Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường niên B

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B

HỌ HẾT SỨC KINH NGẠC

Mc 7,31-37

 

7,31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

 

Chiết tự KINH và Gợi ý

KINH là sợ hãi lồng lên.

Ngựa kia hoảng sợ, kính thiêng nào còn.

 

 

KINH (sợ hãi, ngựa lồng lên) được ghép bởi hai chữ MÃ (ngựa, binh nghiệp) và KÍNH (tôn trọng, kính cẩn). Được hiểu là sự kính cẩn của con ngựa làm gì có khi nó hoảng sợ, khi nó lồng lên. Một sự hoảng loạn, chấn động không còn làm chủ được bản thân.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Lồng lên (ngựa sợ hãi, không điều khiển được nữa). ◎Như: mã kinh liễu  ngựa lồng lên.

◼ (Động) Sợ, hãi. ◎Như: kinh hoảng  hoảng sợ, kinh phạ  sợ hãi. ◇Sử Kí : Chí bái đại tướng, nãi Hàn Tín dã, nhất quân giai kinh  (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Đến khi phong đại tướng, lại là Hàn Tín, các quân đều giật mình kinh ngạc.

◼ (Động) Chấn động, lay động. ◎Như: kinh thiên động địa  rung trời chuyển đất, đả thảo kinh xà  đập cỏ làm cho rắn động, bứt dây động rừng.

◼ (Động) Bị xúc động, nhiễu loạn. ◎Như: kinh nhiễu  quấy rối. ◇Đỗ Phủ: Cảm thì hoa tiễn lệ, Hận biệt điểu kinh tâm  (Xuân vọng ) Thương cảm thời thế, hoa đẫm lệ, Oán hận biệt li, chim xúc động trong lòng.

 

Gợi ý KINH NGẠC từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy kinh ngạc, ngạc nhiên để nhận đúng và đón nhận đúng những gì đang xảy ra

7,31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.

Một người thật sự ngạc nhiên là ngưới đón nhận sự thật như nó là; không có bất kỳ một định kiến hoặc ý tưởng phê bình chủ quan nào xen vào. Thấy hay thì khen, thấy đẹp thì chiêm ngắm… Nhận thấy Đức Giêsu đã chữa lành cho nhiều bệnh nhân thì giờ gặp Chúa “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh” với niềm tin không chút nghi ngờ.

 

 Hãy kinh ngạc, ngạc nhiên để chứng kiến phép lạ và cất lời ngợi khen Thiên Chúa

33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

Ngạc nhiên giúp cho cho con người dễ dàng đón nhận sự thật và những cái hay cái tốt của người khác, bởi họ ở trong tình trạng không còn chủ quan đánh giá theo những hiểu biết giới hạn của mình. Họ hoàn toàn hồn nhiên chứng kiến sự việc xảy ra không bị một vật nào che khuất. Để không thể không thốt lên: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."Phải chăng mỗi chúng ta thiếu sự ngạc nhiên đích thực nên chưa thấy những phép lạ đời thường đang diễn ra từng giây từng phút, phải chăng chúng ta đã dập tắt sự ngạc nhiên quý báu bởi những định kiến và hiểu biết giới hạn chủ quan. Trong thực tế, chúng ta thường chứng kiến những chuyện, ví dụ như: một cô bé hàng xóm hát hay được tán thưởng, mọi người trong khu xóm đều ngạc nhiên tán thưởng, trừ những người không ưu thích cô bé từ trước đó. Rồi số người tán thưởng kể về thành tích của cô bé trong số người tán thưởng sẽ giảm đáng kể khi họ đưa những hiểu biết chủ quan của họ vào: nhà nó đâu phải là gia đình truyền thống ca hát, nó có được học hành gì về nghệ thuật… Tệ hại hơn nữa là khi không biết ngạc nhiên người ta còn dễ bị suy nghĩ tiêu cực hạ giá, khinh thường thành quả của người khác.

 

Xin Chúa ban muôn phúc lành, để mỗi chúng ta luôn biết nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tín thác vào tình yêu thương của Người.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Thường Niên hôm nay là: “HÃY TÍN THÁC VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA, NGƯỜI SẼ GIẢI THOÁT CHO”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu quan tâm của Thiên Chúa mà chạy đến cùng Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết quan tâm và giúp đỡ người khác và cầu nguyện cùng Chúa cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết làm chủ bản thân và vâng nghe lời Chúa dạy; để không vì nhiệt tình thái quá làm hư chương trình lớn của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống yêu thương giúp đỡ người khác, như Chúa luôn quan tâm mưu cầu hạnh phúc cho con người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tín thác vào tình yêu thương của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (327 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Sống căn tính đời tu

  Dường như có một tỷ lệ nghịch trong đời sống con người ngày nay. Khi đời sống vật chất càng tiện nghi đủ đầy thì con người càng xa lánh ...

 • Vì sao giới trẻ Công Giáo ngày nay lơ là với đời sống Đức tin?

  Vừa qua, trên trang web có bài viết nhan đề “Người trẻ còn thiết tha với tôn giáo?”, qua đó tác giả đã đưa ra cái nhìn khái quát về tình hình ...

 • Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C

  Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết ưu tiên cho việc cầu nguyện, để mọi việc chúng ta làm đều đúng và đẹp ý Chúa.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Đâu là những yếu đuối, những cứng lòng của tôi? Đâu là nguyên nhân làm tôi yếu đuối, cứng lòng? Tôi đã làm gì để vượt qua những yếu đuối, những ...

 • 10 điều hiểu lầm về Công giáo

  Tôi thường nghe học sinh thuyết phục tôi rằng Vô nhiễm Nguyên tội là nói về Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, khi tôi giải thích đó là nói về Đức Mẹ ...

 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang xa hay ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, ...

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 808
Tất cả: 58,082,928