tự) và chỉ có thể ra đời sau khoảng thế kỷ thứ 10 khi người Việt thoát khỏi nghìn năm Bắc thuộc với chiến thắng của Ngô Quyền vào năm 938.” Nhưng theo vài học giả khác, có thể Chữ-Nôm còn ra đời sớm hơn, ngay từ đầu công-nguyên “những "chữ Nôm" đầu tiên xuất hiện vì nhu cầu ghi địa danh, tên người hoặc những khái niệm không có trong Hán văn. Theo Phạm Huy Hổ trong "Việt Nam ta biết chữ Hán từ đời nào?" thì cho rằng chữ Nôm có từ thời Hùng Vương. Văn Đa cư sĩ Nguyễn Văn San lại cho rằng chữ Nôm có từ thời Sĩ Nhiếp cuối đời Đông Hán thế kỷ thứ 2Nguyễn Văn Tố dựa vào hai chữ "bố cái" trong danh xưng "Bố Cái đại vương" do nhân dân Việt Nam suy tôn Phùng Hưng mà cho rằng chữ Nôm có từ thời Phùng Hưng thế kỷ thứ 8. Ý kiến khác lại dựa vào chữ "cồ" trong quốc hiệu "Đại Cồ Việt" (大瞿越) để cho rằng chữ Nôm có từ thời Đinh Tiên Hoàng”. (https://vi.wikipedia.org/wiki/chữ nôm);

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

SAN được viết dạng chữ NÔM:       

   Mượn nghĩa SẢN đọc trại thành SAN, mà SẢN 鏟 (cái xẻng, leng, san, xúc) = SẢN 產 (sinh, tạo ra, của cải, nhà đất) + 釒 KIM (vàng, kim loại).

Mượn nghĩa KHAN/CAN đọc trại thành SAN, mà KHAN/CAN 刊 (chặt, sửa chữa) = CAN 干 (phạm, cầu, giữ) + ĐAO 刂(cái rìu, chặt, đẽo).

Tiền-Nhân-Dân-Việt ta đã thật khéo léo khi mượn nghĩa của các từ Hán đọc trại âm thành chữ Nôm: Để san, xúc (sản 鏟) đất đá thì rất cần đến leng, xẻng; đây là dụng cụ đựơc làm ra (sản 產) từ kim loại (kim釒) cứng chắc hơn đất đá. Muốn chặt đẽo (can 刊) cây cối để tạo mặt phẳng thì cầm lắm đến cái rìu, con dao cũng được làm bằng sát thép…

SAN là hành động, là công việc khá vất vả đòi hỏi cần phải có dụng cụ sắc như rìu cứng như kim loại để chặt để xúc những thứ gồ ghề cản trở.

PHẲNG được viết dạng chữ NÔM: 仿  彷  𢆕     𪪇

   Mượn âm chữ Hán PHƯƠNG 方 và PHẢN 反 đọc trại âm thành PHẲNG để ghép với các chữ: NHÂN亻(người đứng);  XÍCH 彳 (bước chân trái, bước ngắn); BÌNH 平 (bằng phẳng, bình thường).

Xem xét cách tạo chữ Nôm, mỗi người con cháu Dân-Việt hôm nay phải thán phục khả năng tưởng tựơng đầy sáng tạo của Tiền-Nhân. Trong Phẳng (仿) chứa đựng ý ngay thẳng, song song (phương方) mà muốn đạt được điều ấy phải có con người đứng ra (nhân亻)tác động vào. Tương tự,  muốn đạt được sự phẳng phải kiên nhẫn làm từng bước, bước ngắn (xích 彳) nhưng mà chắc. Còn trong chữ Phẳng (𢆕) chứa sẵn ý bằng (bình 平) phẳng và đọc trại âm của từ Phản (反 trái, ngược; nghĩ xét)

Chữ PHẲNG theo phép hội-ý: BÌNH 平 (bằng phẳng, bình thường) + BÀNG, BẠNG 旁 (bên cạnh, rộng khắp) = 𪪇 mà chung quanh bằng nhau trên một diện rộng chính là bằng phẳng, không còn chỗ gồ ghề lồi lõm.

PHẲNG chính là không còn chỗ lồi lõm trở ngại để người ta không bị vấp ngã, không còn ngại ngùng khi đến với nhau, làm được điều này đòi hỏi phải kiên nhẫn và suy xét.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

SAN là hành động, là công việc khá vất vả rất cần có dụng cụ sắc như rìu cứng như kim loại để chặt để xúc những thứ gồ ghề cản trở.

