Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B

CHỈ CÓ CHÚA CHA BIẾT MÀ THÔI.

Mc 13,24-32

 

13,24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. 26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. 28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

 

Chiết tự CHÍCHvà Gợi ý

 

CHÍCH là độc nhất, chỉ là.

Chỉ chim đuôi ngắn chẳng ra ngoài gì.

 

CHÍCH(chỉ, đơn độc) được ghép bởi hai chữ CHUY(chim đuôi ngắn)và HỰU(thêm, lần nữa). Được hiểu là một chuyện gì đó chỉ lưu truyền trong một loài chim đuôi ngắn, nếu có thêm lần nữa thì cũng chỉ loài chim ngắn biết, nói nên sự độc nhất bí mật, chỉ trong phạm vi một.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Tính) Một mình, cô độc. ◎Như: hình đan ảnh chích  hình đơn bóng lẻ. ◇Cao Bá Quát : Chích mã thiên san nguyệt  (Bảo Xuyên ông ) Ngựa lẻ loi (vượt) nghìn núi dưới trăng.
◼ (Tính) Lẻ (số). ◎Như: chích nhật 
 ngày lẻ. § Ghi chú: song nhật 
 ngày chẵn.

◼ (Tính) Riêng biệt, độc đặc, đặc thù. ◎Như: độc cụ chích nhãn  có nhãn quan hoặc kiến giải đặc thù, riêng biệt.

◼ (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị dùng cho cầm thú. ◎Như: nhất chích kê  một con gà, lưỡng chích thố tử  hai con thỏ. (2) Đơn vị số kiện, vật thể. ◎Như: nhất chích tương tử  một cái rương, lưỡng chích nhĩ hoàn  đôi bông tai.

 

Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:

 

Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa truyền dạy.

13,24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. 28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.

Ngày tận thế là có thật, các tôn giáo lớn đều tin vậy. Thái độ khôn ngoan cần có chính là hãy vui sống giây phút hiện tại và chu toàn bổn phận từng giây phút. Hãy sống tinh thần của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận: “Chấm này nối tiếp chấm kia,

ngàn vạn chấm thành một đường dài.

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.

Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.” (Đường Hy Vọng số 978).

Cần khôn ngoan để nhận ra “dấu chỉ thời đại” nhưng không hoảng sợ trước những dấu chỉ thất thường. Cần sống chân thành và tín thác vào Chúa, để có thể “khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28).

 

Ngày tận thế là có thật mà chỉ một mình Chúa biết, nên hãy sống tốt bổn phận đừng nghe tin đồn thổi mà sợ hãi.

 

26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

 

Ai biết ngày tận thế xảy ra chính xác vào ngày giờ nào? Thưa câu trả lời đã được chính Chúa Giêsu khẳng định: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” Trong lịch sử đã có rất nhiều lần dự đoán “hụt” (*) vì con người tự cho mình có cái thượng trí của Thiên Chúa.

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn nhận biết sự thật về ngày tận thế để luôn tỉnh thức sống chu toàn bổn phận.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

(*)(http://topplus.vn/tin-tuc/top-10/top-10-nhung-lan-du-doan-hut-ve-ngay-tan-the-trong-lich-su)

 

 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mươi BaThường Niên hôm nay là: “CHỈ CÓ CÁCH TỐT NHẤT LÀ CHU TOÀN BỔN PHẬN ĐỂ ĐÓN NGÀY TẬN THẾ”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônxác tín có ngày tận thế để luôn sống trong tinh thần chuẩn bị bằng chu toàn bổn phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtsống chu toàn bổn phận để được vào sống những người được Chúa tuyển chọn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào Lời Chúa để được sống bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa Giêsu dạy: Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tín thác vào Chúa mà lo chu toàn bổn phận, để không hoảng sợ trước những tin đồn về Tận-Thế từ loài người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn nhận biết sự thật về ngày tận thế để luôn tỉnh thức sống chu toàn bổn phận.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Page 1 of 29 (286 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • "Lúc đó, tôi nghĩ gì?"

  Nằm đó, đối diện với nền sân khấu, tôi thấy mình gần “mặt đất” hơn bao giờ hết. Tôi tự nhắc nhở mình về điều mà mình sắp lãnh nhận. Tôi ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: BẰNG là một tình trạng bình an nhất, làm cho con người sống đúng là người hơn, không khó chịu ray rứt.

 • Viết cho Mùa Hy Vọng

  Tôi luôn tin vào sức bật của mỗi con người, chỉ cần đánh bật niềm tin ấy, ý chí ấy, nghị lực ấy và họ – sẽ có khả năng tự đứng lên bằng ...

 • Vượt trên chỉ trích và oán giận – Lời mời gọi cảm thông sâu sắc hơn

  Vượt lên cơn giận và căm phẫn, vượt lên sự chỉ trích chính đáng trước những gì là bất lương và bất công, chính là một sự cảm thông sâu sắc hơn.

 • Đón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles de Foucauld + GB. Bùi Tuần

  Anh Charles luôn mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, có thêu trái tim Chúa Giêsu trước ngực. Anh luôn ở lại trong trái tim Chúa Giêsu với ...

 • Hãy tin vào ông già Noel

  Mong chúng ta không bao giờ quá già, quá cầu kỳ, quá người lớn, quá mất trinh nguyên để không còn nhìn được “cánh cửa của căn phòng trẻ con.”

 • Đừng giết ông già Noel quá sớm

  Phá vỡ các cấm kỵ, giết chết tính thơ ngây, dù nó ngây ngô như thế nào, thì đem được gì thêm cho tâm hồn? Rất nguy hiểm nếu cho ông già ...

 • Người trẻ và cha xứ

  Chúng ta chỉ có một Cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Nếu trong Hội Thánh có những mục tử, hoặc những người chưa tốt, thì không vì ...

 • Cái mác tu sĩ

  Từ khi tôi thấy lòng mình khao khát dâng đời mình cho Chúa, dường như tôi chưa mảy may nghĩ rằng mình sẽ làm gì vĩ đại sau này và tôi cũng ...

 • MẤT GỐC

  Cảm nghiệm cái gì cũng chóng qua có thể làm chúng ta đau lòng, nhưng nó cũng là động lực để cho chúng ta tìm kiếm sâu hơn bên trong tất cả những ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 407
Tất cả: 53,814,439