Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B

BỊ GIẾT CHẾT

Mc 8,27-35 

 

8,27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" 28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." 29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô." 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

 

Chiết tự SÁTvà Gợi ý

 

SÁT là giết chết, giảm suy.

Hài-thanh, gậy gộc đuổi truy khó còn.

 

  

 

SÁT(giết, làm bại hoại) được ghép bởi hai chữ THÙ(vũ khí dài bằng tre) và SÁT(giết, làm bại hoại). Được hiểu là một khi đã dùng vũ khí dài bằng tre mà truy đuổi thì chỉ từ chết đến tàn phế.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Giết. ◎Như: sát nhân phóng hỏa  giết người đốt lửa, sát trư tể dương  giết heo mổ cừu.

◼ (Động) Chiến đấu, đánh trận. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Sát chí thiên minh, Hùng phương dẫn binh thượng quan  (Đệ ngũ hồi) Đánh nhau đến sáng, (Hoa) Hùng mới kéo quân về.

◼ (Động) Làm bại hoại, làm hư mất. ◎Như: sát phong cảnh  làm hỏng mất cảnh đẹp, làm mất hứng.

◼ (Động) Giảm bớt. ◎Như: sát giá  giảm bớt giá.

◼ (Phó) Hết sức, rất. § Cũng như sát . ◇Nguyễn Du : Não sát thù phương lão sứ thần使 (Quá Thiên Bình ) Làm hết sức não lòng ông sứ thần già ở phương khác đến.

◼ Một âm là sái. (Động) Bớt, giảm.

◼ (Động) Suy, kém. ◎Như: bách hoa sát  trăm hoa tàn lụi.

◼ (Tính) Rất nhỏ. ◎Như: tiều sái  tiếng rè rè, hình dung cái tiếng đã hết hơi không được mạnh mẽ.

◼ (Danh) Sai biệt. ◇Lễ Kí : Thân thân chi sát dã  (Văn Vương thế tử ) Gần gũi người thân nhưng có sự sai biệt.

◼ (Danh) Cái túi đựng xác chết.

◼ Lại một âm nữa là tát. (Tính) Tan, lở tở, tơi tả.

 

Gợi ýGIẾT CHẾT từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết giết chết những ý riêng giới hạn của con người để ý Chúa được phát triển

 

8,27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" 28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." 29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô." 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

Giết chết, loại bỏ một thói quen hoặc một ý riêng là một nỗi đau, nếu thiếu can đảm sẽ không làm nổi. Nhưng mọi chuyện sẽ có thể dễ dàng và có động lực hơn khi nhận ra được những ý riêng đó là vô lý hoặc những thói quen kia là xấu và bất lợi. Dù Tin Mừng không ghi rõ, nhưng qua hành trình theo Chúa của Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy thánh nhân đã chấp nhận lùi lại đàng sau Chúa. Bởi thánh nhân hiểu rằng: thật là vô lý khi học trò mà đòi dạy khôn Thầy! Cũng bởi thánh nhân nhận ra ý của mình không hợp và không tốt theo thánh ý của Thiên Chúa. Để rồi thánh nhân xác tín chỉ theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”(Ga 6,68)

 

Biết giết chết, từ bỏ những cái tầm thường chính là đã tìm được cái cao cả hơn

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng:“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Điểm khác biệt giữa phàm nhân và thánh nhân chính là phàm nhân thì khư khư giữ lấy thứ hạnh phúc tạm thời; ví như kẻ cứ ôm mảnh ván của chiếc tàutrôi nổi trên mặt biển sau khi bị bão táp đánh tan tành, mà không chịu nắm lấy những đầu chiếc dây thả xuống từ chiếc trực thăng cứu hộ. Họ không được sống và mất cơ hội không phải vì không được cứu, nhưng là vì họ không chấp nhận bỏ thứ họ tự cho là hạnh phúc, là an toàn để đánh đổi điều hạnh phúc thật, cái cao cả hơn.Còn thánh nhân đã cảm nhận được sự thật và hạnh phúc thật nên chấp nhận theo đuổi và đánh đổi đến cùng.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết chọn Chúa và trung thành theo Chúa đến cùng.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Thường Niên hôm nay là: “HÃY CHỌN CHÚA VÀ THEO CHÚA ĐẾN CÙNG”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônquan tâm để biết người đời nghĩ Chúa là ai để biết mà giới thiệu Chúa cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô." Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtsống và tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn trung thành chu toàn bổn phận, là vác thập giá đời thường theo Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa là chủ mọi sự, để chúng ta dám sống và chết vì Chúa và vì Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết chọn Chúa và trung thành theo Chúa đến cùng.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Đi tu có thể đổi đời?

  Một thực tế là đi tu đòi hỏi người tu phải đổi đời, nhưng không theo nghĩa trần tục. Những ai cứ muốn đổi đời theo đen, nghĩa là vun vén ...

 • Đấu tranh để lấy chất nuôi dưỡng

  Như Chúa Giêsu đã đấu tranh trong vườn Giếtsêmani, chúng ta cũng phải đấu tranh để tiếp tục bám vào điều gì đó vượt quá bản năng tự nhiên của ...

 • Chúa không gọi những người giỏi nhất

  Chúa cho chúng ta chiếc đèn pha, nhưng không phải chiếc đèn pha lớn trên hải trình của mình, Ngài cho chúng ta chiếc đèn pha… xe đạp!

 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng không ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống ...

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn thương ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn bã cứ ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 929
Tất cả: 55,005,572