Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B

THUỘC VỀ

Mc 10,2-16

 

10,2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" 4 Họ trả lời "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." 5 Đức Giê-su nói với họ "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của (thuộc về) những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

 

Chiết tự CHÚC và Gợi ý

 

CHÚC là liền nối, thuộc về.

Con ngài cùng nước sát kề xác thây.

 

CHÚC (nối, thuộc về) được ghép bởi ba chữ THI (xác, thây ma), THỦY (nước) và THỤC (con ngài, Tứ xuyên). Theo phép hội-ý thì được hiểu là một ổ kém không thể thiếu con ngài, nước và cái xác lột của con ngài. Theo phép hài-thanh Chúc trùng âm Thục, và ý là: một thân thể luôn cần phải có nước, hay nói cách khác nước thuộc về thân xác, nó nói lên một sự liên hệ mật thiết, thuộc về không thể thiếu được.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Liền, nối. ◎Như: quan cái tương chúc  dù mũ cùng liền nối.

◼ (Động) Phó thác, dặn người làm giúp sự gì. § Tục dùng như chữ chúc . ◇Tô Tuân : Thiên hạ hữu đại sự, công khả chúc  (Trương Ích Châu họa tượng kí ) Thiên hạ có việc quan trọng, giao phó cho ông được.

◼ (Động) Đầy đủ. ◎Như: chúc yếm  thỏa thích lòng muốn.

◼ (Động) Bám dính. ◎Như: phụ chúc  phụ thuộc vào khoa nào.

◼ (Động) Chuyên chú vào cái gì. ◎Như: chúc ý  chú ý, chúc mục  chú mục.

◼ (Động) Tổn tuất (thương giúp).

◼ Một âm là thuộc. (Động) Thuộc về một dòng. ◎Như: thân thuộc  kẻ thân thuộc, liêu thuộc  kẻ làm việc cùng một tòa.

◼ (Động) Chắp vá. ◎Như: thuộc văn  chắp nối văn tự.

◼ (Động) Vừa gặp. ◎Như: hạ thần bất hạnh, thuộc đương nhung hàng  kẻ hạ thần chẳng may, vừa phải ra hàng trận. § Tục quen viết là .

◼ (Danh) Loài, lũ, bực. ◎Như: nhược thuộc  lũ ấy.

◼ Lại một âm là chú. (Động) Rót ra.

 

Gợi ý THUỘC VỀ từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy thuộc về Nước Thiên Chúa như sự chung thủy, gắn bó không dễ tách rời trong tình yêu vợ chồng.

 

10,2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" 4 Họ trả lời "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." 5 Đức Giê-su nói với họ "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Vợ Chồng là thuộc về nhau, hướng về nhau và gắn bó lấy nhau. Đó chính là ý của Thiên Chúa “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Đã là vợ chồng thì không thể tách rời; chỉ có sự “ly dị” khi hai người nam nữ đã là vợ chồng nhưng không còn nhận nhau là vợ là chồng nữa, họ tự cắt bỏ sự gắn bó coi nhau là kẻ thù cần phải tiêu diệt, loại trừ bằng mọi giá. Bản chất của tình yêu đích thực là thuộc về, là ở cùng; không được thuộc về là hụt hẫng bất an, không dược ở cùng thì dù sống cũng như đã chết. Nên không lạ gì có những chàng tria cô gái không yêu được nhau họ đã tự tử, đúng như người đời hay nói ‘tình yêu mạnh hơn sự chết’. Qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu về sự thuộc về trong hôn nhân, chúng ta cần ý thức hơn để luôn bảo dưỡng sự yêu thương và tôn trọng trong đời sống vợ chồng để không đánh mất sự gắn bó, thuộc về nhau. Đồng thời mỗi Kitô-hữu cũng phát huy sự gắn bó và thuộc về Nước Thiên Chúa như yêu thương và tôn trọng trong một tình yêu đích thực.

 

Hãy thuộc về Nước Thiên Chúa như sự đơn sơ tín thác của trẻ thơ dựa vào cha mẹ

 

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của (thuộc về) những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Xin đề nghị chọn nghĩa của hai từ sau để chúng ta có thể dễ hiểu hơn nghĩa tính đơn sơ tín thác nơi ‘trẻ em’ mà Chúa Giêsu muốn nói đến và lấy làm gương mẫu cho ‘công dân Nước Trời’. PAIDION (tiếng Hylạp) có nghĩa một trẻ-nhỏ: A young child (trẻ từ 4 đến 12 tuổi) (tiếng Anh) và hài-đồng (trẻ mới sanh đến chưa tròn 12 tháng tuổi): Infants (tiếng Anh) và PROSPHERO (tiếng Hylạp) có nghĩa đưa đến: To bring to (tiếng Anh) và dẫn đến: Lead to (tiếng Anh); chúng ta nên chọn kiểu nói: 13 Người ta đưa hài đồng đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng... sẽ ổn hơn vì chỉ có trẻ đang còn bế ngửa mới thật sự phó thác và đơn sơ, hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ và phải được người lớn đưa đến chứ không thể bước đến với sự hướng dẫn (dắt) của người khác, mà trẻ từ 4 đến 12 tuổi đã cứng đầu cứng cổ biết làm theo ý riêng rồi. Loại trẻ (từ 4 đến 12 tuổi) phải dùng trong đoạn Tin Mừng (Lc 7, 31-35): Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than”… Mỗi Kitô-hữu được mời gọi hãy sống tín thác vào Chúa như bé hài đồng chứ không như đứa bé tà lanh cứng cổ. Hãy biết mình không biết để thuộc về Chúa là tất cả.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống thủy chung và tâm hồn đơn sơ phó thác để xứng đáng thuộc về Nước Thiên Chúa như ý Chúa muốn.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Mười Bảy Thường Niên hôm nay là: “HÃY CHUNG THỦY TRONG ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG VÀ PHẢI ĐÓN NHẬN NƯỚC CHÚA VỚI TÂM HỒN TRẺ THƠ”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tìm thực hiện  ý Chúa chứ không thử Chúa, và tìm thỏa mãn ý của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su nói với họ "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ…Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết quan tâm tôn trọng nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc như ý Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về (là của) những ai giống như chúng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn yêu thương vào tạo mọi điều kiến tốt, cho trẻ em được học hiểu và đón nhận những ơn lành Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Thầy bảo thật anh em Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tâm tình đơn sơ phó thác như trẻ thơ để đón nhận được hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết sống thủy chung và tâm hồn đơn sơ phó thác để xứng đáng thuộc về Nước Thiên Chúa như ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Tấm bánh tình yêu
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A
Page 1 of 42 (412 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 729
Tất cả: 64,496,947