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,

Chúng ta có thể hiểu việc san-xúc ở đây chính là “tỏ lòng sám hối”. Nói sám-hối thì rất dễ, nhưng để thực hiện nó thì phải thật cương quyết và cũng phải có phương pháp, mới có thể san-xúc được những gồ ghề, tội lỗi. Nếu để san-ủi một gò đất trước đây phải dùng leng-xẻng cùng sức con người, thì ngày nay tiến bộ hơn có những máy-cạp, máy-ủi thay thế; nhưng thành quả tốt hay không tùy thuộc vào khả năng của người điều khiển. Việc sám-hối ngày nay cũng vậy, với nhiều phương tiện thuận lợi cho con người thực hiện việc sám-hối như đi hành hương, thăm viếng những người nghèo khổ, chia sẻ cùng anh chị em bất hạnh…nhằm xóa bỏ những khoảng cách, rào cản giữa con người với nhau, thế nhưng đôi khi chính những phương tiện tốt đó bị con người lạm dụng; vì ích kỷ làm cho khoảng cách xa hơn, rào cản kiên cố hơn.

PHẲNG chính là không còn chỗ lồi lõm trở ngại để người ta không bị vấp ngã, không còn ngại ngùng khi đến với nhau, làm được điều này đòi hỏi phải kiên nhẫn và suy xét.

 

4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

Rất cần con đường phẳng để Chúa đến được với ta và ta đến được với Chúa cùng đến được với tha nhân. Muốn san-lấp những thung lũng, núi đồi để có được mặt phẳng cần lắm sự kiên nhẫn và suy xét. Kinh nghiệm cho thấy, để loại bỏ bất kỳ một thói quen, tật xấu nào đều gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi phải kiên nhẫn.

 

San-Phẳng là hành động tích cực sống của tuần Thứ Hai Mùa Vọng, chúng ta cùng giúp nhau “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” để Chúa đến được với ta và ta đến được với Chúa cùng đến được với anh chị em mình.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

        

Chúa Nhật II MVC

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Bước vào Chúa nhật thứ hai trong tâm tình SAN-PHẲNG sống tích cực điều chỉnh con đường trong tâm hồn để đón Chúa, chúng ta cùng tha thiết xin ơn biến đổi và chân thành dâng lời cầu nguyện.

 

Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, để chu toàn sứ vục Chúa trao, là giới thiệu Ơn Cứu Độ và tình Thương Xót của Chúa cho mọi người chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh trở nên tiếng hô mời gọi, trở nên một lời cảnh tỉnh con người thời đại sống sự thật qua đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu biết dùng đời sống thánh thiện hằng ngày như: sống thân ái với mọi người trong quan tâm, thành tâm và bác  ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Giáo xứ chúng ta biết sống yêu thương hiệp nhất, để nên dấu chỉ cho anh chị em xung quanh nhận ra, ơn cứu độ của Chúa hiện hữu thật sống động nơi này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Xin thương giúp chúng con cùng giúp nhau “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”, để Chúa đến được với con và con đến được với Chúa cùng đến được với anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (323 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Đời tu và hạnh phúc

  Là con người, từ cổ chí kim, từ Đông chí Tây..., đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, ai ai cũng đều mong muốn mình được hạnh phúc hoặc sờ chạm ...

 • Tôi là loại ki-tô hữu nào?

  Chúng ta có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều dự tính cho cuộc sống, nên chúng ta chẳng còn chỗ để cho Thiên Chúa hoạt động.

 • Làm sao bạn biết là Thiên Chúa tốt lành?

  Một cách mà tôi biết Thiên Chúa tốt lành là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã cho phép tôi hầu hết những năm tuổi đôi mươi để nhìn thấy những ...

 • Cuộc đời là một công việc bề bộn

  Việc làm, tương giao, tình yêu, dục tính, tình bạn, tuổi già, tất cả đều phức tạp, trần tục, là những công việc bề bộn, lúc nào cũng có một phần ...

 • Tản mạn về ân sủng của bí tích

  Không chỉ bí tích Thánh Thể, cả các bí tích khác cũng dễ làm cho chúng ta dấy lên cảm giác “nghi ngờ” với những hình thức bên ngoài như ...

 • Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

  Thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su là Trưởng Tử “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” thì làm sao Chúa Cha ...

 • Giữ thăng bằng cho đức tin

  Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ. Và chìa khóa cho sức khỏe ...

 • Phẩm chất và giá trị của linh mục

  Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây Hồng Y, giám mục, linh mục thường được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh như ...

 • Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

  Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao truyền tốt nhất.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1029
Tất cả: 57,594,756